dimecres, 16 de desembre del 2015

Gran recapte, grans resultats.

El passat 27 i 28 de novembre es va dur a terme amb èxit rotund el Gran Recapte al nostre municipi, una acció on varen col·laborar 10 supermercats com a punts de recollida d’aliments, amb la participació de 119 voluntaris i amb un recapte total de 12.252 kg d’aliments que permetran donar cobertura a les famílies usuàries del Banc d’Aliments del municipi durant uns sis mesos.

Dades que segueixen fent créixer els resultats passats d’altres edicions, que varen ser de 10.638 kg al novembre de 2014, i de 11.019 kg al juny de 2015, i que són èxits dels voluntaris, de la gent que coopera fent donacions, de la col·laboració dels supermercats i de la gestió i coordinació de serveis socials, tots valors clau a la jornada, aportant gran èxit a la convocatòria. Una acció que va contar amb 119 voluntaris inscrits, 33 més que al recapte del mes de juny de 2015, que varen contar amb un seguiment i suport continu al llarg de les dues jornades, i als que hem d’agrair la immensa tasca que han realitzat, sense la qual aquest èxit no hagués pogut ser possible.

Volem recordar que la tasca del voluntariat no és només cabdal per aquests dos dies,  sinó que en els dies posteriors també s’ha requerit de la seva ajuda, tres voluntaris han prestat el seu servei a classificar els aliments i onze joves voluntaris del municipi han ajudat a classificar dates de caducitat durant la setmana següent al recapte.


Des del grup municipal del PSC de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró volem reconèixer i agrair la participació dels voluntaris i veïns en una campanya clau com és el Gran Recapte, i encoratgem a la ciutadania per properes edicions a formar part del voluntariat.   Moltes gràcies!


dimarts, 8 de desembre del 2015

Projectes de cooperació, 40.000€ a solidaritat

Ara fa un mes, el passat 4 de novembre de 2015, es va acordar el destí dels 40.000€ anuals que des de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró destinem a solidaritat i cooperació internacional. Per un costat tenim diverses aportacions per un valor total de 29.000€ a projectes de 7 ONGs, que varen presentar-se a la convocatòria complint amb les bases reguladores, i per l'altre costat tenim les aportacions a dues campanyes d'emergència, una pel terratrèmol al Nepal i una altre en ajuda als refugiats sirians. 

Des del grup municipal socialista estem sensibilitzats amb les causes solidàries, és per això que creiem necessari poder destinar una partida del pressupost de l’Ajuntament per seguir realitzant projectes d’aquesta finalitat. Un compromís que anirem realitzant durant tot el nostre mandat. Davant les preguntes d'alguns ciutadans sobre el contingut dels projectes de les ONG, us expliquem breument a continuació en què consisteixen:

DAGUA
Organització que ofereix a la regió de Buenaventura (Colòmbia), projectes educatius i de salut, pel   dret a l’alimentació, el control de salut i detecció i prevenció de la tuberculosi en nens/es i joves.

GERD
Associació de Serrià de Ter que vol contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat del municipi d’Aguacatán (Guatemala). Aquest projecte contempla la contractació de personal especialitzat per les escoles per a sords, cecs i salut mental, d’un logopeda i fisioterapeuta i a més poder equipar la casa on s’allotgen els nois/es.

ACCIONES DE FAMILIAS NUEVAS
Portar a terme l’adequació del dipòsit/magatzem d’aliments del Centre infantil Clara Luz de la població de Guardia (Bolívia). Porta la instal·lació de gas natural fins a la cuina i equipar-la amb una cuina industrial.

ASSOCIACIÓ GLOBAL HUMANITÀRIA
Projecte d’escolarització i reforç de l’estructura educativa a 27 escoles de Takeo (Camboya). Consisteix a millorar l’educació bàsica dels nens/es de les zones rurals i per tant, donar fons a les escoles per tal d’iniciar aquesta millora estructural.

VICENTE FERRER
Millorar en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la rehabilitació d’un embassament i poder distribuir aigua pels cultius de 37 famílies agricultores, incorporant instal·lació de reg i formació a les famílies, al territori de Mchurami, Anantapur-INDIA.

ENGINYERS SENSE FRONTERES
Reforçar la promoció social per l’aplicació de les energies renovables Fase II, a les províncies de Pastaza i Napo (Equador).

SORPAL
Realitzar una remodelació i ampliació d’aules per hospedatge solidari a la població de Les Segovias (Nicaragua).

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.


dimecres, 2 de desembre del 2015

Treballant per uns millors serveis socials, el banc d'aliments

La regidora socialista de Serveis Socials i Salut a l’Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Pilar Ferrero, està apostant per diferents projectes a la regidoria de Serveis Socials que treballen amb profunditat amb el voluntariat, projectes que proporcionen una assistència molt completa.

El banc d’aliments presta dos serveis als ciutadans del municipi, el rober i el banc d’aliments, i és gestionat directament a través dels voluntaris. Fa poc aquest servei s’ha donat d’alta i s’ha creat un reglament intern perquè pugui funcionar legalment i apostar per un nou rumb. Al magatzem s’hi troben els voluntaris i un emmagatzemador, els quals s’encarreguen d’organitzar i preparar els productes per tal de donar un bon servei als usuaris. Les funcions dels voluntaris són preparar abans i després els paquets d’aliments pels usuaris, i organitzar i fer etiquetatge de la roba i dels aliments recaptats en el Gran Recapte. Per un futur s’aposta per a què el banc d’aliments pugui ser més efectiu i més humà a través de formació pels voluntaris que participen del projecte, que cada cop en són més, i per tant, s’han de formar per garantir un servei de qualitat. Què poden fer els veïns per ser voluntaris? Molt fàcil, apuntar-se al banc del temps al centre cívic, fer una entrevista i esperar que es posin en contacte des dels serveis socials que faran l’acompanyament fins a la total integració al projecte; per participar del projecte a més s’ha de firmar un compromís de confidencialitat.

No podem oblidar que aquest projecte no es podria haver realitzat sense els voluntaris que van fundar el banc d’aliments, per tant fer incís en l’agraïment per contribuir al benestar de la ciutadania.

