dimarts, 19 de maig del 2015

Desè compromís

Volem una vila sostenible, que sigui solidaria amb les generacions futures i el territori, fomentant una bona gestió de residus i fent una correcta gestió d’aigües. Caldrà seguir plantejant plans de conservació dels espais naturals municipals, alhora que s’haurà de realitzar una correcta gestió de boscos i camps del municipi.

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans també significa vetllar per la excessiva contaminació lumínica, per realitzar un correcte seguiment de les regulacions i controls de les estacions base de telefonia mòbil, i gestionar la instal·lació de pantalles acústiques en carreteres i vials afectats pel soroll de grans volums de trànsit. Aquestes són les nostres propostes per una gestió sostenible.


Novè compromís

Volem fomentar la participació ciutadana en la majoria de decisions que afectin directament a la vida i el dia a dia dels ciutadans, fent que tothom pugui influir en la presa de decisions de forma no només consultiva si no també vinculant,implicant al ciutadà en la gestió dels recursos públics per millorar així la qualitat i la gestió d’aquests.

La participació ciutadana és una manera de governar conjuntament amb la ciutadania amb transparència i corresponsabilitat. És, també, un procés educatiu que passa per aprendre a donar i rebre informació, consultar, debatre, participar en la presa de decisió, en el seguiment i control del govern. Aquestes són les nostres propostes per una gestió participativa.


diumenge, 17 de maig del 2015

El nostre equip, el nostre grup, la gent que vol treballar per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.1-      Maurici Jiménez Ruiz
2-      Mònica Ríos García
3-      Miquel Àngel Chamorro Mediano
4-      Pilar Ferrero Fresno
5-      Òscar Parella Sagarra
6-      Josep Amat Calvet
7-      Carlos Méndez López
8-      Marta Poyatos González
9-      Sònia Bas Lay
10-   Meriem Bouhajra Lamghizarti
11-   Manuel Acedo Galan
12-   Rocío Rodríguez Julián
13-   Martí Duran Pons
14-   Mercè Safont Vicente
15-   Josep Maria Bas Lay
16-   Ferran Martin Bou
17-   Dolors Padilla Richart
Suplents
18-   Francesc Baena Pedregosa
19-   Dolors Escobar Hermosilla
20-   Jorge Eloy Fernández Peláez
21-   Olga Cortés de Abajo
22-   Albert Mont Morató
23-   Lourdes Gutierres Perianes

24-   Jaume Esteva Masó

Vuitè compromís

Volem governar amb ètica i equitat per tots els veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, aquest compromís d’ètica política neix des de la confiança i la honestedat amb la que volem assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de rendició de comptes i de proximitat, que permetin als ciutadans el tracte tu a tu i la resolució de conflictes sempre des de la via del diàleg.

L’activitat política és un instrument de reforma social, al que tots els que representem el projecte socialista a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ens comprometem a participar amb una conducta personal íntegra, practicant una ètica del treball basada en el servei als interessos generals i de tots els ciutadans. Aquestes són les nostres propostes per una bona governança.


Setè compromís

Volem impulsar un pla municipal de salut, que vetlli per la protecció de la salut dels veïns del municipi i que ajudi a crear una millora assistencial en els serveis i activitats ja existents. Creiem que l’administració i els ciutadans han d’avançar junts per fer possible la millora de tots aquells aspectes condicionants de la salut, però també una actitud preventiva, compromesa i educativa amb la pròpia ciutat  i la del conjunt de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Es tracta de fer un anàlisis, prioritzar problemes i fer intervencions en àmbits com els accidents de trànsit, l’envelliment, salut sexual i reproductiva, promoure hàbits i estils de vida saludables, tenir cura de la salut emocional, controlar el consum de substàncies addictives o preveure sistemes d’informació per franges d’edat. Aquestes són les nostres propostes per la salut.


dissabte, 16 de maig del 2015

Sisè compromís

Volem protegir eficaçment la qualitat de vida dels veïns, des de la infància a la gent gran, garantint serveis d’atenció, educatius, i de lleure, públics, de caràcter universal i de qualitat; tenint present les diferents necessitats de cada col·lectiu, de cada entitat, assegurant i donant suport a les necessitats de la gent.

