dimecres, 23 d’octubre del 2013

Proposta per la revisió de valors cadastralsDesprés de cinc anys de crisi generalitzada que de forma dramàtica ha afectat les propietats i immobles de la ciutadania, amb milers d’execucions hipotecàries i pèrdua sostinguda del valor patrimonial dels habitatges, des del grup municipal del PSC creiem que és moment de prendre consciència que cal replantejar i recalcular el valor cadastral de les propietats immobiliàries, per adequar-les a la nova realitat social i econòmica de la societat.

Quan l’administració ha constatat l’increment del valor dels immobles, ha procedit diligentment a la revisió dels valors cadastrals, com va fer l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro i S’Agaró a l’any 2008, originant una pujada d’impostos. I així s’ha vingut fent a d’altres municipis d’acord amb la realitat i les previsions legals corresponents, per tal d’adoptar i adequar el valor cadastral a les noves circumstàncies i al valor de mercat. El propi article 23 del RDL 1/2004, Llei del Cadastre immobiliari, fixa entre els diversos criteris i límits del valor cadastral les circumstàncies i valors de mercat, fent-se constar específicament que “el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat”.

L’administració municipal, partint del valor cadastral de les finques, habitatges o propietats recapta anualment l’Impost sobre Bens Immobles i circumstancialment l’Impost de Plus Vàlua, doncs la finalitat originària del cadastre és de caràcter tributari, essent la base per a la gestió, recaptació i control de diverses figures impositives, tant de l’Administració Estatal, com autonòmica o local. Considerant que quan els valors de mercat s’han incrementat, els ajuntaments també ho han tingut en compte al moment de la recaptació i liquidació de l’IBI, i que en el proper any entrarà en vigor la llei per la qual serà l’administració central qui haurà de demanar la revisió de valors cadastrals, en moments i circumstàncies com les actuals, seria just procedir també a revisar a la baixa els paràmetres actuals i adaptar-lo a les circumstàncies de mercat.

Considerant que tota actuació i decisió administrativa he de moure’s en la línia de l’objectivitat, la imparcialitat i la proporcionalitat, des de les exigències de la transparència i el bé comú i des del servei eficient a la ciutadania, des del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro i S’Agaró varem proposar al darrer ple municipal del 16 d’octubre que es procedeixi a revisar els paràmetres i quanties dels valors sobre els que es cobra a la ciutadania l’IBI i l’IVTNU (plus vàlua), tot adaptant-se a la pèrdua de valor dels habitatges i propietats, i que s’instés a la Direcció General del Cadastre perquè procedeixi a l’adaptació i correcció dels valors pertinents, en funció de la realitat econòmica i social actual; una moció però, que no podrem debatre fins el proper ple de novembre, ja que l’equip de govern format per CiU i PP no varen votar la urgència per què es pogués discutir, cosa que ens fa entendre que no és una prioritat per ells.

Notícia a El Punt sobre la proposta del PSC per la revisió dels valors cadastrals