dijous, 17 de novembre del 2016

El nou Consell Local de Desenvolupament Econòmic

Al darrer ple del  16 de novembre es va aprovar per unanimitat dels grups municipals el reglament per a la creació del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, un espai de debat i consulta que neix amb l’objectiu de dinamitzar el sector empresarial del municipi facilitant i promovent sinèrgies de treball entre l’Ajuntament i els diferents sectors econòmics de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Aquestes reunions i trobades d’intercanvi de visions entre l’Ajuntament i els diferents representants empresarials no són una novetat; des de l’inici de mandat l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació que porta el regidor socialista Maurici Jiménez i l’Àrea de Turisme i Dinamització Cultural, han mantingut trobades mensuals per consensuar accions de la mà de l’empresariat local. Aquest reglament el que permet és regular les competències d’aquest Consell, obrir-lo a la participació dels grups municipals a la oposició, i fer-lo transparent a tota la ciutadania i a la participació de tots els empresaris del municipi.

Les competències d’aquest nou òrgan són:

1.- Actuar com a òrgan de caràcter consultiu , informant i assessorant sobre iniciatives municipals pròpies de l’àmbit de desenvolupament econòmic local, i concretament dels projectes de dinamització comercial i turística del municipi.

2.- Ésser òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normatives i ordenances relatives als assumptes de desenvolupament econòmic, no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.

3.- Formular propostes, suggeriments o informes amb l’objectiu de millorar les condicions dels sectors econòmics de la vida, i especialment  l’àmbit de la promoció econòmica del municipi i en cas necessari, proposar millores en la oferta de serveis.

4.- Col·laborar amb l'Ajuntament en l'organització d'accions de dinamització del teixit comercial i empresarial (com són actes, fires, cursos, exposicions, campanyes, o jornades entre d’altres) amb la finalitat, entre altres de acompanyar la millora del nivell de professionalització del teixit com els relacionats amb contribuir a millorar les condicions de l’entorn.

5.-  Impulsar mesures per dinamitzar i revitalitzar les zones comercials i turístiques del municipi, de manera coordinada amb l’Ajuntament, i en cas necessari, desenvolupar eines per millorar la gestió de les empreses del municipi, proposar actuacions per sectors (millores de les infraestructures, accions d’animació, promocions o comunicació,etc), amb el ben entès que aquestes recomanacions no podran incloure matèries de tipus fiscal.

6.- Col·laborar amb l'Ajuntament en el camp del foment de l'ocupació i de la formació professional específica per a cada sector econòmic del municipi. 

7.- Participar d’estudis, informes i enquestes de caràcter econòmic, tant territorials com sectorials, i difondre'ls si s'escau.

8.- Proposar altres àmbits d’actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguin rellevants per al desenvolupament econòmic del municipi.

9.- L’Ajuntament haurà de consultar i d’informar el Consell sobre totes aquelles accions i actuacions que es facin o es pretenguin fer a la vila relacionades amb el desenvolupament econòmic del municipi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.