Per poder seguir dotant-nos de serveis d’excel·lència, però alhora rebaixar la pressió fiscal sobre la ciutadania, caldrà revalorar totes les partides pressupostàries de despeses i ajustar les aportacions que fan els veïns al pressupost municipal mitjançant els impostos per aconseguir equilibrar ingressos i despesa fugint de superàvits escandalosos. Aquestes són les nostres propostes per protegir la qualitat de vida dels veïns.


dijous, 14 de maig del 2015

Cinquè compromís

Creiem en la vila educadora. Volem equipaments i activitats culturals i educatives que donin nous espais de llibertat i de cooperació al nostre municipi.  La cultura és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat d’un poble, de la vida en comú i dels valors que la sostenen, i estem segurs que aquests són aspectes necessaris a seguir fomentant per Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Des de l’ajuntament s’ha de fer costat a la feina de molta gent, de moltes entitats, empreses i organitzacions, i és vital que sigui així per què el teixit cultural del nostre municipi subsisteixi. No ens hem d’oblidar que la cultura no només fomenta la participació i el sentiment de pertinença a un poble, si no que a més és un àmbit estratègic per oferir noves activitats i espais al visitant eventual. Aquestes són les nostres propostes per a la cultura.


Quart compromís

Volem millorar la seguretat, mobilitat i l’accessibilitat de la nostra ciutat. La prevenció és una eina eficaç que millora el sentiment de seguretat, i que preveu actuacions, intervencions o mesures que permeten anticipar-nos als riscos potencials i a les situacions de conflicte. Ha de contar amb la important col•laboració de totes les entitats i cossos que tenen competències en aquest àmbit.

No és menor la necessitat de fer més accessible la nostra ciutat; Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró s’han de convertir en espais inclusius, a on es propiciïn accessos adaptats a tots els espais municipals, semàfors amb senyal acústic, places garantides d’aparcament accessible, o paviments diferenciables. Aquestes són les nostres propostes per la seguretat i la mobilitat.


dimecres, 13 de maig del 2015

El tercer compromís

Volem un model de ciutat que ens garanteixi situar-nos de nou com a referent turístic de la Costa Brava, no només seguint fomentant la oferta turística estival si no que a més hem de recuperar la experiència turística transversal, aquella que sempre ens ha caracteritzat i que estava oberta a tota tipologia de visitants atrets per el nostre paisatge i situació però també per l’oferta d’oci, restauració, comerç i cultura.

Hem de seguir fent allò que ja sabem fer, donar serveis i experiències de qualitat al visitant, però ens veiem obligats a complementar-los per fer viable la estructura comercial i empresarial del nostre poble. Cal que siguem conscients que volem ser, que som, i que podem ser, i posar a tots els agents del sector turístic a treballar plegats amb l’Ajuntament per potenciar la nostra marca de major espai comercial a cel obert els 365 dies de l’any. Aquestes són les nostres propostes per el turisme.


dimarts, 12 de maig del 2015

El segon compromís

Volem fer del nostre poble un espai amb oportunitats laborals per tothom i durant tot l’any, però la qualitat de la ocupació que provoca la gran estacionalitat de la nostra principal activitat econòmica, que és el turisme i els serveis vinculats, provoca contractes laborals molt espaiats en el temps i llargs períodes de desocupació.

Això ens porta tenir un atur mitjà de prop de 700 persones, un 12% de la nostra població activa que afecta per igual a homes i dones del nostre municipi, però que sobretot influeix més negativament sobre les persones de més de 40 anys. La capacitat de desestacionalització del consum en el nostre poble i els incentius per al foment de la contractació i de creació de noves empreses es clau en la lluita per la plena ocupació. Aquestes són les nostres propostes per generar ocupació.


dilluns, 11 de maig del 2015

El primer compromís

Volem un Ajuntament amable, des d’on gestionem amb transparència i eficiència totes les àrees del consistori assegurant un exercici transparent, professional i eficient de la funció pública, obrint la informació de l’administració a l'escrutini públic, col·locant la informació a disposició d’aquells que hi estiguin interessats per tal que la puguin revisar, analitzar i, si és el cas, usar com a mecanisme per fer rendir comptes.

L'èxit de les polítiques de transparència depèn del fet que la informació estigui a disposició de tots els ciutadans, que sigui comprensible i que permeti que es pugui fer un ús proper i personal  a fi  de millorar la qualitat de vida a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i fer de l’Ajuntament la casa de tots. Aquestes són les nostres propostes per una gestió transparent i eficient.


dissabte, 9 de maig del 2015

Els nostres 10 compromisos

Durant aquests dies volem fer arribar als veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró les nostres propostes de govern. Volem donar sentit i projecte al futur del nostre poble. Et necessitem per fer-ho entre tots.