dijous, 17 de novembre del 2016

El nou Consell Local de Desenvolupament Econòmic

Al darrer ple del  16 de novembre es va aprovar per unanimitat dels grups municipals el reglament per a la creació del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, un espai de debat i consulta que neix amb l’objectiu de dinamitzar el sector empresarial del municipi facilitant i promovent sinèrgies de treball entre l’Ajuntament i els diferents sectors econòmics de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Aquestes reunions i trobades d’intercanvi de visions entre l’Ajuntament i els diferents representants empresarials no són una novetat; des de l’inici de mandat l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació que porta el regidor socialista Maurici Jiménez i l’Àrea de Turisme i Dinamització Cultural, han mantingut trobades mensuals per consensuar accions de la mà de l’empresariat local. Aquest reglament el que permet és regular les competències d’aquest Consell, obrir-lo a la participació dels grups municipals a la oposició, i fer-lo transparent a tota la ciutadania i a la participació de tots els empresaris del municipi.

Les competències d’aquest nou òrgan són:

1.- Actuar com a òrgan de caràcter consultiu , informant i assessorant sobre iniciatives municipals pròpies de l’àmbit de desenvolupament econòmic local, i concretament dels projectes de dinamització comercial i turística del municipi.

2.- Ésser òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normatives i ordenances relatives als assumptes de desenvolupament econòmic, no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.

3.- Formular propostes, suggeriments o informes amb l’objectiu de millorar les condicions dels sectors econòmics de la vida, i especialment  l’àmbit de la promoció econòmica del municipi i en cas necessari, proposar millores en la oferta de serveis.

4.- Col·laborar amb l'Ajuntament en l'organització d'accions de dinamització del teixit comercial i empresarial (com són actes, fires, cursos, exposicions, campanyes, o jornades entre d’altres) amb la finalitat, entre altres de acompanyar la millora del nivell de professionalització del teixit com els relacionats amb contribuir a millorar les condicions de l’entorn.

5.-  Impulsar mesures per dinamitzar i revitalitzar les zones comercials i turístiques del municipi, de manera coordinada amb l’Ajuntament, i en cas necessari, desenvolupar eines per millorar la gestió de les empreses del municipi, proposar actuacions per sectors (millores de les infraestructures, accions d’animació, promocions o comunicació,etc), amb el ben entès que aquestes recomanacions no podran incloure matèries de tipus fiscal.

6.- Col·laborar amb l'Ajuntament en el camp del foment de l'ocupació i de la formació professional específica per a cada sector econòmic del municipi. 

7.- Participar d’estudis, informes i enquestes de caràcter econòmic, tant territorials com sectorials, i difondre'ls si s'escau.

8.- Proposar altres àmbits d’actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguin rellevants per al desenvolupament econòmic del municipi.

9.- L’Ajuntament haurà de consultar i d’informar el Consell sobre totes aquelles accions i actuacions que es facin o es pretenguin fer a la vila relacionades amb el desenvolupament econòmic del municipi.

dimarts, 8 de novembre del 2016

L’Espai Familiar està en expansió i es consolida al nostre Municipi.

Donar la benvinguda als nadons del Municipi és una satisfacció, i poder compartir-ho amb les famílies és encara més important, és per això que creiem prioritària la rebuda i una bona acollida en aquesta nova situació que es presenta a les famílies. Des de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró oferim amplies accions per donar-hi serveis familiars de proximitat i de valor afegit. Aquestes accions són les següents:

Benvinguts al món!, la primera rebuda que es fa a les famílies des de l’Ajuntament és en el moment d’empadronament del fill al Municipi, és aquí on se’ls felicita i se’ls facilita informació sobre els serveis que hi ha al seu abast, proporcionant-li una carpeta amb tot el necessari per orientar-los. El dia 15 de maig dia mundial de les famílies, es fa un acte oficial de benvinguda als nadons nascuts l'any anterior, oferint un lot amb materials pel nadó, i alhora se celebren espectacles infantils. A les famílies també se’ls informa dels dies d’acollida i orientació, aquest es realitzen a la Casa Lila un cop al mes, amb la presència de l’educadora social i la Regidora de Benestar Social Pilar Ferrero, fent un apropament i rebuda a les famílies.

