dimarts, 27 de febrer del 2018

Pressupostos 2018: Benestar Social

El pressupost per a l'Àrea de Benestar Social i Salut Pública per al 2018 és de 821.651€, i manté tot el compromís pressupostari del programa social que sempre ha caracteritzat el nostre Ajuntament com són ajudes al lloguer, servei d'atenció domiciliària, els àpats a domicili o els espais familiars. Un pressupost que es reajusta un 1% a la baixa perquè es passen partides de serveis que per temes de coordinació ara gestionaran des Desenvolupament Comunitari i Ocupació, com són el punt d'igualtat, els cursos ocupacionals o accions preventives per a joventut.

L'estudi soci-demogràfic ja està en marxa, és un programa que des de de gener ens permet tenir informació i dades per a poder fer unes polítiques més àgils en relació a les persones que necessitin diversos serveis i alhora tenir dades locals que permetin el desenvolupament d'unes polítiques que arribin més a les necessitats reals dels nostres veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

Pel que fa a la mobilitat, el servei de transport al Centre de Dia serà una realitat en aquest primer trimestre de 2018, d'altra banda el xarxa bus segueix adaptant-se cada vegada mes a les necessitats que van sorgint i s'ha obert un preu públic a totes les persones que necessitin el servei, mantenint gratuït l'ús per a les persones que tenen carnet.

Un capítol que s'ajusta a la realitat és el les subvencions de Benestar social nominatives a fundacions, associacions i salut mental. El que es demana per optar a la subvenció és, dades de l'entitat, descripció del projecte, numero de persones que participen del nostre municipi a si com el pressupost de les activitats que ens presenten. El criteri tècnic per donar la subvenció és que sigui una entitat social i que l'activitat que subvencionem estigui lligada a persones beneficiàries del nostre municipi. Depenent de l'activitat i de les persones se li concedeix una dotació proporcional, d'aquesta manera es garanteix que si tots els municipis que tenen usuaris col·laboren en el projecte queda garantit al 100%
Per a nosaltres són molt importants totes aquestes entitats que es dediquen a millorar la qualitat de vida de les persones amb alguna discapacitat i procurem ser equitatius en les ajudes que donem.

El capítol de les ONG es queda igual, hi haurà 40.000 € per a projectes en països en vies de desenvolupament. Aquest any les subvencions s'han donat a través de les noves bases ja que passem de tenir 8 o 9 projectes a tenir 21, i es va fer necessari regular-lo de manera efectiva equitativa i transparent. Hem ajudat a 15 ONG de diversos països i una ha quedat fora per no complir els requisits.

La partida per a emergències és de 35.000 € i busca ajudar de les catàstrofes naturals que puguin passar. Aquest any hem enviat ajuda per les inundacions de Colòmbia, per les
inundacions de Perú, per ajudar els refugiats al corredor Mediterrani i pel terratrèmol de Mèxic.

Aquest any posarem en marxa un tècnic comunitari, que porti endavant el programa d'acollida, és la porta d'entrada al nostre municipi per a les persones que arriben noves i se les ajuda a que es puguin integrar, també és un servei que acompanya les persones que no tenen una xarxa social o familiar en tota la part administrativa per aconseguir el permís de residència, i ajudarà a l'àrea a desenvolupar projectes que contribueixin a una millor convivència entre tots els veïns del nostre municipi.

També ens preocupa el tema de l'habitatge, ja des de fa un temps hem començat a treballar aquest tema de forma transversal amb altres àrees, però necessitem algú que ajudi a tirar endavant aquest projecte, per això contractarem a un tècnic que ens ajudi a fer un estudi local per saber les necessitats reals que tenim.

