dimarts, 26 de setembre del 2017

L’Impost de Bens Immobles a Castell-Platja d’Aro

L’IBI, l’Impost sobre Béns Immobles, és un impost obligatori que recapten tots els ajuntaments, que te gestió compartida entre Cadastre i el propi Ajuntament, i que està determinat per el valor cadastral, que sorgeix del valor del sòl en solars sense edificar i del valor de sòl més el de la construcció, en cas d’estar edificat.

El valor del sòl (preu/m²) es calcula a partir de la Ponència de valor de béns de naturalesa urbana del municipi de Castell-Platja d’Aro que fa el Cadastre, i que va ser revisada l’any 2009 comportant una pujada mitjana del valor cadastral del 108,43%; un increment que s’incorpora de forma progressiva durant deu anys, i que per tant s’enllestirà a l’any 2019. El càlcul es basa en diferents característiques de la parcel·la: ubicació, qualificació urbanística, serveis de què es disposa, o la proximitat a vies de comunicació, a més a més, es tenen en compte característiques particulars, com la forma irregular, les pendents, la longitud de la façana i si n’hi ha més d’una, etc. Per tant, dues parcel·les situades al mateix lloc poden tenir valors de sòl diferents.

Per un altre costat l’edificació es valora segons el valor de ponència dels costos d’execució que graven la construcció, depreciats en funció de la seva antiguitat, estat de conservació, etc. Les diferents construccions es classifiquen segons el seu ús, tipus, modalitat i categoria, d’acord a les Normes Tècniques de Valoració. L’import resultant és independent de la situació de la parcel·la on s’hagi construït l’edificació.

Finalment la quota líquida de l’IBI és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen, que es modificable cada any a través de les Ordenances Fiscals. A la darrera modificació els gravàmens a Castell-Platja d’Aro es varen aprovar amb els següents tipus:
-          Béns immobles rústics: 0,7293%
-          Béns immobles urbans: 0,87%

Uns tipus que han evolucionat de la següent manera en els darrers anys, en el cas del béns immobles urbans:
-          2015: 0,9079%
-          2016: 0,88%
-          2017: 0,87%


L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró fixa un calendari del contribuent amb dues opcions, un únic pagament (el 10 de juliol), o la possibilitat de realitzar el pagament fraccionat en tres terminis (agost, octubre i desembre), i que te vinculades una sèrie de bonificacions com aquells immobles que tenen usos socials, habitatges que hagin instal·lat sistemes d’energia renovables, o ajuts per persones majors de 65 anys, beneficiaris d’una pensió de viduïtat, persones amb una disfunció igual o superior al 33%, famílies nombroses, o persones inscrites al SOC entre d’altres.

dilluns, 25 de setembre del 2017

EL NOU SERVEI DE TRANSPORT ALS CENTRES DE DIA: Funcionament i regulació

Des de’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a iniciativa de l'Àrea de Benestar Social, posarem en funcionament abans de final d'any un servei de transport als centres de dia, com són els de Sant Feliu de Guíxols, Palamós o la residència Bellamar. A continuació posem en coneixement allò més rellevant del reglament  d’aquest servei, aprovat al Ple Ordinari del passat 20 de setembre,  per tal que pugueu començar a conèixer els detalls de funcionament i regulació. 

El Transport de centre de dia recollirà/portarà als beneficiaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro o S'Agaró a la porta del seu domicili, el servei funcionarà de dilluns a divendres excepte festius, i tindrà un itinerari/horari marcat (8h a 14h i de 15h a 18h). El transport disposarà de nou places més un conductor i un acompanyant.

Podran sol·licitar aquest servei  les persones que compleixin les següents condicions:
  1. Estar empadronat/ada i residir al municipi de Castell-Platja d’Aro i S’agarò.
  2. Assistir a alguns dels centres de dia següents:
·         Palamós gent gran
·         Sant Feliu gent gran
·         Centre de dia residència Bellamar

Les sol·licituds del servei es dirigiran a l'Àrea de Benestar Social i hauran d’anar signades per la persona peticionaria o, si s’escau, pel representant legal, adjuntant la documentació següent:
·         Fotocòpia DNI/ NIF/NIE/passaport de la persona beneficiaria.
·         Certificat d’empadronament.
·         Certificat d’assistència al centre de dia.
·      Acreditar els ingressos de la unitat de convivència a través de declaració de renta, certificat de la/les pensions, moviments bancaris.

Un cop analitzat l’estudi econòmic amb la documentació presentada es valorarà el cost  que el sol·licitant ha de pagar pel servei tenint en compte els següents ingressos:.
             ·         Ingressos inferiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei serà gratuït.
·         Ingressos superiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei tindrà un cost de 3€ per viatge.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró va observar a través de la regidoria de Benestar social que aquest servei era necessari i es valora molt positivament la implementació d’un transport als centres de dia amb la finalitat de poder cobrir algunes necessitats que s'han detectat a través dels suggeriments fets a la comissió de gent gran, o a les entrevistes amb els usuaris dins de serveis socials.


