dilluns, 29 de febrer del 2016

Promoció econòmica, empresa i ocupació 2016.

El pressupost de l’àrea de Promoció Econòmica, empresa i ocupació, incrementa la seva despesa en un 205%, encapçalada pel regidor socialista Maurici Jiménez. El regidor aposta per tres eixos cabdals:

La dinamització econòmica
Les activitats que s’estan duent a terme actualment, són les taules de participació, les quals en formen part l’associació d’Empresaris, les entitats de restauració, oci i serveis entre d’altres del municipi,  perquè la promoció econòmica pugui funcionar al poble, aquesta feina ha de ser conjunta.

El desenvolupament empresarial i l’emprenedoria:
Una aposta essencial per tal de posar en marxa diferents accions com n’és exemple el casal d’emprenedoria, que complementa l’oferta dins del municipi, i aporten una ampliació en els estudis d’excel·lència. A més a més, s’apostarà per assessoraments d’emprenedoria i la capacitació tant al ciutadà com a l’empresari, amb formacions i orientacions per treure el millor rendiment.

El foment de l’ocupació.
El Club de la feina actualment funciona al centre cívic, i per tant farà la tasca que està fent fins ara  però el que es vol és que aquest projecte tingui encara més força i per tant es farà un foment de l’ocupació a través de la regidoria de promoció econòmica, i per tant el complementarà. Els plans d’ocupació municipal també continuaran funcionant i s’especialitzaran per tal d’arribar a tots els perfils. Projectes que fomentin l’activitat a les empreses per la rehabilitació d’edificis, per l’aposta de noves empreses,  i/o modificacions una ajuda que aposti per tirar endavant l’emprenedoria.

Les Novetats a promoció econòmica, explicades més detalladament!

ARO IMPULSA 2016, són les subvencions i bonificacions per a empreses, serveis per a empreses i emprenedors del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. Mesures decisives i encertades per part de l’equip de govern, per a fomentar l’activitat empresarial al municipi.
Les subvencions i bonificacions per a PIMES (que desenvolupin la seva activitat a Castell d’Aro, Platja D’Aro i S’Agaró).

Les bonificacions per a llicències de nova obertura:

Bonificació del 90% de la quota per a les activitats econòmiques de nova obertura  que acreditin la contractació, com a mínim durant sis mesos, de nou personal que estigui inscrit a l’atur, o bé que el titular de la llicència estigui inscrit a l’atur immediatament abans de la sol·licitud i mantingui l’establiment obert per un període de sis mesos.

Bonificació del 20% de la quota per a les empreses que disposin del Certificat del Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, disposició addicional sisena.

Bonificació del 50% de la quota per donar d’alta l’activitat, a aquells subjectes passius que tinguin l’obligació de legalitzar apartaments turístic o habitatges turístics; i una bonificació del 40% de la quota, per donar d’alta aquesta activitat, a aquells subjectes passius que tingui obligació de legalitzar establiments d’allotjament turístic.

Les subvencions per al foment de la construcció i/o remodelació d’hotels, allotjaments turístics i equipaments comercials en general.

Subvencions del 40% dels tributs*en la construcció de nous allotjaments turístics, equipaments comercials en general, renovació dels establiments ja existents i canvi de titularitat o emplaçament d’establiments (màxim de 2.500€).
*Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), taxa de llicències urbanístiques, i taxa per llicències d’obertura i canvi de titularitat.

Subvencions del 40% i del 60% dels tributs* per a noves construccions hoteleres (màxim de 2500€).
*60% Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO, i 40% taxa de llicències urbanístiques, i taxa per llicències d’obertura i canvi de titularitat.

Subvencions per a la contractació de personal en situació d’atur de llarga durada.

Subvencions del 40% de la nòmina* del treballador per a aquelles empreses que contractin laboralment persones del municipi en situació d’atur de llarga durada durant un període mínim de sis mesos.
*40% de la nòmina durant els tres primers mesos de contracte d’entre 440€ i 600€ mensuals, depenent del grup de cotització.

Serveis per a Empreses i Emprenedors.

Servei d’assessorament a l’emprenedoria o de millora de la prospectiva empresarial:

Fins a 12 hores d’assessoria professional per a nous emprenedors que vulguin obrir un negoci al municipi.
Fins a 12 hores d’assessoria professional per a empreses instal·lades en el municipi que vulguin millorar el seu rendiment comercial.
*En ambdós casos un cop exhaurides les 12 hores d’assessoria municipal s’obté l’accés a un descompte del 10% en la carta de serveis que ofereixen assessories i gestories del municipi amb conveni amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació; al mateix temps que s’obtenen condicions especials per a l’ ingrés a PIMEC i altres organitzacions empresarials.

