dimarts, 25 d’octubre del 2016

Els costos de la nostra Casa Lila.

La Casa Lila de Castell d’Aro i Platja d’Aro ofereix a infants del nostre municipi espais lúdics i educatius basats en el lloc lliure on els nens i nenes aprenen a créixer, a crear, a compartir i a relacionar-se, i a on es treballa a partir de racons de jocs i activitats que van des de l’espai per fer deures, els jocs esportius, els tallers de cuina, la celebració de festes tradicionals, excursions i moltes altres activitats.
L’Àrea d’Infància de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro és des d’on es gestiona i es treballa per donar un servei d’excel·lència ajustat en base a les diferents edats dels participants i amb horaris adaptats a la jornada intensiva de les escoles i l’institut del municipi. Per aquest curs 2016-2017 la Casa Lila de Castell d’Aro i de Platja d’Aro ofereixen un total de 250 places públiques, 88 a Castell d’Aro i 162 a Platja d’Aro, adreçades a infants amb edats d’entre 3 i 14 anys dividits en tres grups: els de 3 a 8 anys, els de 8 a 12 anys (prejúniors) i els de 12 a 14 anys (júniors) . Dóna servei tot l’any, de dilluns a divendres, des del 3 d’octubre i fins el 2 de juny i en un horari de 16h a 19h.     
Actualment les quotes fins a desembre de 2016 són de 57€ anuals per empadronats que assisteixin 2 dies a la setmana (124€ per a no empadronats),  de 84€ anuals per empadronats que assisteixin 3 dies a la setmana (185€ per a no empadronats), i de 141€ anuals per empadronats que assisteixin 5 dies a la setmana (309€ per a no empadronats). Amb l’aprovació de les noves ordenances fiscals per al 2017 els preus s’actualitzaran i, a més, s’incorporarà la possibilitat de fer inscripcions d’un dia o de 4, quedant les quotes de la següent manera:
1 dia/setmana: 29€/anuals
2 dies/setmana: 57€/anuals
3 dies/setmana: 85€/anuals
4 dies/setmana: 113€/anuals
5 dies/setmana: 141€/anuals
Unes quotes que no arriben a cobrir la totalitat del cost del servei, que ve complementat per una petita subvenció de la Diputació de Girona i l’aportació municipal. En aquest sentit la voluntat d’aquest escrit és la d’explicar els costos i balanç econòmic del servei de Casa Lila, que es resumeix tal i com podem trobar a continuació.
Les despeses de la nostra Casa Lila es concentren en sis àmbits: el personal, les despeses per activitats, l’assegurança, la neteja, subministraments i les despeses d’administració. Unes despeses que en els darrers anys han quedat estabilitzades al voltant d’aquestes xifres:
Despeses de personal: 155.000 €
Despeses per activitats: 55.000 €
Neteja: 13.000 €
Subministraments (aigua, llum i telèfon) i assegurança: 7.500 €
Despeses d’administració: 11.000 €

COSTOS TOTALS: 241.500 €
Aquests costos no inclouen el manteniment de les instal·lacions fet per personal de l’Ajuntament. Tampoc inclou activitats extraordinàries (sortides, etc.)
Per l’altre costat, els ingressos relacionats amb el servei de Casa Lila es concentren en tres àmbits: l’aportació directa de les famílies, l’aportació municipal, i part d’una subvenció de la Diputació de Girona que es reparteix entre diverses àrees de l’Ajuntament. Uns ingressos que en els darrers dos anys han quedat estabilitzats al voltant d’aquestes xifres:
Aportació directa de les famílies a través de les quotes: 17.000 €
Subvenció de la Diputació de Girona: 2.000 €

INGRESSOS TOTALS: 19.000 €

Aportació municipal: 222.500€
Com es pot veure amb el balanç resultant, el nostre servei de Casa Lila a Castell d’Aro i Platja d’Aro és un servei deficitari en tant que no és sostenible per ell mateix, però que per la prioritat que es dona i que s’ha donat sempre a l’àmbit educatiu d’excel·lència i de servei a les famílies del nostre municipi, és un servei que es veu complementat per una aportació municipal important, que prové dels impostos de tots els veïns. Una forma de garantir una educació i serveis de proximitat, de qualitat, i públics per a tots els infants de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.


dijous, 20 d’octubre del 2016

La nova incorporació de clàusules socials en la contractació pública a Castell-Platja d’Aro

Al ple del passat 19 d’octubre va ser aprovat per unanimitat el Protocol per a la Contractació Responsable de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, un document que ens compromet a integrar aspectes socials en les diferents fases dels processos licitadors, de tal manera que no contemplin només benefici sinó que contribueixin a més al progrés social.