Aquest servei vol millorar la qualitat de vida dels ciutadans que viuen a la vila i que són destinataris del servei, i puguin accedir a un recurs que els hi fa un benefici molt gran, i que molts cops no poden ni troben la manera d’accedir-hi, per tant l’administració ha posat al seu abast aquests serveis per millorar la seva accessibilitat. 

divendres, 22 de setembre del 2017

Els nous mòduls de la Llar d’infants de Castell D’Aro: costos i serveis

El 18 de setembre, la Llar d’Infants de Castell d’Aro va iniciar el curs amb una nova ubicació al costat de l’Escola Vall d'Aro al c/ Rosa Sensat s/n. Aquesta nova ubicació és deguda a les obres que s'iniciaran a principis de gener del 2018, a la plaça Poeta Sitjà per la construcció del nou centre cívic, i que és perllongaran durant 19 mesos aproximadament.

Les noves instal·lacions són mòduls prefabricats que s’han emplaçat durant l’estiu. Consten de 2 aules, una de 30m2 i l'altre de 23,6m2 per tal de desenvolupar les classes, tallers i d'altres amb els infants. Una sala dormitori de 14,2m2 i un menjador de 23,45m2. El vestíbul dels mòduls té uns 19,3m2 i un magatzem de 4,7m2. Alhora també s'han destinat zones per les educadores que consta d'una zona de despatx de 9,10m2, un bany adaptat i una zona de càtering de 6,75m2. Aquest curs 2017-18 hi ha un total de 25 infants inscrits a la llar i 4 educadores que completaran el servei.


Aquest projecte s'ha pogut emplaçar a dins de la zona d'equipaments de la Escola Vall d'Aro, de forma temporal, gràcies a la col·laboració de la direcció i el personal del centre i a la cessió d'espais de la Generalitat. El cost del lloguer dels mòduls durant el propers dos anys és de 3.120€ mensuals, que inclouen lloguer, transport i instal·lació, i en cas de que s'hagués de perllongar en el temps, el cost del lloguer mensual a partir del segon any seria de 1.880€. Per un altre costat, les adequacions necessàries del terreny, instal·lacions, i condicionament de l'espai, ha tingut un cost de 37.182€. 

Una inversió necessària per seguir oferint als ciutadans un servei d'excel·lència, dins de la zona educativa, i que garanteix poder fer les obres a la plaça Poeta Sitjà amb total tranquil·litat. dijous, 21 de setembre del 2017

Intervenció al ple municipal del 20 de setembre en relació a la Moció en Suport al Referèndum.

Reivindicar el dret a votar amb el cor no es democràcia. La política, ens ho varen ensenyar els grecs, significa prendre decisions complexes. Per això es tan difícil ser demòcrata. No és suficient dir “no m’agrada Europa” o “no m’agrada el govern de Madrid”, per què votar consisteix en prendre decisions en un entorn complex de la forma més coherent possible, vetllant pel nostre futur polític i econòmic. I això és extremadament difícil. No hi ha hagut cap moment històric en el que la gent sentís que eren temps tranquils. Això no ha passat mai per què cada època té la seva crisis, i la nostra té molt a veure amb el futur de la democràcia.

La democràcia no consisteix només en posar urnes i votar, s’han de complir totes les condicions que porten a què el vot s’expressi amb totes les garanties jurídiques i polítiques. A només 11 dies de l’1 d’octubre el referèndum no reuneix cap garantia dels estàndards internacionals previstos per la Comissió de Venècia per al seu reconeixement internacional: no hi ha cens real, els electors no han rebut targeta censal, no hi ha vot per correu, a la Junta Electoral no hi ha cap jutge. A dia d’avui no poden donar garanties a la participació de la ciutadania, de pluralitat en el control de la legalitat i del recompte, de la neutralitat de les autoritats electorals o de l’aplicació dels resultats.

El model català de convivència ha estat regit per la comprensió de les raons de l’altre, pel respecte a la discrepància i per la voluntat de cercar el punt de trobada o capacitat d’acord per continuar fent camí. Avui la societat catalana esta dividida per la meitat, i les paraules han saltat pels aires. Des del grup municipal del PSC pensem que és legítim ser crític amb la reacció de l’Estat, i amb la greu actuació d’avui per part de l’Estat, i amb la mateixa legitimitat estar en desacord amb la convocatòria d’aquest referèndum. El dia 1 d’octubre no hi haurà referèndum homologable, hi haurà sens dubte una nova mobilització d’una part de la ciutadania, i també hi trobarem la voluntat de l’Estat de fer complir la legalitat. És lògic que la justícia intenti impedir la celebració d’un referèndum il·legal, però cal defensar en tot moment la llibertat d’expressió de persones, partits i entitats. Per a uns només hi ha lleis, i per als altres les lleis no importen. Tenim un problema polític que necessita una solució política. Es clar que cal respectar la llei, però només amb això no n’hi ha prou per resoldre el problema. Contra la llei, no. Només amb la llei, tampoc.

Estem atrapats en un carreró sense sortida creat per dos antagonismes que es consideren mútuament culpables de la situació. Sortir d’aquest asfixiant cercle viciós és extremadament difícil, i només serà possible si majoritàriament la societat comença a rebutjar els plantejaments enfrontats i a decantar-se per opcions que fan apel·lació a la transacció amb generositat i respecte mutu. En la polarització del debat hi ha una postura intermitja, els que baixen dels trens perquè volen acord, diàleg i canvi.

