dimarts, 28 de febrer del 2017

Els pressupostos de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació per el 2017

L’Àrea de promoció econòmica, empresa i ocupació aposta per un pressupost que s’ajusta a les necessitats del municipi, i que dóna suport a la formació, l’ocupació i l’emprenedoria, dotant a aquest amb una quantia de 381.950€. Les partides pressupostàries s’identifiquen per 4 blocs essencials per tal d’assolir els objectius proposats:
                                                                                  
Ÿ        LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:
En aquest apartat s’aposta per les subvencions a les associacions professionals del municipi i al consell local de desenvolupament econòmic, per tal de realitzar jornades i accions concretes a la nostra vila; un dels projectes que dóna continuïtat és Xics gastronòmics; la segona campanya de xics gastronòmics s’iniciarà el 20 de maig fins al 5 de juny del 2017, aquest va destinat a les famílies i als infants per tal de fomentar els bons hàbits d’una alimentació saludable, a través de multituds d’activitats com xerrades, jocs, tallers de cuina, visites guiades i la participació de prop de 40 restaurants locals que adherits a la campanya oferiran menús infantils divertits, diferents i saludables a preus assequibles.

Ÿ         EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:
Un punt a destacar és la voluntat de l’àrea en complir amb l’accessibilitat a la informació i treballar per la transparència com a motor municipal, incidint en la inversió en xarxes socials, amb una web actual i accessible a la ciutadania, i crear plataformes i campanyes específiques per tal de fer-ne una difusió extensa  que pugui arribar a tothom, per tal que puguin accedir a les activitats formatives, contractació pública, accions de dinamització o a la borsa de treball.

Ÿ         EL DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL:
Apostar per la formació i les jornades d’aprenentatge donant valor a l’emprenedoria, oferint diferents serveis com serà el nou canal de formació on-line, la formació de capacitació professional entre d’altres, també s’ofereix un servei d’assessorament gratuït, tant per emprenedors com a empresaris, per tal de fomentar l’empresa. Incidir en noves tecnologies i xarxes amb una nova oferta per l’estiu, d’un casal tecnològic amb una oferta tan àmplia com és la robòtica, youtuber, fotografia o videoclip.

Ÿ         FOMENT OCUPACIONAL.
Aquest és un punt clau en el municipi, per tal de fomentar l’ocupació, des d’aquesta partida es destinen diferents projectes i accions com són la col·laboració amb el PFI Vall d’Aro, donant oportunitats als joves del municipi que no han obtingut l’ESO, de continuar formant-se en l’àmbit del comerç i l’hoteleria, oferint noves oportunitats.
Promoure la formació dual amb subvencions i programes per actuar contra l’atur de llarga durada, entrarà en vigor en el 2017 la II edició de Platja d’Aro professionals, amb dues modificacions importants, es filtrarà un perfil més professionalitzat a l’empresa, amb una formació més especialitzada i una experiència que pretén aconseguir ocupació de llarga durada.
Alhora la creació d’una borsa de feina a l’ajuntament enfocada en dos vessants, des de l’empresa que busca un candidat amb un perfil concret, com des del sol·licitant d’ocupació, creant així dos perfils actius per trobar l’equilibri entre ambdues parts i així que hi hagi més èxit a l’hora de trobar feina i candidats.
I per últim motivar a l’emprenedor autònom amb ajudes per implementar el negoci al municipi, abonant durant 6 mesos la quota d’autònom a la persona emprenedora entre altres ítems per tal de triomfar en l’emprenedoria.


contacte ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ajuntament de Platja d’Aro · C/Mossèn Cinto Verdaguer,4

972.81.72.84 (ext. 290-291) · http://www.aroimpulsa.com


dimecres, 8 de febrer del 2017

Els pressupostos de Benestar Social i Salut Pública per el 2017

La regidoria de Benestar Social i Salut Pública, liderada per Pilar Ferrero, ha apostat per uns pressupostos que van dirigits cap a la prevenció i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans que viuen dins del nostre municipi. La inversió per aquest 2017 de l’àrea és de 845.674,00€, un 20% més que l’any 2016, apostant per l’àrea social, per partides que requereixen suport com subvencions, emergències socials entre d’altres i alhora creant de noves per poder ajustar-se a les necessitats i les característiques dels col·lectius, oferint equitat i equilibri entre elles.

Destacarem a continuació, 7 accions dins les partides d’aquest 2017, sempre vinculades a l’atenció de les persones i a la millora de la qualitat de vida dels veïns;
-          Incorporar un tècnic d’immigració; actualment està en vigor un programa d’acollida que és gestionat pels serveis socials, dinamització comunitària i un agent d’acollida. Aquest servei ofereix un assessorament jurídic, sensibilització a través de formació i sessions d’acollida. Per tant, per gestionar aquest servei i poder donar una major resposta i qualitat als projectes, aquesta figura és clau per fer una gestió de qualitat i integradora.
-          Realitzar un estudi sociodemogràfic; per poder conèixer la situació de la població de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró en diferents àmbits: econòmics, cultural, d’habitatge, serveis, formació, necessitats... s’aposta per fer un estudi real, per tal d’obtenir informació d’aquells àmbits de població que tenim al municipi. La finalitat d’aquest és tenir la màxima informació per tal d’elaborar els recursos necessaris i poder cobrir aquestes necessitats.
-          Oferir el servei de transport al centre de dia i transport social; volem facilitar a les famílies amb persones al seu càrrec, el transport adaptat per tal d’accedir al servei de centre de dia; s’han detectat diverses problemàtiques per portar als familiars a aquests serveis, que moltes vegades es troben fora del municipi, per tant, es posaran mitjans per poder-ho facilitar.
L’objectiu del transport social és unir els nuclis de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, per posar a l’abast del ciutadà, uns dies determinats, els serveis de l’administració pública per què així puguin gestionar qualsevol tràmit. S’ha detectat diferents necessitats en diversos departaments i serveis per la dificultat de mobilitat, per tant, s’oferirà un vehicle que tindrà un preu públic.
-          Promoure el punt d’Igualtat; El centre cívic i serveis socials han assumit la gestió del servei que abans oferia el SIAD, per tant, per poder gestionar aquest s’haurà d’incorporar un tècnic/agent d’igualtat destinat a promoure i potenciar aquest projecte.
-          Donar cobertura al servei de teleassistència;  actualment ha sorgit una necessitat dins d’aquest servei, des del consell comarcal s’ofereix un servei de teleassistència, però  actualment molts ciutadans estan en llista d’espera, l'objectiu es que des dels serveis socials es donarà un servei temporal fins a l'arribada del servei ordinari, i per tant s'eliminaran les esperes per donar un servei de primera necessitat a persones que viuen soles, tenen problemes de salut i tenen una situació familiar fràgil.
-          Dinamitzar la promoció de la salut; la prioritat d’aquesta regidoria és fer visibles les accions de tots els departaments en l’àmbit de la salut i les activitats per la seva promoció per tant, es realitzaran tríptics trimestrals per fer-ne difusió i a més a més es promouran diferents projectes que sorgeixin de la comissió de la promoció de la salut.

Aquest és un pressupost real i que cobreix necessitats bàsiques, per tal d’actuar i controlar les situacions personals i/o colectives que van sorgint en el dia a dia en el municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, una tasca de gran importància que tira endavant gràcies a un gran equip de persones.