Els pròxims horaris de repartiment d’aliments i roba seran:
Rober: el 03/12 de 14:30h a 16:30h
Aliments: el 17/12 DE 14:30h a 16:30h.

Un altre projecte que recau del banc d’aliments és la campanya de reis que conjuntament es fa amb la creu roja, aquesta campanya està vinculada a la recollida de joguines per a famílies del municipi sense recursos. La crida que es fa al municipi és que la ciutadania doni joguines i per tant, que es pugui realitzar aquest projecte tan especial en l’època nadalenca.

Per beneficiar-te de l’ajuda:
Requisits:
Estar empadronat a Castell-Platja d’Aro i S’Agaró.
Tenir fills entre 0 mesos i 10 anys.
Justificar una situació de precarietat econòmica (han de portar documentació per justificar la situació.)
Sol·licitud:
Casa Lila: el 30 de novembre i 1 de desembre, de 9:30h a 12h.
Creu Roja Sant Feliu de Guíxols: 3 de desembre de 16h a 19h.
Entrega:
El 4 de gener a les 11h al magatzem del servei municipal del banc d’aliments.

Per fer el donatiu de joguines:
Tipologia de regals: joguines de caràcter educatiu, material escolar i lúdic.
Punts de recollida de joguines:
Magatzem del servei municipal del banc d’aliments.
Creu roja de Sant Feliu de Guíxols.
Casa Lila.
Mar dels nens.
Serveis socials de platja d’Aro.


dilluns, 30 de novembre del 2015

Noves ordenances fiscals per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

En el darrer ple del passat 11 de novembre varem presentar i aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al 2016. Des del grup municipal del PSC encaràvem aquesta proposta amb dos objectius: començar a fer realitat un dels nostres compromisos com és el de la reducció equilibrada de la pressió fiscal amb criteris d’equitat, i ajustar impostos i taxes al preu del servei per tal de reduir al màxim l’afany recaptatori. La proposta s’estructura en diferents ordenances que incorporen actualitzacions de normativa, millores en el redactat, noves propostes de gestió a càrrec dels tècnics, i propostes polítiques de caràcter impositiu o de bonificacions. Passem a explicar les noves aportacions amb brevetat però amb la màxima transparència possible, les ordenances no modificades i la redacció final de totes les ordenances fiscals les podeu trobar al link situat al final d’aquest escrit.

Ordenança Fiscal núm. 1 – Gestió, inspecció i recaptació
El principal canvi en aquest apartat ve motivat per la proposta d’intervenció i recaptació d’eliminar des del 15 de juny els pagaments en metàl·lic, en pagaments superiors als 5 Euros, a qualsevol àrea de l’Ajuntament. Després d’unes primeres setmanes en la que molts ciutadans es varen trobar amb la novetat, i en la que algunes àrees varen poder viure algun problema en l’aplicació de la nova forma de recaptació, les incidències cada vegada són menors, tot i així, com a compromís pres en comissió informativa d’hisenda, estudiarem la opció de posar datàfon o caixer a les dependències municipals.

Ordenança Fiscal núm. 3 – IBI, Impost sobre Bens Immobles
La proposta política és de reduir el gravamen del 0,91% al 0,88%, això significa una reducció aproximada del 4.5% de l’impost, la qual cosa significa 600.000€ menys de recaptació per IBI a l’any 2016. Cal recordar que des del 2012 aquest impost havia anat augmentant progressivament, recaptant al 2012 un total d’IBI urbana de 13.564.824,64 € fins als 15.092.080,24 € del 2014, per el 2016 es preveu un ingrés per IBI urbana de 14.371.163,85 €. Una reducció fruit de la voluntat del grup municipal del PSC i de l’equip de govern de no voler recuperar per gravamen la reducció del 0.4% que el govern central a propiciat, com si han fet molts dels ajuntaments de comarques gironines, que no només han augmentat el gravamen per congelar l’impost i seguir tenint el mateix volum d’ingressos, si no que l’han pujat per tal d’augmentar el volum de recaptació per IBI. Aquí volem destacar la voluntat, disposició i compromís de canviar les coses, i poder anar rebaixant l’IBI a mesura que sigui possible els pròxims anys. És un compromís electoral que hem pogut fer realitat, per què el PSC de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró seguim compromesos a seguir complint tots els compromisos marcats i a canviar la dinàmica de l’antic equip de govern.

Ordenança Fiscal núm. 4 – IVTM, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
S’ajusten i s’agilitzen algunes bonificacions, entre elles la de bonificar d’ofici els vehicles de més de 25 anys.

Ordenança Fiscal núm. 5 – ICIO, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
S’ajusten els tràmits al nou règim de declaració responsable o comunicació prèvia per a llicències menors, fet que facilita la gestió en els permisos d’obres.

Ordenança Fiscal núm. 6 – IIVTNU, Increment Valor dels Terrenys (Plusvàlues)
S’augmenta el gravamen un 8,50% per tal de congelar l’impost, que s’havia vist afectat per un decrement dels valors cadastrals fet per recomanació de l’Estat i acceptat per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro al mes de juliol.

Ordenança Fiscal núm. 8 – Taxa per llicències urbanístiques
Es modifiquen o es fixen quotes tributàries com la de comunicació prèvia d’obres, les tramitacions d’un pla especial urbanístic o d’un projecte d’actuació específic, la llicència urbanística per la tala d’arbres en sòl urbà o urbanitzable, la llicència per actuacions en via pública, la comunicació de pròrroga dels terminis d’execució de les obres comunicades, la llicència de canvi d’ús urbanístic a residencial o la comunicació prèvia de canvi d’ús urbanístic.  

