dimarts, 29 de març del 2016

Centre Cívic Castell d’Aro: fases del procés participatiu i usos de l’equipament sociocultural.

Després de dos anys que porta iniciat el procés participatiu del nou equipament sociocultural de Castell d’Aro, ja es van veient els resultats de la feina que s’està desenvolupant, i per tant  en aquest blog volem explicar els procediments que s’han dut a terme i tota la informació rellevant del projecte.

La Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària de L’Ajuntament de Castell-Platja D’Aro ha iniciat la tercera fase del procés per a definir els usos futurs del nou equipament, i per tant per poder recordar com es va iniciar aquest procés, l’explicarem a continuació:

I FASE INFORMATIVA: Va ser aprovada a la Comissió informativa d’entitats i participació ciutadana el 26 de Març de 2014.  Les actuacions que es varen realitzar:
§  Es va aprovar per Junta de Govern Local el procés participatiu.
§  Informació a la comissió informativa de Participació ciutadana i a les entitats.
§  Comunicació Pública del procés participatiu.

A continuació d’aquesta,  es fa una  fase de recollida d’informació amb tallers, entrevistes, qüestionaris i altres actuacions perquè les aportacions de la ciutadania i de les entitats socials siguin recopilades.

II FASE DIAGNOSI: Es va convocar a diferents associacions,  com les que utilitzen el centre Cívic Ca la Rafaela entre d’altres, i varen ser convidades per participar en un taller on varen assistir un total de 20 entitats i van respondre el qüestionari 39 associacions del Municipi. També s’elabora un qüestionari dirigit a la població per recollir diferents opinions respecte a la construcció del nou equipament,  i es recolliren a: punt d’atenció de Castell d’Aro, l’Escola Vall d’Aro i el Centre Cívic Ca la Rafaela. 

III FASE BUIDATGE I PROPOSTA D’ESPAIS: Després de recopilar tota la informació extreta per les diferents actuacions realitzades, es redacta amb l’acord de les entitats, arquitectes, tècnics i regidora, un document amb les propostes, després de fer diferents trobades a finals de 2015 i inicis del 2016, s’elabora una proposta dels usos del nou equipament sociocultural, pensant en totes les possibilitats i necessitats tant de les entitats com les de la ciutadania.

FASE FINAL: Es farà la definició de l’espai i s’aprovarà els usos del nou espai sociocultural, i a més l’empresa que durà a terme l’obra del nou Centre Cívic de Castell d’Aro.  Aquesta fase es realitzarà en pocs mesos i on la ciutadania estarà informada del procés en tot moment.
dijous, 17 de març del 2016

Constitució de la Joventut Socialista de Catalunya al Baix Empordà.

El divendres 4 de Març de 2016, va tenir lloc a la seu del Partit dels Socialistes de Sant Feliu de Guíxols, la constitució de la JSC Baix Empordà, un equip jove amb il·lusió i ganes de treballar. La missió principal d’aquesta formació és fomentar la ideologia socialista en el territori del Baix Empordà, i per tant crear la nova agrupació JSC Baix Empordà, per tal de fer visibles les accions que es realitzaran i sensibilitzar als joves perquè es construeixin una idea del socialisme. Oferir la incorporació a l’agrupació a joves que siguin afins als valors i les idees socialistes, i tenir força per reivindicar els drets socials són alguns dels objectius de les JSC Baix Empordà. Els i les joves que conformen aquest grup no només defensen els seus interessos individuals sinó que també mostren solidaritat i activisme pels drets col·lectius i la justícia social. Es comprometen socialment i políticament.

Les JSC del Baix Empordà tenen com a objectius els següents:
-       Construir nous ponts de comunicació entre els joves i el socialisme.
-       Reivindicar la figura Juvenil com a eina essencial pel canvi social.
-       Oferir espais i oportunitats als joves per a construir idees, propostes i accions dins del territori del Baix Empordà.


S’ha conformat un grup molt divers, dinàmic i treballador adient per a realitzar processos innovadors, generant noves idees i accions que remetran al territori. L’executiva que conformarà les JSC Baix Empordà està encapçalada com a primera secretaria la Marta Poyatos, com a secretaria d’organització la Lidia Gutiérrez, com a secretaria de Comunicació Ghizlan Azzaoui i com a col·laborador l’Edi López. 

dimecres, 16 de març del 2016

Seguretat ciutadana 2016

La regidoria de Seguretat Ciutadana que lidera el regidor Miquel Chamorro, presenta un pressupost que té un doble propòsit; per una banda, aconseguir un servei més ràpid i eficaç que garanteixi de la millor manera possible la seguretat de tots els ciutadans i fent de la prevenció d’incidències una pràctica habitual. I per l’altra, dotar a la Policia Local de les eines, dels aplicatius i de la tecnologia necessària per disposar de la informació amb rapidesa i per fer segures totes les seves actuacions.