El protocol es mou en tres eixos d’actuació:

El primer és el de reservar la participació en els processos d’adjudicació de determinats contractes de serveis menors, com poden ser serveis de missatgeria, neteja o manteniment, a centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense afany de lucre, que tinguin per finalitat la inclusió laboral o social de persones en risc d’exclusió social o especialment vulnerables. A aquesta tipologia de contractació es destinarà una reserva d’un mínim de 200.000 € en els pressupostos anuals.

El segon eix afegeix una condició especial d’execució en els contractes que comporti l’obligació de contractar persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral com són les persones receptores de renda mínima d’inserció, persones amb discapacitat, persones víctimes de violència domèstica, o persones aturades de llarga durada entre d’altres. Aquesta obligació comporta contractacions en base a un escalat relacionat amb la quantitat econòmica del contracte:

250.000€ – 500.000€, un lloc de treball
500.000€ – 1.000.000€, dos llocs de treball
1.000.000€ – 2.000.000€, tres llocs de treball
2.000.000€ – 3.000.000€, quatre llocs de treball
3.000.000€ – 4.000.000€, cinc llocs de treball
4.000.000€ – 5.000.000€, sis llocs de treball
Més de 5.000.000€, set llocs de treball

Per últim, el tercer eix, revisa i millora els procediments d’adjudicació amb la intenció de fer-los més obert i més transparents. D’aquesta manera les diferents tipologies de procediments incorporen a partir d’ara un número major de pressupostos mínims a demanar en els contractes menors o contractes negociats sense publicitat, i denota la voluntat expressa de fer el màxim de transparents tots els procediments contractuals.


Amb aquest protocol que entrarà en vigor al gener de 2017, treballat per part d’en Maurici Jiménez pel grup municipal del PSC, amb la resta de l’equip de govern, s’ha subratllat la prioritat municipal de dotar-nos d’una eina que ha de generar un impacte social que ha d’acabar beneficiant els col·lectius més vulnerables i les persones en risc d’exclusió social, una voluntat ferma per la que seguim treballant en el dia a dia.

dimecres, 19 d’octubre del 2016

El valor de la feina ben feta, la nostra Policia Local.

Diàriament quan sortim al carrer ho fem amb una alta percepció de seguretat, mirem a un costat i a l’altre per verificar el nostre pas, però caminem segurs i tranquils dins de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, aquesta sensació ha estat generada per la bona feina i l’eficiència de la nostra Policia Local. L’Ajuntament destina a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil un total de 3.052.800€, que representa un 14,72% del pressupost de serveis als ciutadans, que permeten  prestar serveis d’excel·lència a la ciutadania que cal posar en valor per percepció de seguretat, per dades dels serveis i per impacte i resultats de les diferents accions policials.

És que en aquests últims anys s’han aconseguit molts objectius i fites, la policia ha estat present, actuant, col·laborant i ajudant aquells que ho han necessitat, donant uns resultats molts positius a la nostra vila. La ciutadania i la relació amb la policia és clau perquè el servei esdevingui de qualitat, i és amb aquesta línea que el servei ha de seguir funcionant per tal de proporcionar seguretat i protecció. Les dades avalen la bona feina desenvolupada dins del municipi en aquest últim any en els diferents àmbits:

L’àmbit de la seguretat:
- Els delictes de furts: s’han reduït un 4’58%, és a dir, de 437 fets coneguts l’any 2015 a 417 fets l’any 2016.
- El robatori amb violència i intimidació, s’ha reduït un 34,38 %, aquí s’inclouen el delicte de robatori a interior de vehicle, s’ha reduït un 24,24 %, es passa de 32 fets l’any 2015 a 25 fets l’any 2016. En un comparatiu, del mateix període, de l’any 2014, 2015 a l’actual s’ha reduït un 70,61 % els robatoris a vehicles. També s’inclou el el delicte de robatori a interior de domicili, tant a primera com a segona  residència, es redueix en un 28,57 %. De 42 fets l’any 2015 a 30 fets coneguts l’any 2016. Fent  el comparatiu del mateix període, de l’any 2014 a l’any 2016 s’ha reduït aquesta tipologia delictiva un 44,85%. Aquest són els que més afecta i/o alarma social creen, així doncs és clau seguir reduint aquest número és objectiu pels pròxims anys, i la policia, conjuntament amb ciutadania, visitants, comerciants, entre d’altres,  han d’actuar i fer-ne prevenció.

L’àmbit del Trànsit: destacar que la policia ha fet un major control sobre els conductors amb influència d’alcohol i/o drogues, incrementant les denuncies per la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, 79 conductors han estat sancionats. Increment  també en la conducció sota els efectes de substàncies estupefaents dins de la via administrativa, passant de 12 conductors l’any 2015 a 18 l’any 2016. És a dir, s’han denunciat a més de 120 conductors imprudents, sota la influència d’alcohol o drogues. Aquesta feina  en el control de la disciplina viària es tradueix en una reducció dels accidents de trànsit a les vies de la nostra competència, del 18,18 %; passant de 45 accidents l’any 2015 a 39 l’any 2016, i sense comptabilitzar cap víctima mortal. Destacar també la reducció del nombre de persones atropellades, passant de 10 l’any 2015 a 3 persones l’any 2016. Com a negatiu, l’augment del nombre d’accidents que hi ha implicació de ciclomotors i motocicletes, ara toca estudiar les causes i establir estratègies per contenir aquest increment.

L’àmbit Administratiu: remarcar la feina realitzada en el control del compliment de les ordenances i altra normativa dirigida a la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans.  Quant  al control sobre el consum o tinença de drogues a la via pública, per infracció a la Llei 4/ 2015 de protecció de la seguretat ciutadana, s’ha denunciat a més de 131 infractors amb comís de drogues i també s’ha denunciat a 123 persones per diferents infraccions a l’ordenança de Civisme i Convivència. Destacar en aquest punt la participació del nostre agent i el gos policia, que fan una molt bona tasca en el control de drogues a la via pública.

Les dades són un punt important per tal d’observar la bona tasca de l’equip policial, però s’ha de tenir en compte la implicació dels professionals, aquesta feina i dedicació cal destacar-la, i fer incís que la formació continuada i l’actualització tecnològica és clau per seguir assolint serveis d’excel·lència. Els constants canvis tecnològics afecten molt directament a totes les tasques de la Policia Local, aquest any s’ha implementat el nou programa de gestió el DRAG, així com l’ATENEA en els vehicles patrulla, a més d’altres instruments de treball com el nou alcoholímetre evidencial, o l’ampliació de la xarxa de càmeres de videovigilància. També hi ha un esforç important des de fa anys en protegir l’entorn natural del municipi en col·laboració amb els Agents Rurals, a on trobem la Unitat de Medi Natural que està clarament consolidada i ben valorada pels veïns i visitants.

Per encarar el futur dels nostres serveis de seguretat caldrà valorar la possible ampliació de plantilla, la incorporació de la nova Norma ISO 9001:2015 que ajudarà a reorganitzar el sistema de treball, caldrà també seguir ampliant la xarxa de càmeres de videovigilància, i serà també de cabdal importància la formació continuada dels nostres professionals. La voluntat ferma de l’equip de govern del que forma part el PSC, i del regidor de Seguretat Ciutadana Miquel Àngel Chamorro, és la de seguir millorant els resultats de les accions policials, essent conscients que les noves tecnologies, la formació, i la capacitació professional són claus per encarar un futur més segur per Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.