Ordenança Fiscal núm. 9 – Taxa d’activitats
Es prorroga per al 2016 i següents la bonificació del 50% de la taxa per a altes d’activitat dels apartaments i habitatges d’ús turístic i del 40% per als establiments d’allotjament turístic. Així mateix es revisen imports de les taxes per tal d’adequar-los al cost del servei com són la declaració responsable innòcua (al 2015 de 451€ i al 2016 de 230.43€), la comunicació de baix risc (al 2015 de 451€ i al 2016 de 326.01€), el canvi de titularitat (al 2015 de 281€ i al 2016 de 45.68€), així com decrements en imports de les taxes de llicència ambiental, llicència d’espectacles o comunicació ambiental, entre d’altres que es veuen revisades i ajustades al cost del servei.

Ordenança Fiscal núm. 10 – Taxa d’escombraries
Es proposa un increment del 3% en la taxa de residus industrials i d’un 6% en la taxa de residus domèstics per tal d’ajustar-los al cost del servei. Les dues pujades són degudes a dues coses: a l'increment del cost del m3 de residu, i l'increment del cànon de la Generalitat. El primer per que fins ara en ser municipi que està en la mancomunitat de Solius pagàvem menys que els altres per m3, i aquest preu en els propers 2-3 anys volen que s'equipari. També en aquest punt té a veure el fet que no augmentem el percentatge de residu triat, i al no reciclar el que hauríem se’ns puja el preu del m3. El segon punt és el cànon de la Generalitat com deia, que volen que ens equiparem amb Lloret i ens acostem al cànon de 65€/m3 quan ara pagarem 34€/m3 (fins a l'any passat 27 €/m3), això es farà de forma progressiva, però és un impost que la Generalitat vol incrementar. El fet que la taxa de residu industrial s’incrementi de forma menor és per que ja estaven pagant més per m3, i per tant la pujada no els ha implicat tant. També cal tenir en compte que els industrials estan obligats al reciclatge, i que produeixen més brossa ja triada.

Solucions que busquem a mig termini:
- La mancomunitat proposa fer planta de triatge, cosa que faria tenir menys m3 de residu i per tant estalviar costos.
- Fer augmentar el reciclatge domèstic, cosa difícil però que hem de treballar a través de campanyes cíviques.
- Convertir aquest impost a un impost progressiu vinculat amb el valor cadastral de l'habitatge. D'aquesta manera pagarien menys els valors cadastrals baixos i mes els valors cadastrals alts.
- Autogestionar el cobrament de l'impost. Ara es cobra amb l'aigua (Aqualia) i ens cobren un 2% de gestió. Si el traiem del rebut de l'aigua i cobrem un impost a part (molts municipis el cobren amb l'IBI) ens estalviaríem aquest 2%.

També cal explicar que ara mateix ja hi ha tres franges en l'impost dividides en: pis / apartament, casa adosada i casa amb terreny. No és la millor manera però ja es sectoritza l'impost en base a tipus d'habitatge, tot i que creiem millor la proposta dels valors cadastrals. Queda clar que hi hem de treballar al llarg del 2016 per trobar solucions.

Ordenança Fiscal núm. 13 – Taxa per ús privatiu del domini públic
S’eliminen alguns preus obsolets, es redueixen quotes de certificats, s’afegeixen noves taxes en concepte de lloguer del Camp Municipal de Futbol per a Futbol 7, es prorroga la bonificació del 100% de la quota de l’Aula d’Adults previ informe de serveis socials o es modifiquen les temporalitats del repartiment de propaganda en mà i es redueix el preu diari de les quotes.

Ordenança Fiscal núm. 17 – Taxa per servei de cens d’animals
Es modifica a la baixa la quota de la llicència per la tinença d’animals perillosos, passant de 150€ a 100€ la primera llicència, i de 100€ a 75€ la renovació que es fa cada cinc anys.
Ordenança Fiscal núm. 24 – Taxa ocupació de terrenys públics amb finalitat lucrativa.
S’afegeix el concepte llits balinesos, que tindran una taxa igual al cost del m2 que les taules i cadires de la zona del Pg. Marítim.

Per acabar agafem també el compromís, des del grup municipal del PSC de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, d’editar la guia d’impostos, taxes i bonificacions en el primer trimestre del 2016, per tal que els ciutadans puguin estar informats d’obligacions i drets com a contribuents i apropar així la informació del que és de tots a tota la ciutadania.


Podeu consultar les ordenances fiscals al web: 
ciutada.platjadaro.com/informacio-municipal/ordenances-fiscals


divendres, 20 de novembre del 2015

Formació de JSC Comarques Gironines a Castell-Platja d’Aro.

La Secretaria de formació de les Joventuts Socialistes de Catalunya de Comarques Gironines i membre de l'agrupació local del PSC, Marta Poyatos,  va organitzar una formació al nostre municipi els passats dies 14 i 15 de Novembre.

Aquesta formació va anar enfocada a joves militants i simpatitzants de la comarca, amb l’objectiu de conèixer els valors socialistes, de com funciona l’organització política, i a on a més varen poder participar en debats d’actualitat política. Unes jornades sensibilitzadores, que donen força al jovent socialista amb convidats excepcionals com són:

Xavier Marín: Director Escola Xavier Soto (escola de formació del PSC).

Marc Lamuà: Cap de llista al congrés dels diputats per la circumscripció de Girona i
secretari d’organització del PSC Comarques Gironines.

Cristina López: Cap de llista al senat per la circumscripció de Girona i secretaria
d’igualtat de l’executiva del PSC Comarques Gironines.

Maurici Jiménez: Tinent d'Alcalde i Regidor de l’ajuntament de Castell – Platja d’Aro i membre de l’executiva de la federació del PSC Comarques Gironines.

Daniel Arbó: Primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya a Comarques
Gironines.


Unes jornades molt productives, plenes de debat i reflexions sobre el futur socialista, el qual està a les mans dels joves.


divendres, 9 d’octubre del 2015

Parcs infantils municipals, com els mantenim.

Són diversos els veïns que en les darreres setmanes s’han apropat a nosaltres físicament o via xarxes socials per mostrar la seva inquietud sobre el manteniment dels parcs infantils. Davant les diverses realitats a les que ens afrontem en el seu manteniment diari voldríem explicar-vos les opcions que tenim i com hem de resoldre el seu manteniment continuat en el mig termini.

