dimarts, 31 d’octubre del 2017

La diferència entre taxes i impostos

Estem en el moment de l'any on des dels Ajuntaments aprovem les Ordenances Fiscals per l'any següent, dins de la comprensible complexitat d'entendre els tributs municipals intentem explicar quines són les diferències entre una taxa i un impost, per què així puguem ser tots conscients del significat, repercussió i objectiu dels tributs municipals.

La diferència entre taxes i impostos és que els primers es cobren com a contraprestació directa i determinada d'un servei que rep el ciutadà (com per exemple la recollida de residus). I que els impostos s'utilitzen per a diferents fins i béns públics però no existeix aquesta relació directa (com és l'impost de vehicles de tracció mecànica). En aquest sentit, amb una taxa sabem exactament el servei o benefici directe del que gaudim, cosa que no passa amb els impostos.

Els impostos

Els impostos són els tributs més importants i també els més habituals. De fet, constitueixen la principal font de finançament de l'administració pública. A diferència de les taxes, en el cas dels impostos no hi ha una contraprestació específica per el seu pagament, sinó que formen part de l'engranatge de l'administració per facilitar un determinat estat de benestar. A més, a través dels impostos l'administració redistribueix serveis, inversions, ajudes o subvencions entre d'altres.

Les taxes

Les taxes operen de forma diferent als impostos. En aquest cas es paga a canvi d'un servei que realitza l'administració pública o per un acte que derivi un benefici o avantatge especial per a una persona concreta. És a dir, les taxes estan directament relacionades amb un servei o activitat. La principal diferència entre taxes i impostos és que les primeres no tenen caràcter universal, com sí passa amb molts tributs. Dit d'una altra manera, la taxa només l'abona qui fa ús del servei no tots els ciutadans.

En el cas de serveis públics, un bon exemple de taxa és la Taxa d'Escombraries o Taxa de Residus Urbans que serveix per sufragar la recollida d'escombraries per part de l'Ajuntament i la abonen els que tenen habitatge. Una de les particularitats de les taxes és que en estar lligades a un servei, la recaptació no podrà superar l'import del servei. La traducció és que l'Ajuntament no pot enriquir-se o guanyar diners amb la taxa. En el cas anterior, l'import de la taxa hauria de ser el resultat de dividir el cost del servei entre el nombre de persones o habitatges que faran ús d'ella.

Tots són tributs

Tant les taxes com els impostos són tributs. A aquests dos s'uneix un tercer tipus de tribut dins de l'ordenament fiscal: les contribucions especials. En aquest cas parlem de tributs a través dels quals el subjecte passiu obté un benefici o un augment del valor dels seus béns. Un exemple serien les obres públiques o l'ampliació de serveis públics. De nou, amb la contribució s'obté algun tipus de contraprestació, per més que aquesta no sigui tan directa com les relacionades amb les taxes.

En certa manera, les contribucions especials són semblants a les derrames que cal pagar en una comunitat de veïns quan s'emprèn una millora, només que en aquest cas la comunitat seria l'Ajuntament. Com passava amb les taxes, és imprescindible que les contribucions no superin el cost total de l'obra o servei a què fan referència. És a dir, que no es poden utilitzar com a mitjà per obtenir un benefici per part de l'administració.


dimarts, 24 d’octubre del 2017

La normativa ISO i l’estadística sobre l’actuació policial durant l'estiu.

La Policia Local del nostre municipi està al capdavant dins de la normativa ISO 9001:2015 elaborada per l’Organització Internacional per a la Normalització; aquesta determina els requisits per un sistema de gestió de la qualitat, que es pot aplicar i utilitzar en l’organització interna, sense importar el producte i/o servei que brinda una organització pública.
L’obtenció d’aquesta certificació dóna lloc i mostra que la Policia local de Castell-Platja d’Aro està dotada i compromesa amb una avaluació basada en una escala de 10 punts:
Ø  Abast. Ø  Referències normatives. Ø  Termes i definicions. Ø  Context de l'Organització.
Ø  Lideratge. Ø  Planificació. Ø  Suport. Ø  Operació. Ø  Avaluació de l'acompliment. Ø  Millora.

Aquest sistema permet que l’organització pugui fer una avaluació de tots els punts anteriorment esmentats, per fer una millora de qualitat dels serveis que presta, la seva constant revisió dóna validesa al procés pel que un cop és superada se certifica el compromís (ja que està sotmesa a revisions anuals) per part de l’organització. Això implica que s’ha de prestar el millor servei i complir amb els estàndards elaborats per la mateixa organització internacional.

Actualment, segons ens consta, som la primera Policia Local que obté aquesta certificació de qualitat, i una de les molt poques de Catalunya.

