dijous, 20 d’octubre de 2016

La nova incorporació de clàusules socials en la contractació pública a Castell-Platja d’Aro

Al ple del passat 19 d’octubre va ser aprovat per unanimitat el Protocol per a la Contractació Responsable de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, un document que ens compromet a integrar aspectes socials en les diferents fases dels processos licitadors, de tal manera que no contemplin només benefici sinó que contribueixin a més al progrés social.

El protocol es mou en tres eixos d’actuació:

El primer és el de reservar la participació en els processos d’adjudicació de determinats contractes de serveis menors, com poden ser serveis de missatgeria, neteja o manteniment, a centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense afany de lucre, que tinguin per finalitat la inclusió laboral o social de persones en risc d’exclusió social o especialment vulnerables. A aquesta tipologia de contractació es destinarà una reserva d’un mínim de 200.000 € en els pressupostos anuals.

El segon eix afegeix una condició especial d’execució en els contractes que comporti l’obligació de contractar persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral com són les persones receptores de renda mínima d’inserció, persones amb discapacitat, persones víctimes de violència domèstica, o persones aturades de llarga durada entre d’altres. Aquesta obligació comporta contractacions en base a un escalat relacionat amb la quantitat econòmica del contracte:

250.000€ – 500.000€, un lloc de treball
500.000€ – 1.000.000€, dos llocs de treball
1.000.000€ – 2.000.000€, tres llocs de treball
2.000.000€ – 3.000.000€, quatre llocs de treball
3.000.000€ – 4.000.000€, cinc llocs de treball
4.000.000€ – 5.000.000€, sis llocs de treball
Més de 5.000.000€, set llocs de treball

Per últim, el tercer eix, revisa i millora els procediments d’adjudicació amb la intenció de fer-los més obert i més transparents. D’aquesta manera les diferents tipologies de procediments incorporen a partir d’ara un número major de pressupostos mínims a demanar en els contractes menors o contractes negociats sense publicitat, i denota la voluntat expressa de fer el màxim de transparents tots els procediments contractuals.


Amb aquest protocol que entrarà en vigor al gener de 2017, treballat per part d’en Maurici Jiménez pel grup municipal del PSC, amb la resta de l’equip de govern, s’ha subratllat la prioritat municipal de dotar-nos d’una eina que ha de generar un impacte social que ha d’acabar beneficiant els col·lectius més vulnerables i les persones en risc d’exclusió social, una voluntat ferma per la que seguim treballant en el dia a dia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.