Per un costat i com és conegut per la majoria dels veïns, en els darrers mesos s’han incorporat una sèrie de parcs nous que han vingut a substituir aquells que, a priori, estaven en condicions de més degradació o desgast. Com és lògic en qualsevol compra i contracte aquests nous parcs infantils venen amb garantia, en aquest cas d’un any, i per tant si durant aquest temps algun d’aquests parcs presenta alguna esmena a fer o manca de seguretat, es requereix a la empresa per què ho reparin en un termini inferior als quinze dies. Un exemple d’una actuació com la que comentem ha estat al parc de la plaça Poeta Sitjà a Castell d’Aro, a on es varen retirar unes peces que podien ser perilloses ja que se’n podia produir un mal ús i en dues setmanes la empresa fabricant es va ocupar de reinstal·lar-les reforçant la seva seguretat.

Per un altre costat tenim aquells parcs no renovats darrerament, amb els que podem actuar de dues formes en el moment en el que es detecta que esta malmès. La primera acció sempre és desmuntar, si és possible, la part de l’equipament que no esta en condicions; si no és desmuntable el que solem fer és precintar per així prevenir accidents. Acte seguit podem demanar les peces, esperar que ens arribin i muntar-les des de la Brigada Municipal, una acció que normalment és lenta però econòmica. L’altre opció és trucar a la empresa que va instal·lar el  parc infantil en el seu moment i contractar-los per a la seva reparació, una opció un pèl més ràpida però econòmicament més cara. Que fem una cosa o una altre depèn de diversos condicionants: del volum de feina de la Brigada, de la complexitat del parc, de la despesa pressupostària o de l’agilitat de tràmit en tota la gestió de la identificació de les peces a reparar, la seva retirada, la seva comanda, els enviaments o la seva col·locació.

Com podeu veure, o si més no es la nostra forma de veure-ho, no trobem positiu per el nostre poble ni per els veïns que tinguem parcs que estiguin mancats de manteniment durant setmanes i mesos per problemes diversos en la gestió de la seva reparació. Essent conscients doncs de la prioritat i agilitat que ens hem d’autoexigir per resoldre amb immediatesa aquests manteniments, la idea que tenim des de l’equip de govern és externalitzar el manteniment dels parcs un cop s’acabi la garantia d’un any dels parcs nous. Això ens permetria garantir un manteniment continuat, òptim, ràpid i econòmic; de mentre però estarem a sobre de les necessitats immediates de reparació per intentar agilitzar al màxim la reparació dels elements que no garanteixen el bon ús dels nostres parcs infantils.


Seguim a la vostra disposició!

100 dies de govern, l’inici de moltes coses.

Aquesta setmana assolirem els 100 dies des de que varem entrar a govern a l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, dies que ens han servit per situar-nos a les àrees que des del grup municipal socialista ens toca gestionar, però també de la resta d’àrees que amb corresponsabilitat gestionem amb la resta de l’equip de govern. Molts són els reptes als que, com tots sabeu, ens varem comprometre a tirar endavant en els propers anys de mandat,  reptes amb prioritats clares com la lluita contra l’atur, la millora de tracte als veïns des de la informació, la proximitat i la participació, la reducció de la pressió fiscal, la millora de la vila turística i la protecció dels nostres joves amb polítiques d’educació, ocupació i vivenda, reptes per els que hem començat a treballar des del primer moment.

En aquestes setmanes hem demostrat voler governar de la mà dels veïns, apropant-nos i mostrant-nos amb la màxima accessibilitat per resoldre problemes del dia a dia en seguretat ciutadana, mobilitat, associacionisme, urgències socials, serveis al ciutadà, accions turístiques o culturals i problemes urbanístics entre molts altres temes. Es clau i ho ha de seguir essent que els veïns puguin apropar-se sempre que vulguin a presentar problemes i a compartir punts de vista i a més que ho facin amb la màxima informació, per això estem preparant un portal de transparència que ha de servir per què en pocs mesos l’accés a la informació pública estigui garantit, i el dret a l’accés per part del ciutadà es pugui gaudir totalment i de forma on-line a més de presencial. A més cal apuntar que des de principi de legislatura totes les meses de contractació compten amb la presència i seguiment de tots els grups municipals –tant de govern com oposició– fet que garanteix la transparència i el bon desenvolupament de tots els concursos públics.

No podem estar contents del tot, a dia d’avui comptem amb una taxa d’atur del 10,16% i a data d’1 d’octubre tenim 481 ciutadans inscrits a l’atur. Creiem que la formació, l’assessorament en la emprenedoria, la inversió externa que hem de ser capaços d’atraure, l’adscripció a plans d’ocupació i el foment fiscal per a la contractació i per a l’autoempresa han d’ajudar a que aquesta taxa es redueixi. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació s’està engegant un projecte transversal de dinamització econòmica de la mà de totes les associacions empresarials del municipi, un projecte de participació que ha de garantir accions de millora en els sectors cabdals de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró com són la restauració, el comerç, els allotjaments turístics o l’oci, i que ha de fomentar més i millor activitat i per tant activar la ocupació. Una ocupació en uns serveis que volem de qualitat, i amb els que a través de la formació ajudarem a professionalitzar els sectors més sensibles, com pretenem fer amb la línia de col·laboració amb la Universitat de Girona que s’encetarà aquest novembre amb el Diploma d’Especialització en Habilitats Comercials per els Serveis Turístics.

Els reptes com us podeu imaginar són immensos, a més de voler incorporar un nou model de gestió pròxima i participativa cal donar solució als problemes diaris, alhora que repensar i enfortir allò que ja fem però podem fer millor. Estem reorganitzant la gestió del banc d’aliments, replantejant aspectes importants de la mobilitat en el municipi,  treballant molt a prop del personal de l’Ajuntament per donar més i millors serveis, preparant projectes de participació per diversos àmbits com la definició d’equipaments o per definir estratègies comuns entre àmbit privat i públic en la definició de l’espai turístic que volem, aproximant centres formatius com la UOC o la UNED al nostre municipi, millorant els serveis de neteja als tres nuclis o ampliant i millorant els serveis del club de la feina.

