dissabte, 16 de maig del 2015

Sisè compromís

Volem protegir eficaçment la qualitat de vida dels veïns, des de la infància a la gent gran, garantint serveis d’atenció, educatius, i de lleure, públics, de caràcter universal i de qualitat; tenint present les diferents necessitats de cada col·lectiu, de cada entitat, assegurant i donant suport a les necessitats de la gent.

Per poder seguir dotant-nos de serveis d’excel·lència, però alhora rebaixar la pressió fiscal sobre la ciutadania, caldrà revalorar totes les partides pressupostàries de despeses i ajustar les aportacions que fan els veïns al pressupost municipal mitjançant els impostos per aconseguir equilibrar ingressos i despesa fugint de superàvits escandalosos. Aquestes són les nostres propostes per protegir la qualitat de vida dels veïns.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.