dimarts, 23 d’agost del 2016

Comença la redacció del Pla Director d’Equipaments de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró.

La regidoria de Dinamització Comunitària i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró encapçalada per la regidora Mònica Rios, de la mà de la regidoria d’Urbanisme, amb un enfoc que abastarà totes les àrees de l’Ajuntament,  han iniciat el procés de redacció del que serà el primer Pla Director d’Equipaments del nostre municipi, i que s’elaborarà al llarg de la tardor i l’hivern.

El Pla Director d’Equipaments és una eina de planificació global que ha de recollir les necessitats i disponibilitats del nostre municipi en matèria d’equipaments i es pot vincular a un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

Les inversions en equipaments les concebem actualment com un procés continu que comença en el moment en el qual pensem què volem que sigui el nostre poble i quines inversions cal fer per arribar-hi, i que finalitza en el moment en què els equipaments que es van construir amb aquell objectiu concret es troben en funcionament i presten el servei per al qual havien estat pensats.

Dins aquest cicle inversor de l’obra pública, el Pla Director d’Equipaments és una eina que s’emmarca clarament en la primera fase del cicle, la fase de promoció: on som ara i cap a on volem anar? El Pla director d’equipaments analitzarà la situació actual dels equipaments de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i farà un treball de prospectiva, partint d’unes hipòtesis demogràfiques d’evolució de la població i del planejament urbanístic vigent, i analitzarà les obligatorietats de prestació de servei i els estàndards disponibles, considerant les voluntats municipals per finalment proposar un pla per a l’adequació, l’optimització, l’ampliació o la creació de nous equipaments públics.

La finalitat d’aquest pla és actuar per determinar equipaments, des de la seva ubicació, la seva funcionalitat, l’adaptabilitat, les millores que es poden realitzar, nous plantejaments, noves línies, entre d’altres; que ajudaran a dibuixar un nou model de poble que doni respostes a les necessitats de la ciutadania en relació als equipaments municipals.  Per tal d’elaborar aquest pla serà necessari la participació de veïns i usuaris a més de la participació d’agents diversos com representants polítics, tècnics locals i d’altres administracions, agents socials, econòmics o territorials.

L’empresa contractada per la elaboració del Pla Director d’Equipaments és Neòpolis,  que s’encarregarà de realitzar aquest projecte ambiciós, que donarà forma al poble, a partir de sessions de debat, diàleg i discussió de forma interactiva, dinàmica i analítica, per obtenir uns resultats reals i clarificadors a l’hora d’atorgar funcionalitat al municipi. Redissenyar, estructurar, enfocar, definir, transformar, crear i determinar els equipaments municipals, d’ara i de futur, és donar valor i apostar positivament pel canvi, ja que aporta sentit i coherència a la distribució del poble.


Amb la participació de tothom estem segurs que podrem definir el poble que volem entre tots, i crear un projecte de futur per Castell d’Aro,Platja d’Aro i S’Agaró.

dilluns, 22 d’agost del 2016

El nou contracte de manteniment i conservació de l’enllumenat públic 2016-2020

El proper mes de setembre es farà efectiva la nova contractació per al servei de control de funcionament, conservació i manteniment de l’enllumenat públic, que a partir d’ara incorporarà també el servei de manteniment integral dels edificis i altres espais de serveis de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, un contracte en el que hem obtingut millors preus que els que pagàvem actualment arrel del contracte anterior del 2003, i que ens ha de garantir un servei d’excel·lència per als veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

De les vuit empreses que es varen presentar per licitar el contracte totes varen presentar la documentació administrativa i proposta tècnica, i un cop obertes les pliques i fet els informes tècnics corresponents es varen poder valorar i puntuar amb criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules i judici de valors.

Arrel de la classificació obtinguda s’ha adjudicat a Enllumenats Costa Brava, S.L. el contracte de manteniment per el període 2016-2020 sense possibilitat de pròrroga, que resta pendent de requeriment per signar contracte, amb un cost anual per el manteniment de l’enllumenat públic de 210.101,38€ més IVA vers els 346.455,60€ més IVA que pagàvem aquest darrer any 2016, fet que representa un estalvi de 136.354,22€ anuals i de 545.416,88€ al llarg de tot el contracte. La conservació de l’enllumenat públic consta del manteniment de 7.838 punts de llum, amb un preu fix que no admet revisions ni a l’alça ni a la baixa al llarg dels quatre anys de contracte. Per l’altre costat el manteniment dels edificis públics tindrà un cost anual de 78.870,01€ més IVA, i les inversions de millora a realitzar en el període de durada del contracte pujaran un total de 331.621,82€ més IVA.


La voluntat amb aquest nou contracte és la de potenciar al màxim la operativa funcional i el control i gestió de les instal·lacions per tal de reduir els consums, mantenint i millorant el nivell del servei i l’atenció a tots els veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

dijous, 11 d’agost del 2016

El nou protocol per la prevenció de l'assetjament i la promoció de la convivència de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró

La Comissió de la Promoció de la Convivència del Municipi, on estan implicats tots els serveis municipals: l’Ajuntament, els centres escolars, l’EAP, Regidoria d’Infància i Joventut, Regidoria d’Esports, Regidoria de serveis socials, Regidoria d’Ensenyament, Regidoria de Dinamització Comunitària, SIE, PFI, Policia Local i Mossos d’Esquadra, ha elaborat un nou protocol per la prevenció de l’assetjament i la promoció de la convivència al municipi, que té com a objectiu principal promoure la convivència i el bon tracte entre els ciutadans. El que pretén és entendre el fenomen de la convivència i l’assetjament d’una forma àmplia i donar resposta i atenció a tots els implicats sense caure exclusivament en intervencions sancionadores.

Per poder entrar en situació i entendre una mica més el projecte, incidir que l’assetjament és una exposició d’una persona, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives que es duen a terme per un altre de forma continuada, destacant les següents característiques:
- Hi ha una continuïtat en el temps d’accions perjudicials.
- Es pot detectar un desequilibri de poder (que acaba portant la víctima a una situació d’indefensió).
- Hi ha un desig conscient de ferir, amenaçar o espantar (intencionalitat de l’agressor).

Aquests assetjaments, el també anomenat bullying a les escoles, entre d’altres és una violència que molts cops no és visible i reconeguda per una part de la societat, és així que les micro-violències i les conductes negatives s’han d’aturar i donar un altre enfocament i treballar-ho d’una manera positiva. Algunes formes bàsiques d’assetjament en són: verbals, físiques, l’exclusió social o el ciberbulling entre d'altres.

El treball que es farà amb aquest protocol serà a partir de 3 nivells:
- La prevenció.
- La detecció i la intervenció.
- Accions metodològiques, entre àmbits (escola, xarxes socials, ciutadania, policia, l’Ajuntament entre d’altres).

Construir un protocol amb noves idees i iniciatives que sorgeixen dels professionals socials, dóna l’oportunitat de crear noves iniciatives per actuar en casos d’assetjament i obtenir resultats positius, per cadascuna de les circumstàncies donant una resolució adequada a cada cas.


La unitat fa la força, i amb el vot a favor unànim de tots els grups polítics municipals en el ple del darrer 20 de juliol, i amb l'acció de tots els agents municipals implicats, hi haurà una ràpida actuació, eficàcia i contundència en la resolució de casos obtenint una aturada a l’assetjament i en conseqüència poder transformar a la ciutadania positivament i crear una convivència inclusiva.