Tal i com exclamàvem durant la campanya de les eleccions municipals hi ha #moltperfer en el nostre municipi, sabem on volem anar, i tenim com a prioritat els compromisos explicats a tots els veïns, volem seguir comptant amb tots els ciutadans en el dia a dia per que ens cridin l’atenció sobre allò que no va bé, però els volem també al costat fent-los corresponsables de les decisions més transcendents per la nostra vila. Junts podem fer un poble millor, seguim treballant plegats, aquests 100 dies són just l’inici de moltes coses. 

dimarts, 6 d’octubre del 2015

Sobre Port d’Aro i el projecte de concessió

En les darreres setmanes els mitjans s’han fet eco de les advertències i reclamacions dels anomenats Indignats de Port d’Aro sobre el projecte que ha guanyat la concessió dels propers 25 anys de la gestió del Port Nàutic, a les que aquesta setmana s’hi han sumat les inquietuds del grup ecologista Natura Sterna. Davant la lògica alteració i preocupació que aquest tema provoca a tots els ciutadans, sensibles i coneixedors del patrimoni natural que tenim a Punta Prima i rodalies del port, volem explicar en quin punt es troba aquest projecte.

El projecte guanyador i aprovat per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per a  la concessió per els propers 25 anys de Port Nàutic ha estat el presentat per una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per el Club Nàutic Port d’Aro i la empresa Sierra de Miás, S.A. Aquest projecte, que esta valorat en prop de 22 milions d’euros, incorpora entre altres inversions la modificació del dic extern de la bocana, la creació d’una marina seca, la reducció d’amarratges de petita eslora per ampliar els amarratges de grans eslores, la realització del passeig marítim que enfronta Port d’Aro o la creació d’un espai hoteler entre d’altres inversions. És amb aquest avantprojecte que ha servit per guanyar la concessió que les alarmes de veïns i entitats sensibles han saltat per mostrar les seves inquietuds, però quines són exactament?  

Per un costat tenim les advertències d’un grup de socis del Club Nàutic que s’han autoanomenat els Indignats de Port d’Aro, i que a dia d’avui representen a més de 200 associats que reclamen transparència a la Junta Directiva del club en la informació sobre el projecte, tenir accés a les partides pressupostades, saber el preu final de la renovació, conèixer els impostos que hauran de pagar, informació sobre les properes quotes de manteniment i explicació de la Junta Directiva davant la davallada prevista de socis. Òbviament aquests són temes interns de la gestió del Club Nàutic als que no hi podem entrar i que han de resoldre entre associats, alhora però alerten de la pèrdua de petit amarratge i per tant d’espai per el soci local, del perill en l’impacte visual i mediambiental que pot provocar l’ampliació de la bocana al frontal de Punta Prima i de l’impacte paisatgístic que pot representar per espais com Sa Conca o la Platja Gran.

Per un altre costat tenim al grup ecologista local Natura Sterna, que s’oposen als plantejaments actuals del projecte en relació a la ampliació i modificació de la bocana per tal de preservar el fons marí, Sa Conca i la Punta Prima, recorden que en les proximitats de la bocana de port hi ha praderies de posidònia per les que s’ha de vetllar, i apunten que un projecte mal fet podria provocar una pèrdua de sorra a les platges com ja ha passat en altres municipis costaners.

Amb tot això ambdós grups demanen replantejar projecte, reclamen un estudi d’impacte ambiental rigorós i adverteixen que miraran amb lupa qualsevol fase del projecte d’aquesta nova concessió.


Des del punt de vista del grup municipal socialista, a govern a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, volem apuntar que estem igual d’alertats i d’atents que aquests dos grups i que la resta de veïns que se’ns han apropat en els darrers dies per mostrar la seva preocupació. Tal i com expliquem quan tenim oportunitat, a l’Ajuntament no ha arribat cap projecte executiu i per tant les maquetes, fotos i plànols que tots hem pogut veure no estan encara plasmats en un projecte d’execució. Això significa que ni els tècnics de l’Ajuntament, ni els polítics a govern o oposició, hem pogut entrar a fer valoracions sobre un projecte real. Així mateix cal explicar que un projecte d’aquestes característiques no pot arribar a plantejar-se sense un estudi mediambiental i d’impacte visual que doni garanties i respostes a tots els dubtes expressats per l’Ajuntament i la ciutadania, i que per tant queda un procés en el que hem de veure si el projecte que finalment es presenta és el que s’ha filtrat, si compleix amb els informes que creiem necessaris i si ens dona les garanties que el poble necessita. Si no fos així, nosaltres serem els primers en parar aquest o qualsevol projecte que no sigui sensible amb el que és de tots, el nostre patrimoni mediambiental i paisatgístic.

dilluns, 3 d’agost del 2015

Campanya de seguretat de la nostra vila durant l’estiu

Des del 15 de juny i fins al 13 de setembre esta actiu un dispositiu especial d’estiu de la Policia Local, una mesura que fa augmentar les hores de patrulla amb un pla específic que vol arribar a un ventall d’hores més ampli que les habituals. Un dispositiu que marca com a objectius l’augment de la presencia policial, la disminució dels fets delictius, l’augment del control de les infraccions a les diferents ordenances o la prevenció d’incendis.


Aquest any, a més a més, s’incorpora una campanya de proximitat per motivar l’ús del telèfon directe de la Policia Local, el 972 825 777. Una acció que avui mateix ha començat fent entrega d’adhesius i imans a establiments comercials del municipi i a Centres Cívics, i que ha d’apropar el servei de seguretat ciutadana als veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.dilluns, 27 de juliol del 2015

Avaluació i millora de la tasca socioeducativa a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Desde les regidories de Benestar Social i de Dinamització Comunitària s’ha engegat un treball d’investigació en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per tal d’avaluar la tasca socioeducativa al nostre municipi, un treball a realitzar entre tècnics i investigadors, i que vol contar amb la participació de veïns i entitats.

