dimecres, 4 de maig del 2016

El nou servei de transport per a la gent gran de Castell-Platja d'Aro

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, a través de la regidoria de Dinamització Comunitària, encapçalada per la regidora Mònica Ríos, ha regulat el servei de transport adaptat i no adaptat per a persones jubilades, pensionistes o amb discapacitat per participar en activitats comunitàries i de promoció d’una vida activa.

Per poder gaudir del servei, la persona sol·licitant ha de ser resident empadronat al municipi i formar part d’algun d’aquests grups:

§  Les persones Jubilades de 65 anys i més.
§  Les persones pensionistes menors de 65 anys.
§  Les persones amb discapacitat (amb un grau mínim del 33%).

Aquesta sol·licitud es pot demanar durant tot l’any, i l’imprès oficial per a formalitzar-la la podeu trobar al Centre Cívic Vicenç Bou, en el Centre Cívic Ca la Rafaela i a l’oficina d’Atenció al Ciutadà. 

S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació per fer-la efectiva i entregar-la per registre d’entrada a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro:
-         
      Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT.
-         La fotocòpia de la inscripció a l’activitat per la qual és sol·licita el servei de transport (només el cas que sigui activitat amb inscripció).
-          Certificat d’empadronament.
-          Acreditar que els ingressos són inferiors a 12.000€ per receptor, o que la unitat familiar no supera els 24.000€. S’acreditarà mitjançant:
Última declaració  de la renda (IRPF) i patrimoni.
-        Declaració jurada on consti, que la persona demandant del servei, no disposa de cap familiar que pugui fer aquesta tasca.
-    En cas de no haver complert els 65 anys haurà de presentar un certificant per acreditar ser pensionista, i si és una persona amb discapacitat un certificat  que ho acrediti.


Un cop presentat la sol·licitud del servei de transport al registre d’entrada, es posaran en contacte amb la persona sol·licitant. És un servei que ajudarà a molta gent a poder desenvolupar la seva vida diària amb normalitat i integrar-se a la dinàmica del municipi, facilitant l’accés als serveis que s’ofereixen des del centre cívic. 

Aquesta es la primera d'altres accions que desenvoluparem a mig termini en l'àmbit de la mobilitat dels ciutadans de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, esperem que siguin aprofitades al màxim per els veïns als que el servei va dirigit. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.