Es clar que va de democràcia, i es clar que volem votar, però amb totes les de la llei:  els socialistes seguirem treballant per fer possible un referèndum vinculant, on tots estiguem cridats a votar una proposta d’acord i no una ruptura. No volem decidir entre la independència o continuar com fins ara, volem renovar l’acord de la Constitució del 78 dibuixant un projecte federal que és la evolució lògica d’un sistema autonòmic que ha d’actualitzar-se i perfeccionar-se, que no és només el camí lògic i constructiu, és també l’únic punt de trobada possible per restablir el consens territorial. Volem el reconeixement de caràcter plurinacional d’Espanya i de les aspiracions nacionals de Catalunya, noves regles per el repartiment competencial que millorin l’autogovern, una millora del finançament i l’establiment d’un senat federal com a mecanisme de representació territorial que permeti la participació directa en la presa de decisions en l’àmbit estatal. Un tema tan complicat i transcendental no es pot liquidar en un dia saltant-se els drets de tots: necessitem un acord que inclogui a tots, i no un Govern català que només parla i governa per la meitat dels catalans i un Govern espanyol que ha permès, amb el seu despreci cap a aquesta situació, que arribem fins aquí.


Des del PSC votem que no a  aquesta moció. A més fem una crida a no participar d’aquesta convocatòria. Els vots del NO seran els seus arguments pel SI. Cada vot que hi hagi a les urnes (ja sigui del si o del no) serà utilitzat única i exclusivament per legitimar una secessió unilateral. Junts pel Si no portaven el referèndum al programa electoral, portaven la independència, i per ella treballen.  Les consultes amb només dos respostes (si o no), no tracen enteniment si no fronteres internes. A Espanya cal transformar l’enfrontament binari en un acord plural. Un mal referèndum ens separa, un de bo ens unirà. Finalitzo; Nosaltres també volem votar, però no entre quedar-nos com estem o separar-nos dels nostres germans. No volem la independència, però tampoc volem seguir així. Volem una Catalunya millor en una Espanya diferent.

dimarts, 12 de setembre del 2017

Manifest de la Diada Nacional de Catalunya del PSC de Castell-Platja d'Aro

La celebració de la Diada Nacional és oportunitat de reflexió sobre el present i el futur del país, des d’una ferma voluntat d’unitat civil del nostre poble, forjada en la convivència, el respecte i la reivindicació. La Diada, com ho és la senyera de tots, constitueix la representació de tot allò que ens uneix com a catalans per damunt de les lògiques discrepàncies d’una societat plural i democràtica. Volem que la Diada –com la senyera– continuïn sent els símbols d’aquesta unitat civil que les nostres institucions d’autogovern han de preservar amb cura i tenacitat.

Els socialistes catalans volem aprofitar la Diada Nacional per reiterar que l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya té solució. És possible defensar els drets de Catalunya en una Espanya democràtica i respectuosa de la diversitat nacional.

Els problemes són reals i són de fons. Estan relacionats amb el finançament, amb la distribució de les competències, amb la capacitat de participar en la definició de les polítiques estatals i europees, amb la defensa de la nostra singularitat cultural i lingüística. Estan relacionats sobretot amb el reconeixement, des d’Espanya, de les aspiracions nacionals catalanes. I amb el reconeixement recíproc, des de Catalunya, del marc constitucional i estatutari que regula les nostres institucions.

Són moltes les coses que ens uneixen als catalans i convé fer-ne bandera precisament amb motiu de la celebració de la nostra Diada Nacional. Només des de la unitat, des de la recerca permanent d’amplis consensos i majories podrem fer avançar el conjunt de la nostra societat i assolirem la necessària millora del nostre autogovern, del nostre finançament i un nou pacte amb la resta de pobles d’Espanya capaç de garantir convivència, respecte, diàleg i entesa.

Els Socialistes de Catalunya seguim compromesos a assolir aquest nou pacte a través d’una reforma federal de la Constitució espanyola, fidels al nostre compromís permanent amb el catalanisme popular,que és transversal, acollidor i progressista, que cerca la màxima unitat entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i una relació fraternal amb la resta de pobles d’Espanya. No hi ha ingenuïtat en aquesta convicció, ni encara menys quietisme o conservadorisme, és la ressonància de les veus i l’acció dels patriotes que ens han precedit. Som federalistes espanyols i federalistes europeus, perquè creiem en la col·laboració entre els pobles i no en la confrontació i la competència destructiva.

Veïns de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, celebrem la nostra festa nacional entorn a la senyera i el nostre himne. Reflexionem en aquesta hora difícil sobre els camins que tenim davant, i evitem la divisió que ens pot afeblir. Afirmem, avui més que mai, el nostre patriotisme en la fermesa de les nostres conviccions i en l’amplitud d’un sentiment compartit per tots els integrants de la nació que és necessari preservar. 


Visca l’Onze de Setembre!!    Visca Catalunya!!