dissabte, 7 de maig del 2016

"Platja d'Aro Professionals", el nou pla d’ocupació municipal

L’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, encapçalada pel regidor Maurici Jiménez, ha posat en marxa el nou pla d'ocupació municipal “Platja d'Aro Professionals” oferint formació i inserció laboral per a 11 persones aturades.

Aquest programa té com a objectiu potenciar la contractació de persones que es troben a l’atur i proporcionar estímuls i sinergies entre el candidat i l’empresa. És així que Platja d’Aro Professionals proporciona dues mirades, la primera a la persona candidata que ha d’estar a l’atur, i l’hi ofereix una formació i inserció laboral en serveis diversos per a grans superfícies comercials, disposant de tres fases: la formació professionalitzadora (atenció al client i carnet de carretó elevador), la orientació i l’assessorament laboral,i la contractació laboral a l’empresa.

Els perfils professionals per aquest programa van destinats als següents llocs de treball:
·         - Personal de supermercat (caixers, reposadors, magatzemers...)
·         - Atenció al client en grans superfícies comercials.
·         - Personal de magatzem en general (per a indústries, PIMES, etc.)

Per un altre costat, les empreses del sector comerç han de disposar dels següents requisits per tal d’adherir-se al programa i beneficiar-se de l’ajut:
- Tenir seu o activitat econòmica desenvolupada a Castell d’Aro, Platja d’Aro o S’Agaró.
- En els darrers tres mesos no pot haver realitzat cap acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.
- Compromís de destinar una persona del seu equip com a referent del programa.
- Obert a qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa vigent, excepte els contractes d’interinitat, relleu i substitució.
- La durada màxima de la subvenció per el pla d'ocupació és d’un període de sis mesos.
- La jornada laboral pot ser a temps complert (no superior a 40hores setmanals) o parcial (no inferior a 5hores diàries.)
- La retribució es realitzarà d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada laboral realitzada. 

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro vol fomentar les polítiques actives d’ocupació i poder afavorir la contractació, per tant poder engegar aquest programa i les seves mesures és un mecanisme per dinamitzar-les. Reafirmem el nostre compromís de treballar per generar oportunitats d'ocupació, en el mig termini treballarem per noves dinàmiques en foment del treball. 

dimecres, 4 de maig del 2016

El nou servei de transport per a la gent gran de Castell-Platja d'Aro

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, a través de la regidoria de Dinamització Comunitària, encapçalada per la regidora Mònica Ríos, ha regulat el servei de transport adaptat i no adaptat per a persones jubilades, pensionistes o amb discapacitat per participar en activitats comunitàries i de promoció d’una vida activa.

Per poder gaudir del servei, la persona sol·licitant ha de ser resident empadronat al municipi i formar part d’algun d’aquests grups:

§  Les persones Jubilades de 65 anys i més.
§  Les persones pensionistes menors de 65 anys.
§  Les persones amb discapacitat (amb un grau mínim del 33%).

Aquesta sol·licitud es pot demanar durant tot l’any, i l’imprès oficial per a formalitzar-la la podeu trobar al Centre Cívic Vicenç Bou, en el Centre Cívic Ca la Rafaela i a l’oficina d’Atenció al Ciutadà. 

S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació per fer-la efectiva i entregar-la per registre d’entrada a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro:
-         
      Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT.
-         La fotocòpia de la inscripció a l’activitat per la qual és sol·licita el servei de transport (només el cas que sigui activitat amb inscripció).
-          Certificat d’empadronament.
-          Acreditar que els ingressos són inferiors a 12.000€ per receptor, o que la unitat familiar no supera els 24.000€. S’acreditarà mitjançant:
Última declaració  de la renda (IRPF) i patrimoni.
-        Declaració jurada on consti, que la persona demandant del servei, no disposa de cap familiar que pugui fer aquesta tasca.
-    En cas de no haver complert els 65 anys haurà de presentar un certificant per acreditar ser pensionista, i si és una persona amb discapacitat un certificat  que ho acrediti.


Un cop presentat la sol·licitud del servei de transport al registre d’entrada, es posaran en contacte amb la persona sol·licitant. És un servei que ajudarà a molta gent a poder desenvolupar la seva vida diària amb normalitat i integrar-se a la dinàmica del municipi, facilitant l’accés als serveis que s’ofereixen des del centre cívic. 

Aquesta es la primera d'altres accions que desenvoluparem a mig termini en l'àmbit de la mobilitat dels ciutadans de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, esperem que siguin aprofitades al màxim per els veïns als que el servei va dirigit.