dilluns, 30 de gener del 2017

Els pressupostos d'Ensenyament per el 2017

Fent balanç del 2016, la regidoria d’ensenyament ha apostat per la qualitat i l’excel·lència dels plans educatius i tot el que els envolta. En aquesta àrea educativa el pressupost del 2017 és una continuació del pressupost del 2016, però s’han afegit millores i s’han creat noves partides per tal de donar respostes a noves circumstàncies. Destacar com a molt important per aquest 2017 l’ampliació de la llar d’infants de Castell d’Aro i la millora dels patis de la llar de Platja d’Aro i dels centres de primària. També es veu augmentada la partida de la llar d’infants, amb un increment de 2.000€ cadascuna per a l’adquisició de material fungible i per a les activitats educatives que es realitzin.

Un dels punts  importants en aquest pressupost, és que les subvencions dels centres educatius en matèria d’equipament informàtic ha augmentat fins a 6.000€ per cada centre educatiu del municipi, per tal de poder renovar i invertir en noves tecnologies. Per una altra part, les AMPES també han vist augmentada la partida del projecte educatiu: Pla de lectura, amb una quantia de 7.000€ per cada una de les AMPES.

Una nova partida del 2017 dins del pressupost és la subvenció per la participació dels alumnes del municipi en concursos nacionals i internacionals relacionats amb el Pla d’Excel·lència amb una dotació de 4.000€ per cada centre educatiu; també destacar la gran tasca del professorat i els alumnes que participen en diferents concursos, pel seu recorregut que ha estat impecable i impressionant.

No deixarem de banda el Projecte reciclatext, en aquest punt la gestió d’aquest projecte ha estat tot un èxit, i alhora se li ha dotat d’un reglament, i a més s’han solucionat les problemàtiques que anys enrere anaven sorgint, per tant, aquesta millora ha suposat que aquest any en els pressupostos també s’incloguin, per donar continuïtat i garantir el servei  amb una partida de 75.000€.


S’aposta per una escola de qualitat a la qual puguin accedir tots/es els nois i noies del municipi, l’educació és clau per la transformació d’un territori és així que es treballarà perquè es compleixin els objectius i donarem suport a l’excel·lència dins del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. Aquest any 2017 la partida d’ensenyament ha estat de 449.650€, un 10% més que l’any 2016.


dissabte, 28 de gener del 2017

Els pressupostos de Seguretat Ciutadana per el 2017

La ciutadania que viu i conviu al municipi, exigeix seguretat i sentir-se còmode, per tal de desenvolupar la seva vida diària amb normalitat. Per poder garantir aquesta, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro cada any ha d’actualitzar, renovar i apostar per nous mecanismes per adaptar-se a les noves situacions que es presenten. El pressupost del 2017 el que pretén és millorar els serveis al ciutadà i s’enfocarà a partir de dos objectius bàsics:
-         
      Apostar per la formació permanent dels agents policials, per arribar en l’àmbit de l’excel·lència.
-          Dotar a la Policia Local de les eines, aplicacions i tecnologia necessària per disposar de la informació amb rapidesa i actuar amb eficàcia.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Chamorro, destaca la inversió per el 2017 en diferents àmbits, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia dins de la Policia Local;
§      Ampliar la comissaria de la Policia Local de Platja d’Aro; aquest any s’ampliarà la comissaria per tal d’aconseguir més espais i tenir més emmagatzematge.  
§     DRON per la Policia Local; disposar de noves tecnologies facilita la feina al cos policial, ja que aporta un element de seguretat més, per tal de ser més efectius i actuar amb més rapidesa en qualsevol àmbit.
§        Substitució de 2 vehicles policials; s’invertirà en vehicles policials que es destinaran a dos serveis en concret, un vehicle per al servei de mediació i atenció a la víctima i un vehicle per a serveis de policia de paisà.
§       Equipar els vehicles policials; dotar als vehicles de la Policia Local  d’impressores i altres accessoris tecnològics, per tal de millorar i agilitzar l’eficàcia del servei cap a l’atenció a la ciutadania i per tant, realitzar in situ els tràmits i així optimitzar les tasques administratives dels agents policials.
§       Càmeres de dotació policial; apostar per les càmeres de vigilància per a gravacions de les actuacions policials, per tal de millorar-les i donar més seguretat al ciutadà.
§  Projecte de videovigilància;  es millorarà la cobertura de les zones d’interès subjectes a videovigilància fent més eficient la globalitat del sistema. Destacar també l’interès que ha despertat en altres municipis el nostre projecte i ens visiten per tal de poder informar-se.
§   Mediació d’oci nocturn/diürn; el bon resultat de l’empresa de mediació d’oci nocturn dóna oportunitats a què aquest es consolidi per aquest any 2017, i es complementarà amb una medicació cívica diürna.

La dotació econòmica de la regidoria de Seguretat i Ciutadania és de 396.466,15€, aquesta inversió és la que l’Ajuntament vol implantar per la millora de la seguretat ciutadana a la nostra Vila.