Arran d’aquest acolliment la família té diversos serveis a la seva disposició, l’espai familiar dóna cobertura a les famílies a la primera etapa de la infància, proporcionant espais de connexió, vincle i aprenentatge, creant així processos nous, emmarcats en el respecte i la protecció. L’Espai Familiar emmarca diferents grups d’atenció, enfocats a la cura del nadó i de la família en els processos que es van donant durant la vida: 

El primer grup d’atenció, l’espai nadó;  és el de massatge i l’autocura, els quals estan connectats entre si. Aquí poden participar dones embarassades en el tercer trimestre fins que el nadó té 1 any. El grup es troba els divendres d'11h a 12:30h a la Casa Lila. En aquest espai es fa una Introducció de la cura a la mare, proporcionant un curs complet per apropar la calma i la connexió amb una mateixa (cos, ment i emocions) i connectar amb la presència, fent exercicis de ioga, relaxació i respiració. A més a més d’aquest espai, el Massatge al Nadó que es realitza després d’aquest procés flueix naturalment, creant així  una connexió amb el nadó; aquest proporciona estratègies per aprendre el moviment, observar les necessitats del nadó, la manera d’acostar-se, l’escolta d’ambdós i que aquestes les puguin realitzar a casa. 

El segon grup d’atenció són els espais familiars, aquests es divideixen en Espai Familiar Petits, dilluns de 17h a 18:30h, a la llar d’infants de platja d’Aro i enfocat a nadons d’1 a 2 anys; Espai Familiar Mitjans, dimarts de 17h a 18:30h, a la llar d’infants de Platja d’Aro i enfocat a nens de 2 a 3 anys; i L'Espai Familiar Grans, dijous de 17h a 18:30h a l’Escola Fanals, i enfocat a nens de 5 anys. 

Són espais on es realitzen diferents activitats, es treballa amb diferents materials i es realitzen xerrades, aquestes es fan al llarg del curs des de l’octubre fins al juliol, i es divideixen en: activitats d’experimentació, racons de joc, festes i activitats especials, tallers, activitats d’expressió corporal, sortides, xerrades preventives, participació en activitats al municipi.

La valoració del servei és molt positiu, les famílies que han anat participant durant aquests anys ho avalen i cada cop en són més les interessades en aquest servei dins del municipi. El projecte emmarca uns objectius concrets i en destaquen l’acollida familiar per tal d’intercanviar experiències, aportar seguretat als pares, tenir diferents perspectives, eines i estratègies, trobar espais lliures per compartir, fer un acompanyament actiu, enfortir llaços, gaudir del moment, passar-s’ho bé, potenciar l’autoestima, l’observació com aprenentatge, potenciar habilitats i relacions socials, el treball multidisciplinari amb el municipi i la xarxa. 

El treball en xarxa i comunitari està present en tot el procés, i per tant el treball conjunt amb les Escoles del Municipi, la Casa Lila, la Llar d’Infants, el CDIAP, els pediatres i infermeres del Municipi, la llevadora de Sant Feliu de Guíxols, els Serveis Socials, entre d'altres, i les coordinacions amb altres serveis de l’ajuntament vinculat a la comissió de la Promoció de la Convivència, és real i està molt viu,  aquest fet és molt positiu i posa en valor la feina que es realitza.

El cost d’aquest servei és d’ aproximadament uns 10.000€ on l’ajuntament assumeix el 80% del cost, ja que les famílies empadronades abonen pel servei 20€/anuals, i pels no empadronats un cost de 50€/anuals, un preu simbòlic on aquestes famílies podran beneficiar-se d’un servei integral. El preu real d’aquest servei és de 139€/anuals per família, però des del'equip de govern i desde el grup municipal socialista, hi ha un compromís ferm en donar serveis de qualitat i lliure accés a totes les famílies, fet per el qual s'assumeix amb el pressupost municipal el 80% del cost del servei.