Borsa de treball: connectem oferta i demanda.

Borsa de treball que pretén posar en contacte empreses i persones que cerquen oportunitats laborals. Actuant com a mediadors, fem el seguiment d’ofertes i demandes de la mà del consell comarcal del Baix Empordà i del Club de la Feina.

Formació continuada.

Jornades formatives, píndoles de formació, cursos d’especialització o diploma d’especialització universitària en conveni amb la Fundació Universitat de Girona.

Una aposta per aquest 2016 per a la transformació empresarial a la vil·la, fomentant propostes creatives per donar solucions i serveis als ciutadans. En definitiva s’aposta per l’empresa, l’emprenedor, l’economia municipal, la ocupació i per l’ impuls  econòmic i ocupacional de la vila, perquè aquesta tingui una activitat productiva, eficaç i de qualitat, amb el total suport de l’Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.  

dijous, 25 de febrer del 2016

Dinamització Comunitària i Participació ciutadana 2016.

La regidora socialista Mónica Rios, dins de la seva regidoria aposta per donar continuïtat als projectes que es duen a terme dins del centre cívic i d’altres que estan estretament vinculats amb la ciutadania, és així que l’objectiu és proporcionar serveis adequats i adaptats a les necessitats de la població de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. 

El programa de dinamització comunitària s’ha incrementat en un 62’38%  dins del pressupost i agrupa un seguit de projectes que donen serveis a diferents col·lectius.

El projecte de prevenció i benestar de la gent gran augmenta la seva partida en 87.100€ . Aquest vol oferir un servei d’adaptació i apropament a la gent gran, és així que s’incorpora un vehicle adaptat per tal d’apropar als participants de les activitats del centre cívic a aquest espai, i poder accedir als serveis. L’apropament farà que la seva integració sigui possible en aquest entorn.  Per tal d’ajustar i perfilar encara més els serveis de la gent gran, es realitzarà un estudi i diagnosi de les problemàtiques i les realitats del col·lectiu de la gent gran per tal de fer front a les necessitats i vulnerabilitats d’aquest col·lectiu.

El projecte de suport a les associacions s’incrementa en el pressupost un 46’28% amb projectes que milloren les relacions i interaccions amb les entitats, estar més a prop i poder oferir diferents formacions, activitats i suport donarà valor i prestigi a les entitats del municipi, proporcionant un espai de creixement i dotar-los d’eines per apoderar-los.

El projecte de participació ciutadana, que vol donar un impuls a la participació del ciutadà al municipi, té una partida de 40.000€ en el pressupost, aquesta inversió vol tenir una gran influència en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i conjuntament amb la coordinació i el treball transversal d’altres àrees de l’Ajuntament, es vol realitzar un Pla d’equipaments per planificar amb visió de futur.  A més a més, a principis de 2016 es realitzarà la segona fase del procés participatiu per tal d’acabar d’establir els usos del Nou Centre cívic de Castell-D’Aro, amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i l’empresa dissenyadora del projecte i la ciutadania. Hi ha altres processos participatius amb els quals estan en una primera fase de recollida d’informació, que mesura que s’engeguin i agafin forma s’anirà informant de la seva evolució. La voluntat de l’equip de govern és acostar l’administració a la ciutadania i que tinguin accés a les decisions, establint coresponsabilitats, recollint les seves preocupacions, necessitats i valors.  Apostar per noves polítiques de transparència i el fet que la ciutadania pugui intervenir per exercir el seu dret a vot i poder participar en processos del poble donarà utilitat i funcionalitat als espais del municipi. 

El projecte d’investigació Valor Humà, és un projecte que es va adjudicar al mes de maig, i es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Ramón Llull per portar a terme la investigació sobre el treball socioeducatiu fet al municipi en els darrers 15anys. S’ha pressupostat  20.300€ per tal de fer suport a la transcripció i tractament de dades, elaborar el material gràfic (guia metodològica i vídeo) i organitzar la Jornada de presentació dels resultats sobre l’estudi.

El projecte de la comissió de la convivència es pressuposten 3000€ per a realitzar les segones jornades per als professionals que treballen al municipi als serveis socioeducatius i per tant dotar-los de formació i coneixement en l’àmbit social.


Per concloure també hi trobem els projectes com l’aula d’adults, les activitats del centre cívic, el projecte de convivència entre d’altres, una àmplia gamma per seguir treballant per la gent i amb la gent, un seguit de propostes per oferir la millor qualitat de serveis, el més adaptat possible a les necessitats del col·lectiu.