El treball incorpora a l’estudi i avaluació tots els serveis socials, socioculturals i de dinamització comunitària des de els seus inicis l’any 1987, moment en el que es van crear els serveis socials al nostre municipi, fins a l’actualitat, i neix amb la voluntat de generar una valoració objectiva del treball socioeducatiu realitzat en aquests darrers 10 anys.

Els projectes que s’avaluaran  estudiaran diversos àmbits com  les conductes incíviques, salut i consum de tòxics, educació, lleure i participació, família, suport a associacions, aula d’adults, horts ecològics, convivència i acció social, prevenció i benestar per a la gent gran, activitats de foment d’hàbits saludables, SIAD, programa d’acollida i el club de la feina.

Un treball d’investigació participatiu on els professionals, usuaris i veïns tindran el mateix protagonisme, i que vol motivar una transformació i creixement dels serveis, detectant alhora els efectes de la intervenció en la situació actual, definint un model d’intervenció, i avaluant el grau de satisfacció i benestar de la nostra població.

Aquest treball d’investigació constarà de 4 fases:

1a FASE: Investigació objectiva realitzada conjuntament amb la universitat Ramón Llull. Mitjançant grups focals i de discussió, històries de vida i entrevistes en profunditat.

2a FASE: Resultats obtinguts.

3a FASE: Fase de transformació.

4a FASE: Redacció i publicació.

En definitiva, un estudi que ens donarà eines per millorar la qualitat d’aquests serveis,  tenint un major coneixement dels mateixos, adaptant-los a les necessitats canviants, millorant les estratègies de prevenció i mediació , agilitzant les respostes davant les possibles necessitats essent més resolutius i  millorar la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents serveis.


Un treball per seguir millorant la vida dels nostres veïns i veïnes acompanyant-los i cobrint les necessitats durant tota la seva trajectòria vital, mitjançant un model relacional vincular.

divendres, 10 de juliol del 2015

El nou cartipàs municipal


En el darrer Ple Municipal del passat dimecres 8 de juliol es va aprovar el cartipàs municipal, una eina que agrupa decrets i acords que han de fixar mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la corporació municipal per la legislatura 2015-2019.

Acords com definir les competències de la Junta de Govern, nomenar els Tinents d’Alcalde, estructurar les diferents regidories, disposar les diferents comissions informatives i la seva periodicitat, o establir el règim de retribucions dels membres polítics de l’Ajuntament i que, en l’anomenat ple, varen ser aprovats per 10 vots a favor (CiU i PSC) i 7 abstencions (ERC, ICV, C’s i PP) després d’uns dies de treball entre els grups de l’equip de govern per presentar una proposta i d’obrir el debat als grups de la oposició.

Un debat en el que nosaltres varem voler posar en valor la capacitat de treball d’un equip de govern que passa de 9 a 10 regidors, incorporant noves àrees o complementant les existents amb continguts cabdals com Promoció Econòmica, Ocupació, Participació Ciutadana, Transparència o Salut Pública;  i augmentant el número d’informatives –incloent-hi totes les meses de contractació– que garanteixen una periodicitat i proximitat en la informació, que fa augmentar la transparència i la qualitat democràtica del nostre Ajuntament.

El fet és que a la Junta de Portaveus, l’òrgan on es reuneixen tots els portaveus dels diferents grups municipals i que és on varem portar la proposta a debat, la discussió es va centrar principalment en la manera en que es retribueixen els càrrecs electes. A continuació explicarem com ha evolucionat l’acord des de la primera proposta a la darrera aprovada a ple.

En la primera proposta havíem de tenir en compte diversos nous factors d’aquest mandat; primer el fet de voler augmentar la transparència fent un mínim de 9 comissions informatives al mes, fet que gairebé duplica les que es feien fins ara; segon el fet de que obrim totes les meses de contractació a tots els grups municipals, de govern o no, i que per tant duplicarà el número d’assistents a aquestes meses; i tercer al fet que tenim un nou grup municipal, que és C’s, i per tant quatre grups en la oposició que incorporaran titular i suplent a totes les comissions i meses de contractació (a excepció de C’s i PP que només podran tenir titular).

Tot aquest total d’assistències remunerades per a aquells regidors sense contracte parcial o en exclusivitat, i per tant per tots els membres de la oposició, feia possible que amb el sistema de retribucions actual es podia donar la situació que un regidor de govern cobrés menys que un regidor en la oposició (sobretot en el cas dels partits amb menys representació, ja que aquests assisteixen a totes les reunions informatives, mentre que els partits amb més de dos regidors s’han de repartir entre les diferents comissions).

Durant l’any 2014 el regidor de govern que va cobrar menys, va cobrar 15.415,00€ bruts anuals,  i el regidor de la oposició que va cobrar més  va percebre 11.245,00€ bruts anuals. Per fer més just aquest sistema de retribucions, adaptar-lo a la nova realitat i contenir la partida de despesa de retribucions per càrrecs electes, es va realitzar una proposta que valorem com a justa i que varem portar a la Junta de Portaveus.

Primera proposta:  com ja es fa a molts ajuntaments, varem incorporar un topall anual de quantitats a percebre, tant per  govern com per oposició. Es va calcular una mitjana del que havia percebut govern i oposició durant l’últim mandat i el resultat del topall va ser de 9.000€ bruts anuals per els regidors a la oposició i de 17.000€ bruts anuals per els regidors de govern que no tenen contracte de dedicació exclusiva o parcial.  D’aquesta manera podíem contenir la despesa de càrrecs electes i s’establia un criteri just en la diferència de les retribucions entre regidors de govern i d’oposició.

A la junta de portaveus alguns membres de la oposició es van mostrar contraris a aquest canvi degut a que ells guanyarien menys del que havien estat cobrant fins ara en la legislatura anterior, i tot i que se’ls va fer constar que amb aquest topall algun membre de govern també cobrarien menys que la legislatura passada, van expressar la seva disconformitat.  És important remarcar el nostre punt de vista des del Grup Municipal del PSC, ja que durant la legislatura passada estàvem a la oposició i cobràvem una mitjana de 6.976,66€ bruts anuals, tal i com podeu comprovar a la web del ciutadà http://ciutada.platjadaro.com/lajuntament/retribucions , i per això crèiem que el topall de 9.000€ era una xifra justa.

