dimarts, 19 de maig del 2015

Desè compromís

Volem una vila sostenible, que sigui solidaria amb les generacions futures i el territori, fomentant una bona gestió de residus i fent una correcta gestió d’aigües. Caldrà seguir plantejant plans de conservació dels espais naturals municipals, alhora que s’haurà de realitzar una correcta gestió de boscos i camps del municipi.

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans també significa vetllar per la excessiva contaminació lumínica, per realitzar un correcte seguiment de les regulacions i controls de les estacions base de telefonia mòbil, i gestionar la instal·lació de pantalles acústiques en carreteres i vials afectats pel soroll de grans volums de trànsit. Aquestes són les nostres propostes per una gestió sostenible.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.