La junta directiva de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha pres l’acord d’atorgar a la Policia Local de Castell-Platja d’Aro un dels premis anuals de l’entitat, el Guardó de Qualitat, en reconeixement a la tasca per la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat basat en l’ISO 9001:2015 i a la seva aportació i promoció turística a la Costa Brava. 

Aquesta feina que requereix estar dins de la normativa ISO, dóna l’oportunitat de tenir unes dades més reals i acurades de totes les actuacions policials, que en el període d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, ens ha permés observar  que s’ha reduït els delictes en un 6’14% en comparativa a l’últim any. Hi ha hagut un total de 40 persones detingudes, les quals 8 han estat detingudes pels Mossos d’Esquadra i 32 per la Policia Local. A continuació fem un breu esquema per visualitzar aquestes dades amb més claredat:


§       Delictes contra el patrimoni:

      Furt: Reducció del 8,77%
      Furt lleu: Reducció del 7,05%
      Furt a l'interior del vehicle: Reducció del 28,57%
      Robatori amb violència o intimidació: Reducció del 23,81%
      Robatori o furt de vehicles: Reducció del 33,33%
      Robatori amb força a l'interior de vehicles: Reducció del 24%
      Robatori amb força a domicili: Augment del 7,02%

La Policia Local del municipi està compromesa amb la ciutadania i l’administració, i per tant seguirà per aquest camí de qualitat donant un servei professional i compromés a la ciutadania. 

dijous, 19 d’octubre del 2017

Un breu resum de la memòria de Benestar Social del 2016

Els serveis socials del municipi, cada any elabora una memòria complerta sobre els projectes, serveis i equipaments que es donen a la ciutadania, i per tant s’ofereix una mirada àmplia de tot allò que es realitza a l’àrea de Benestar Social i així poder analitzar el treball real fet al municipi i la seva eficàcia i eficiència.


El 2016 ha augmentat l’atenció directa, realitzant 2.534 entrevistes i derivant 96 coordinacions, la majoria d’aquestes intervencions han estat per la prevenció i inserció, ajudes domiciliàries i allotjaments alternatius, entre d’altres.

Les problemàtiques socials que s’han detectat al municipi són diverses, les més demandades han estat en primer lloc, les ajudes de caràcter econòmic, seguidament de les orientacions i demandes laborals i alhora les mancances socials, una visió molt latent de les problemàtiques que trobem dins del municipi, cosa que ens dóna molta informació per actuar.

L’ajuda domiciliaria, és un servei que ofereix els serveis socials, l’any 2015 es varen atendre uns 76 casos, el 2016 s’han atès 103 casos, donant una àmplia cobertura a tots els usuaris i facilitant la vida diària aquelles persones sol·licitants del servei; un altre servei és la teleassistència on 20 persones en disposen d’aquest dispositiu per qualsevol emergència sanitària o d’altra urgència. També tenen una alta demanda les urgències socials, com són els pagaments de la farmàcia com del transport públic, la qual cosa ajuda a nombre significatiu de persones en el seu dia a dia i poder contribuir a la normalitat de la seva vida quotidiana.

El registre que està localitzat als serveis socials, donen d’alta diferents serveis com són informes, beques, ajudes... entre d’altres per poder agilitzar i recopilar les dades i documents dels usuaris demandants, només en registres d’entrada, el servei ha fet 833 registres, i de l’oficina d’OAC de la Generalitat 738 registres.

El banc d’Aliments de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró ha atès en aquest 2016 entre 80 i 110 famílies del municipi. En els grans recaptes fets els últims anys i gràcies a la nova gestió i els canvis positius que s’han realitzat, el treball que s’ha dut a terme ha obtingut molt bons resultats, ja pel nombre que va en augment de voluntaris com pels kg recollits a cada convocatòria, les xifres són les següents:
Estiu de l’any 2016 8.468, 09kg,  hivern de l’any 2016 12.450kg
Estiu de l’any 2015 11.019kg, hivern de l’any 2015 12.168kg

En el servei de rober el 2016, hi ha hagut un total de 4.451 peces de roba i altres objectes, on 255 famílies del municipi han pogut beneficiar-se d’aquest servei.

Des de la Regidoria de Benestar Social creiem que l'equip de professionals  de l'àrea està realitzant una molt bona feina, s'està oferint una atenció real a la gent que viu i conviu al municipi, la diversitat de serveis, ajudes i subvencions que ofereixen donen l’oportunitat a la ciutadania de poder acollir-se a aquestes i poder optar a una millora de la seva qualitat de vida. Seguirem treballant per millorar serveis i atencions.