La proposta de la oposició va passar doncs per pujar el seu topall, i si per pujar el topall de la oposició havíem de pujar el topall dels regidors de l’equip de govern que no tenen contracte de dedicació parcial o exclusiva ens van encomanar que ho féssim, i que així hi havia possibilitat de pacte. Amb voluntat de arribar a un consens, els vam convidar a una propera Junta de Portaveus per estudiar el tema i veure quina solució podríem trobar, així vàrem entrar a la reunió amb la següent proposta.

Segona proposta:  mantenim els topalls a informatives i meses de contractació (61 per regidors a l’oposició i 43 per regidors de govern) però pugem el preu de les assistències al Ple Municipal,  donant com a resultat un topall econòmic de 11.000€ bruts anuals per els regidors a la oposició i de 18.900€ bruts anuals per els regidors de govern que no tenen contracte de dedicació exclusiva o parcial.

En aquesta segona Junta de Portaveus aquesta proposta va ser acceptada per tots els grups de la oposició i es van comprometre a no votar-hi en contra. Al darrer ple del passat dimecres 8 de juliol aquest acord es va aprovar amb els 10 vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC) i amb les 7 abstencions de la oposició (ERC, ICV, C’s i PP), cal remarcar que tot i que la segona proposta s’havia realitzat a demanda de la oposició i sempre amb la voluntat de arribar a un consens general, no varen votar a favor.

L'acord final doncs, fixa els sous dels regidors dela següent manera:

Joan Giraut: 49.000€ bruts anuals en contracte de dedicació exclusiva
Maurici Jiménez: 32.200€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Lluís Pujol: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Antoni Botellé: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Mònica Ríos: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Pilar Ferrero: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Miquel Chamorro: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Josep Ma Solé: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Imma Gelabert: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Dolors Guirado: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Estel Rodríguez: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Montserrat Rovira: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Robert Rodríguez: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Pedro Torres: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Marta Caballero: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
José Luis Villa: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Peter Kosidlo: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
dilluns, 15 de juny del 2015

El nostre compromís ètic amb la ciutadania.

Avui els regidors del grup municipal del PSC de Castell-Platja d'Aro, tal i com ens varem comprometre en campanya, hem signat el nostre compromís ètic amb la ciutadania, que es basa en els següents compromisos:

Maurici Jiménez, Mònica Ríos, Miquel Chamorro i Pilar Ferrero com a electes de la candidatura del PSC a les eleccions municipals de 2015 al municipi de Castell-Platja d’Aro ens comprometem, en tot moment, a complir i fer complir els principis democràtics, ètics  i de transparència fixats al codi ètic del Partit dels Socialistes de Catalunya:
  1. Practicaré i defensaré els criteris ètics, com a manera d’accedir al socialisme entès com un moviment de reforma progressista de la societat. En conseqüència, l’activitat política dels i les socialistes es basa en una concepció del poder polític com a instrument de reforma social i rebutja la noció del poder pel poder.
  2. Exerciré aquest càrrec públics amb honestedat, correcció, equitat i transparència.
  3. Rebutjaré i denunciaré absolutament qualsevol actitud de permissivitat que pugui acabar legitimant formes de corrupció.
  4. Sóc plenament conscient que les retribucions als quals pugui accedir són únicament en funció de les meves responsabilitats públiques, són de naturalesa pública i corresponen exclusivament als càrrecs que ocupo, i per tant, són sempre provisionals, reversibles i estan subjectes a control i a crítica interna i externa. Així mateix em comprometo a evitar l’acumulació de retribucions.
  5. L’exercici del càrrec que puc ocupar no és un privilegi, és un servei als interessos generals i a les persones a les quals vull representar. No existeixen responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un termini i a unes incompatibilitats.
  6. Anteposaré sempre en l’exercici de les meves funcions els interessos generals als particulars, els interessos de la societat als interessos personals, i faré prevaldre els interessos dels més desfavorits per tal de fer avançar els valors de la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la solidaritat i la justícia social.
  7. Actuaré en tot moment amb austeritat i moderació en relació a les despeses derivades de l’exercici de les meves funcions.
  8. Em comprometo a presentar una declaració de béns i activitats a l’inici i final de les meves responsabilitats públiques així com a realitzar les oportunes actualitzacions en el cas que es produeixin canvis significatius.
  9. Treballaré amb dedicació, eficàcia i eficiència per fer possible l’aplicació del programa electoral de la candidatura per la qual he estat escollit.
  10. Sóc plenament conscient que ocupo un càrrec públic en nom i representació de la candidatura del PSC i si en algun moment considero que la meva posició política personal no s’ajusta a la del partit que represento i això em portés a no compartir les decisions del grup municipal, em comprometo a renunciar a la meva acta de càrrec públic.
I per a què així consti signem a Castell-Platja d’Aro  a 15 de juny de 2015

Maurici Jiménez
Mònica Ríos
Miquel Chamorro
Pilar Ferrero

diumenge, 14 de juny del 2015

Intervenció en el ple de constitució de l'Ajuntament

M’agradaria primer felicitar a tots els grups i regidors que avui han pres possessió del seu càrrec, a CiU, ERC, ICV, PP, i especialment a C’s per la seva primera incorporació a la gestió municipal. Diferents representacions que estic segur que fan a aquest plenari més plural i representatiu de les diferents opinions i projectes dels veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Veïns que el passat diumenge 24 de maig varen exercir el dret a vot, i a on  804 ciutadans ens varen donar la confiança recolzant el projecte Socialista. Un projecte en el  que prioritzem la lluita contra l’atur, la millora de tracte als veïns des de la informació la proximitat i la participació, la reducció de la pressió fiscal, la millora de la vila turística i la protecció dels nostres joves amb polítiques d’educació, ocupació i vivenda.

És des de la prioritat de fer realitat els nostres compromisos i el nostre programa que varem valorar quin havia de ser el nostre rol els propers 4 anys, i les opcions eren clares: o érem capaços de formar part d’un govern estable que tingués com a prioritat executar la major part dels nostres eixos programàtics i prioritzar el canvi de formes a través del treball amb transparència, proximitat i participació ciutadana o, si no veiem possible un canvi de rumb real, quedar-nos a la oposició.

