dijous, 30 de juny del 2016

Nens creatius, adults participactius. El projecte de Creativació.

Des de l’Àrea d’Ensenyament de L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, encapçalada pel Regidor Miquel Chamorro, s’ha impulsat un projecte innovador per a difondre la creativitat en l’àmbit educatiu. Aquesta dona l’oportunitat a què els nens i nenes del municipi puguin ser més creatius i puguin convertir-se en inventors a través de diverses proves, activitats, jocs i dinàmiques.

El projecte té com a objectiu que els nens i nenes de 3r a 6è de primària de totes les escoles del municipi reinventin el futur del seu poble, i per tant que reflexionin i s’involucrin en els reptes de futur.  Han viscut una nova experiència lúdico-cretiva, que generarà idees per millorar-la. Aquest ha constat de diferents fases, que posen en context tot el treball que s’ha realitzat durant el curs:

1 Fase: Investigació (observació de l’entorn i poder detectar totes aquelles mancances com fortaleses del municipi). S’analitza el problema i es fa la feina a l’aula, ja que s’analitza la informació i el repte, i es focalitzen els objectius.
2 Fase: la festa de les idees: aquí és on es realitzen dinàmiques i jocs per tal de treure el major potencial als nens i nenes, i per tant que puguin experimentar, crear, somiar, provar, explorar, innovar compartir, seleccionar... Aquesta fase es va realitzar el dia 10/06/2016 on cada alumne produeix i presenta les seves idees a la resta d’infants.
3 Fase: Reposar les idees i fer una proposta: comunicar-les. Aquesta fase és la més important, ja que suposa l’exposició del resultat del procés, i aquesta es va dur a terme a l’Ajuntament, el qual va convocar un ple extraordinari el dia 20/6/2016, i cada representant dels grups participants varen exposar les seves millors propostes al consistori.

El pressupost d’aquest programa és de 25.70€/alumne, aquest ha tingut una metodologia per maximitzar la capacitat creativa i innovadora dels nostres nens i nenes del municipi.

Apostar per aquests programes ens donen molta riquesa, ja que els nens i nenes del nostre municipi estan potenciant la seva vessant creativa i els hi donem eines perquè puguin aprendre a gestionar-la i plasmar-la. Indirectament s’està formant a ciutadans actius, ja que els més menuts són els que en un futur seran adults i podran escollir el seu model de ciutat, i per tant tindran un recorregut i experiències positives on podran demostrar aquests coneixements. És un enriquiment, tant pels infants, com pels polítics com pel poble, la detecció de punts forts i febles, i poder donar una millora allò que tenim, ens fa mirar cap a un futur, on volem que la ciutadania pugui ser critica, constructiva i creadora de noves sinergies i estratègies per poder desenvolupar el seu projecte vital en un poble plenament preparat per rebre’ls. 

Aquesta és un petita mostra de les propostes que els alumnes varen fer al ple: ampliar el carril bici, ampliar serveis hospitalaris al municipi, incentivar el lloguer social, crear un museu de la ciència, entre d’altres. Aquestes i altres propostes seran estudiades pels regidors, on avaluaran els projectes i se’ls donarà una resposta als alumnes.dimecres, 8 de juny del 2016

Primer any al govern de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró

ERC i ICV afirmen a la notícia publicada al Punt el dia 8 de juny de 2016 (adjuntem link), que la nostra entrada al govern municipal no ha anat acompanyada de canvis en la gestió municipal i que el nostre dia a dia es fer seguidisme del grup de CiU. Si els grups de ERC i ICV estiguessin més presents en el dia a dia de l'Ajuntament, més enllà de la seva presència justa les reunions informatives i el ple, potser se'n adonarien de la feina que es fa.

I no volem dir que sigui ni excel·lent ni ràpida, però si afirmem que no es deixa de treballar per projectes de poble i pels veïns, amb nous projectes i accions incorporades pel PSC, entre d'altres hi trobem:

- els nous plans d’ocupació
- la subvenció a la contractació d’aturats del municipi
- les noves activitats de la mà dels empresaris 
el nou reglament i millores del banc d’aliments
- el nou projecte de reciclatext de secundària
- la reducció de 600.000€ en ingressos per l’impost de l’IBI
- el nou servei de transport per a la gent gran
- el projecte d’estudi i millora de la platja i passeig marítim
- el projecte participat del Centre Cívic de Castell d’Aro
- el projecte de mediadors nocturns per les zones d’oci
- la incorporació de l’idioma francès de la mà de les AMPAS dels tres centres de primària
- la adhesió a la Catalunya Film Comission
- el projecte de semipeatonalització de carrers de la zona de la Pineda d’en Bas
- la nova quinzena gastronòmica
- el projecte d’investigació sobre el treball socioeducatiu al municipi 

I tot això quan encara no ha passat un any des de que en el ple del 8 de juliol de 2015 varem poder començar a treballar.
      