Un altre treball important que portem treballant aquest any és el voluntariat i especialment el voluntariat social ajudant als voluntaris a empoderar-se i a constituir-se en associacions ja que a partir del 2018 els Ajuntaments no podrem tenir voluntaris ni voluntàries que depenguin directament de l'administració.divendres, 23 de febrer del 2018

Pressupostos 2018: Seguretat Ciutadana

Una vegada més varem tancar un any ple d’actuacions ben resoltes per la nostra Policia Local. Això no ens fa oblidar la necessitat d’anar millorant tots els nostres serveis als ciutadans i és això el que fa que la nostra proposta pel el pressupost de Seguretat Ciutadana per el 2018, estigui marcat per dos objectius bàsics:

1.- Seguir apostant per la formació permanent dels nostres agents per mantenir i consolidar el nivell d'excel·lència amb el que volem seguir donant el servei. En aquest sentit s’ha fet la implementació de certificació de norma ISO-9001/2015. Una certificació que comporta haver passat la auditoria corresponent, i haver revisat tots els procediments de gestió interna i d’atenció a la ciutadania per a la seva adaptació i millora.

2.- Seguir dotant a la Policia Local de les eines, dels aplicatius i de la tecnologia necessària per disposar de la informació amb rapidesa i per fer segures totes les seves actuacions.

Del pressupost per el 2018 voldriem destacar la voluntat de redactar i valorar el projecte d'ampliació de la Comissaria, un equipament que necessita redistribuïr l'espai de control de les càmeres de seguretat, o ampliar magatzem, vestidors i arxius entre d'altres. Per un altre costat s'inclou en el pressupost l'adquisició d'un dron, un element de seguretat que ens ha d’ajudar a ser més eficaços en la lluita contra grups criminals que actuïn en el robatori a domicili, així com el control aeri del litoral o el rescat de persones perdudes en zones boscoses; per altra banda, també pot servir en la col·laboració amb el Departament d’Urbanisme per a la detecció d’obres il·legals. Per últim, seguir reforçant el projecte de Mediació Cívica Nocturna, que ens ha permés en els darrers dos anys la reducció d'un 40% de denúncies en els entorn on s'ha actuat.

Tecnològicament també incorporem necessitats a cobrir, com l'adquisició d'ordinadors i impressores per els vehicles policials que permetran fer tràmits in situ i evitar així desplaçaments al ciutadà, un nou equip d'enregistrament de trucades telefòniques que permetrà fer un control més exaustiu i de supervisió, i la implementació d'un nou software de gestió de matrícules que ens permetrà complementar el programa de videovigilància al municipi.

Aquests i d’altres projectes volen millorar la seguretat dels nostres ciutadans i de les persones que ens visiten. Seguim treballant per la seguretat dels veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
dimecres, 21 de febrer del 2018

Pressupostos 2018: Ensenyament

L'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro gestiona el pressupost corresponent a les Llars d'Infants Municipals, la Escola de Música, i el Pla d'Excel·lència que inclou escoles i institut.

Per l'any 2018 el pressupost de les Llars d'infants s'incrementa en 4.000€, un augment que te com a finalitat la nova gestió en comissions de treball que s'està implantant de forma progressiva, als que s'hi afegeixen el 45.500€ del lloguer dels mòduls de la Llar d'Infants de Castell d'Aro. Per un altre costat s'augmenta en 1.000€ la compra d'instruments i material fungible de l'Escola de Música, així com s'incrementa en 20.000€ el seu pressupost.

En relació al Pla d'Excel·lència s'aposta per treballar per formar part de la Xarxa Gironina de Ciutats Educadores incrementant en 10.000€ el pressupost general d'Ensenyament. Les subvencions a centre o AMPES segueixen amb la mateixa dotació per a sortides culturals, activitats educatives de lleure, activitats mediambientals, activitats escolars i extraescolars de les AMPES, colònies escolars, material Pla d'Excel·lència, projecte d'introducció a la llengua francesa, les revistes escolars, l'adquisició d'equipaments informàtics, el projecte educatiu Pla de Lectura de les AMPES, i la participació d'alumnes del municipi en concursos nacionals i/o internacionals relacionats amb el Pla d'Excel·lència. Per un altre costat s'incrementa la subvenció a material didàctic, que passa de 6€ a 8€ per alumne i curs. Pel que fa al projecte Reciclatext que en els dos últims cursos ha consolidat el nou protocol de secundària, i ha continuat amb èxit el de primària, tindrà una partida de 65.000 € per l'any 2018.

En aquests moments en els que el model d'educació catalana és posat en qüestió per alguns, podem afirmar que fidels a la història d'aquest Ajuntament seguim apostant de manera decidida per una escola pública, inclusiva i de qualitat!