dijous, 2 de juny de 2016

El nou projecte de reciclatext de secundària garanteix llibres per tothom.

L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, ja està treballant per donar cobertura i una nova estructura al servei del Reciclatext de secundària, que garantirà llibres per a tothom. Un projecte que pren forma de la mà de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, l’Institut Ridaura i l’AMPA de l’Institut Ridaura. 

El primer objectiu d’aquest projecte és estalviar diners a les famílies racionalitzant la despesa en llibres que s’han d’adquirir a cada curs, a més s’educa en cultura de grup, ensenyant a compartir el material i a utilitzar-lo amb més respecte, ja que els llibres seran de tots. Per últim cal posar també en valor que és un plantejament sostenible, que fomenta l’estalvi de paper reutilitzant tots aquells llibres que tenen una durada escolar útil superior a un curs i que no siguin objecte de substitució.

La participació de les famílies serà voluntària, i vindrà regulada per una normativa específica que resumim en aquests punts: 
L’Ajuntament es compromet a pagar els llibres de text necessaris per garantir la viabilitat del Projecte Reciclatext de l’alumnat d’ESO  empadronat al municipi, el curs 2016/17 i fins al curs acadèmic 2020/21.
En els llibres no es podrà escriure, solament servirà per a l’estudi, la família haurà de proporcionar el material escolar i diccionaris, fitxes, quaderns d’exercicis, llibres de lectura i agenda. 
L’AMPA haurà de presentar a l’Ajuntament un certificat en el qual consti l’import recollit en concepte de quotes de manteniment. 
Per garantir l’amortització del sistema, el professorat de l’institut i l’AMPA es comprometen a mantenir en el sistema Reciclatext els llibres de text. 
Cada alumne/a disposarà dels llibres durant tot el curs escolar, els utilitzarà a la classe i se’ls endurà per fer deures, els pares i professors vetllaran pel seu bon ús. 
- En la data que l’institut i l’AMPA fixi pel retorn dels llibres, tothom haurà de fer la devolució, si aquest no es realitza, la família haurà de pagar l’import íntegre del llibre o llibres no retornats. 
La comissió de llibres revisarà tots els llibres retornats. En cas que els llibres no puguin ser reutilitzats per causes imputables a l’alumne, la família haurà de pagar l’ímport íntegre del llibre. - L’alumnat matriculat a ESO a l’institut Ridaura, empadronats i amb residència al municipi  seran els beneficiaris d’aquest projecte. 
L’alumnat empadronat i amb residència efectiva al municipi que s’incorpori amb posterioritat a l’institut, s’haurà de posar en contacte amb l’AMPA.
Per tal de dotar de recursos al sistema es crearà una quota anual de manteniment gestionada per l’AMPA de l’institut, i aquesta serà obligatòria i s’abonarà per compte bancari. Aquesta quota té com a objectiu conscienciar a les famílies i a l’alumnat de la necessitat de tenir cura dels llibres i també de dotar de recursos el sistema per garantir la reposició, adquisició i conservació dels llibres de text. La quota serà de 50€ anuals per alumne/a de 1r a 3r d’ESO, i de 100€ anuals per alumne/a de 4t d’ESO. - La comissió de Llibres assignarà abans de l’inici del curs escolar els llibres corresponents a cada alumne/a d’acord amb criteris d’equilibri d’ús dels paquets assignats. 
Qualsevol tipus de comportament incívic suposarà l’exclusió immediata del projecte Reciclatext del beneficiari/a.

Des del grup municipal socialista donem resposta al compromís de solucionar la problemàtica de tenir llibres per tothom. La bona disposició de l’Institut, de l’AMPA i la feina que hem pogut fer des de l’Àrea d’Ensenyament ha facilitat la realització i regulació d’un projecte que garanteix llibres de text per a tots, i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Felicitats a l’AMPA i al centre per la bona feina!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.