Qualsevol pacte ha de començar forçosament per valorar si es possible treballar plegats per assolir objectius comuns, objectius que han de tenir com a prioritat la millora de la vida dels ciutadans de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i va ser per aquesta prioritat que varem deixar de banda projectes que posaven per davant ambicions nacionals que entenem que han de ser resoltes en un àmbit supramunicipal, però que no poden ser la punta de llança d’un projecte de poble, i menys si es plantegen des de la rigidesa de posicions, des de la voluntat d’homogeneïtzació i sense voler representar a tothom.

El nostre és un projecte transparent i participatiu, i així va ser com en assemblea d’agrupació local dels Socialistes de Castell-Platja d’Aro la opinió més estesa va ser que provocar el canvi programàtic al qual ens havíem compromès només era possible des del govern, i que el pacte amb CiU tenia una legitimitat del 56% dels vots, i per tant, un reflex real del vot de la ciutadania, que superava qualsevol altre suma possible.

És des d’aquesta premissa, la de prioritzar el projecte de poble que els Socialistes hem estat explicant durant moltes setmanes, i la d’intentar de ser reflex d’allò que els veïns han votat, que el grup municipal Socialista hem votat avui al Sr. Joan Giraut com a alcalde per els propers 4 anys.

Una alcaldia a la que donarem suport estable durant tot el mandat, sempre i quan es facin seves les nostres formes de treball transparent, pròxim i participatiu; amb una gestió corresponsable entre els diferents grups de l’equip de govern, i amb actitud de consens per fer partíceps als grups de la oposició de la gestió diària del nostre Ajuntament i del nostre poble.

No vull acabar sense donar les gràcies, gràcies als veïns que han recolzat i segueixen recolzant el projecte dels Socialistes per Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, gràcies als companys de projecte que m’han deixat treballar al seu costat per millorar el poble entre tots, gràcies a la Dolors Padilla, Martí Duran i Mercè Safont per la feina feta en la darrera i passades legislatures. I gràcies a amics i família per seguir formant part del meu dia a dia després de setmanes desaparegut entre campanya i preparatius.

Maurici Jiménezdimarts, 19 de maig del 2015

Desè compromís

Volem una vila sostenible, que sigui solidaria amb les generacions futures i el territori, fomentant una bona gestió de residus i fent una correcta gestió d’aigües. Caldrà seguir plantejant plans de conservació dels espais naturals municipals, alhora que s’haurà de realitzar una correcta gestió de boscos i camps del municipi.

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans també significa vetllar per la excessiva contaminació lumínica, per realitzar un correcte seguiment de les regulacions i controls de les estacions base de telefonia mòbil, i gestionar la instal·lació de pantalles acústiques en carreteres i vials afectats pel soroll de grans volums de trànsit. Aquestes són les nostres propostes per una gestió sostenible.


Novè compromís

Volem fomentar la participació ciutadana en la majoria de decisions que afectin directament a la vida i el dia a dia dels ciutadans, fent que tothom pugui influir en la presa de decisions de forma no només consultiva si no també vinculant,implicant al ciutadà en la gestió dels recursos públics per millorar així la qualitat i la gestió d’aquests.

La participació ciutadana és una manera de governar conjuntament amb la ciutadania amb transparència i corresponsabilitat. És, també, un procés educatiu que passa per aprendre a donar i rebre informació, consultar, debatre, participar en la presa de decisió, en el seguiment i control del govern. Aquestes són les nostres propostes per una gestió participativa.


diumenge, 17 de maig del 2015

El nostre equip, el nostre grup, la gent que vol treballar per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.1-      Maurici Jiménez Ruiz
2-      Mònica Ríos García
3-      Miquel Àngel Chamorro Mediano
4-      Pilar Ferrero Fresno
5-      Òscar Parella Sagarra
6-      Josep Amat Calvet
7-      Carlos Méndez López
8-      Marta Poyatos González
9-      Sònia Bas Lay
10-   Meriem Bouhajra Lamghizarti
11-   Manuel Acedo Galan
12-   Rocío Rodríguez Julián
13-   Martí Duran Pons
14-   Mercè Safont Vicente
15-   Josep Maria Bas Lay
16-   Ferran Martin Bou
17-   Dolors Padilla Richart
Suplents
18-   Francesc Baena Pedregosa
19-   Dolors Escobar Hermosilla
20-   Jorge Eloy Fernández Peláez
21-   Olga Cortés de Abajo
22-   Albert Mont Morató
23-   Lourdes Gutierres Perianes

24-   Jaume Esteva Masó

Vuitè compromís

Volem governar amb ètica i equitat per tots els veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, aquest compromís d’ètica política neix des de la confiança i la honestedat amb la que volem assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de rendició de comptes i de proximitat, que permetin als ciutadans el tracte tu a tu i la resolució de conflictes sempre des de la via del diàleg.

L’activitat política és un instrument de reforma social, al que tots els que representem el projecte socialista a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ens comprometem a participar amb una conducta personal íntegra, practicant una ètica del treball basada en el servei als interessos generals i de tots els ciutadans. Aquestes són les nostres propostes per una bona governança.


Setè compromís

Volem impulsar un pla municipal de salut, que vetlli per la protecció de la salut dels veïns del municipi i que ajudi a crear una millora assistencial en els serveis i activitats ja existents. Creiem que l’administració i els ciutadans han d’avançar junts per fer possible la millora de tots aquells aspectes condicionants de la salut, però també una actitud preventiva, compromesa i educativa amb la pròpia ciutat  i la del conjunt de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Es tracta de fer un anàlisis, prioritzar problemes i fer intervencions en àmbits com els accidents de trànsit, l’envelliment, salut sexual i reproductiva, promoure hàbits i estils de vida saludables, tenir cura de la salut emocional, controlar el consum de substàncies addictives o preveure sistemes d’informació per franges d’edat. Aquestes són les nostres propostes per la salut.