Això no significa que no quedi #moltperfer, tenim compromisos amb la ciutadania que volem assolir al llarg d’aquest mandat. Compromisos per seguir fent una reducció equilibrada de la pressió fiscal, per la inclusió de criteris socials en la contractació pública que es fa des de l’Ajuntament, per posar en marxa un Cicle Formatiu de Grau Mig, per crear un espai de treball compartit per a emprenedors, per promoure nous equipaments que decidirem entre tots a través del Pla Director d’Equipaments, per la creació d’una xarxa d’habitatge protegit que millori la existent, per la millora de la xarxa del clavegueram, per un pla de reaprofitament d’aigües pluvials per el rec o per la dinamització de les galeries a través de la redacció d’un Pla Especial específic entre d’altres.

No esquivarem els nostres compromisos, les hores dels quatre regidors del grup municipal del PSC estan dedicades a la millora del poble i de la vida dels veïns, i des de l’equip de govern que conformem amb el grup municipal de CiU tenim clars projectes, prioritats i compromisos.

Com sempre, estem a la total disposició veïnal.
dijous, 2 de juny del 2016

El nou projecte de reciclatext de secundària garanteix llibres per tothom.

L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, ja està treballant per donar cobertura i una nova estructura al servei del Reciclatext de secundària, que garantirà llibres per a tothom. Un projecte que pren forma de la mà de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, l’Institut Ridaura i l’AMPA de l’Institut Ridaura. 

El primer objectiu d’aquest projecte és estalviar diners a les famílies racionalitzant la despesa en llibres que s’han d’adquirir a cada curs, a més s’educa en cultura de grup, ensenyant a compartir el material i a utilitzar-lo amb més respecte, ja que els llibres seran de tots. Per últim cal posar també en valor que és un plantejament sostenible, que fomenta l’estalvi de paper reutilitzant tots aquells llibres que tenen una durada escolar útil superior a un curs i que no siguin objecte de substitució.

La participació de les famílies serà voluntària, i vindrà regulada per una normativa específica que resumim en aquests punts: 
L’Ajuntament es compromet a pagar els llibres de text necessaris per garantir la viabilitat del Projecte Reciclatext de l’alumnat d’ESO  empadronat al municipi, el curs 2016/17 i fins al curs acadèmic 2020/21.
En els llibres no es podrà escriure, solament servirà per a l’estudi, la família haurà de proporcionar el material escolar i diccionaris, fitxes, quaderns d’exercicis, llibres de lectura i agenda. 
L’AMPA haurà de presentar a l’Ajuntament un certificat en el qual consti l’import recollit en concepte de quotes de manteniment. 
Per garantir l’amortització del sistema, el professorat de l’institut i l’AMPA es comprometen a mantenir en el sistema Reciclatext els llibres de text. 
Cada alumne/a disposarà dels llibres durant tot el curs escolar, els utilitzarà a la classe i se’ls endurà per fer deures, els pares i professors vetllaran pel seu bon ús. 
- En la data que l’institut i l’AMPA fixi pel retorn dels llibres, tothom haurà de fer la devolució, si aquest no es realitza, la família haurà de pagar l’import íntegre del llibre o llibres no retornats. 
La comissió de llibres revisarà tots els llibres retornats. En cas que els llibres no puguin ser reutilitzats per causes imputables a l’alumne, la família haurà de pagar l’ímport íntegre del llibre. - L’alumnat matriculat a ESO a l’institut Ridaura, empadronats i amb residència al municipi  seran els beneficiaris d’aquest projecte. 
L’alumnat empadronat i amb residència efectiva al municipi que s’incorpori amb posterioritat a l’institut, s’haurà de posar en contacte amb l’AMPA.
Per tal de dotar de recursos al sistema es crearà una quota anual de manteniment gestionada per l’AMPA de l’institut, i aquesta serà obligatòria i s’abonarà per compte bancari. Aquesta quota té com a objectiu conscienciar a les famílies i a l’alumnat de la necessitat de tenir cura dels llibres i també de dotar de recursos el sistema per garantir la reposició, adquisició i conservació dels llibres de text. La quota serà de 50€ anuals per alumne/a de 1r a 3r d’ESO, i de 100€ anuals per alumne/a de 4t d’ESO. - La comissió de Llibres assignarà abans de l’inici del curs escolar els llibres corresponents a cada alumne/a d’acord amb criteris d’equilibri d’ús dels paquets assignats. 
Qualsevol tipus de comportament incívic suposarà l’exclusió immediata del projecte Reciclatext del beneficiari/a.

Des del grup municipal socialista donem resposta al compromís de solucionar la problemàtica de tenir llibres per tothom. La bona disposició de l’Institut, de l’AMPA i la feina que hem pogut fer des de l’Àrea d’Ensenyament ha facilitat la realització i regulació d’un projecte que garanteix llibres de text per a tots, i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Felicitats a l’AMPA i al centre per la bona feina!