Per tal de dur a terme aquests propòsits, el pressupost aposta per diversos eixos essencials perquè es puguin fer efectius, a més d’altres partides que culminen un pressupost mesurat i coherent, enfocat en una millora substancial del servei.

1.       Invertir i adquirir noves càmeres de videovigilància per tal de dotar al municipi de seguretat.
S’instal·laran 8 càmeres en el 2016, tancant així el perímetre del municipi quedant controlades totes les entrades i sortides de la vila. Cal recordar les millores tan importants que han suposat l’adquisició de les càmeres al municipi, aconseguint l’interès d’altres municipis catalans d’aquests serveis, i que ens visiten per demanar-nos informació al respecte.

2.       Ampliar la plantilla amb agents interins d’estiu i a més incorporar la figura d’agents cívics nocturns, ajudant a fer possible l’equilibri necessari entre les activitats d’oci nocturn i el descans dels ciutadans i fer una atenció més acurada de totes aquelles persones que ens visiten. És de destacar que es compta amb la col·laboració dels Empresaris del sector.

3.       Implementació de la certificació de la norma ISO-9001:2015 Sistema de Gestió i Qualitat, amb l’objectiu de millorar els processos que es traduirà en la millora del servei cap a la ciutadania. El treball amb la consultora que es contracti obligarà a fer una revisió profunda de tots els protocols d’actuació amb la clara intenció de millorar-los.

4.       La inversió en nous aplicatius de gestió policial, farà que es modernitzin, renovant el software de gestió integral de la policia,  ja que l’actual SIPCAT ha quedat obsolet. En aquesta línia de millora i modernització tecnològica seran substituïts alguns ordinadors i s’adquiriran diferents eines informàtiques que permetran una major rapidesa en la gestió de la informació i interessants activitats de formació per a tots els policies locals.


En general és un pressupost que es considera moderat i assumible pel nostre Ajuntament, aportant seguretat i tranquil·litat al nostre municipi.

dilluns, 14 de març del 2016

Ensenyament 2016

El pressupost d’ensenyament que ha elaborat i liderat el regidor socialista Miquel Chamorro, és coherent i amb una tendència clara a la millora permanent dels centres educatius del municipi, per tant els projectes que estan en marxa i d’alguns nous seran l’aposta clara d’aquest pressupost.
El notable increment que hi ha entre el pressupost del 2015 i el 2016 és atribuïble en una bona part al pagament de l’escola nova, és a dir de la NOVA ESCOLA VALL D’ARO. A continuació es pot observar com aquest pressupost es desglossa per centres educatius:

Llar d’infants Municipal:
Es mantenen les quantitats a totes les partides i se’n crea una de nova per fer front al lloguer de mòduls que serà necessari mentre durin les obres d’ampliació de la LLAR DE CASTELL D’ARO amb una dotació de (35.000€)

Activitats d’Ensenyament:
Les diferències més significatives es produeixen en l’augment de la partida que dota el Pla d’Excel·lència ja que s’ha posat en marxa en el curs que acaba de començar, un projecte per la CREATIVITAT que estan seguint tots els alumnes i mestres de 3r., 4t., 5è. i 6è  dels tres centres de primària. Una nova subvenció a  les AMPES, dels tres centres de primària, que es dotaran amb un total de 20.400 euros que es dedicaran a dues sessions setmanals d’aprenentatge de la llengua francesa adreçades als alumnes de 5è. i 6è de Primària, que permetrà que arribin a l’IES amb unes nocions bàsiques de l’idioma. I una nova subvenció per a la renovació dels equipaments informàtics de l’IES i dels tres centres de primària per un total de 20.000 € (5.000 € per a cada centre).

El projecte RECICLATEXT s’incrementa en 18.500 € per a poder garantir llibres a tots els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. Amb això és pretén solucionar de manera definitiva les mancances i els problemes ocorreguts els passats cursos. Estem treballant de manera consensuada i coordinada amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en la redacció del nou document que regirà el Reciclatext de Secundària en els cursos vinents.

Com a última mesura,  s’ha revisat una per una totes les subvencions que es donaven en funció del nombre d’alumnes i de les activitats i s’han millorat algunes lleugerament, passant de 3€ per alumne a 5€ per alumne.


S’aposta de manera decidida per una Escola de qualitat dins del nostre municipi, on puguin accedir tots els nostres nens i nenes, nois i noies del nostre municipi, invertint en el seu futur. 

dimecres, 9 de març del 2016

Benestar Social i Salut Pública 2016.

Aquest pressupost liderat per la regidora socialista Pilar Ferrero, és ajustat i fet a mida, ja que cobreix les necessitats que poden tenir les persones que viuen al municipi de Castell-Platja D’Aro i S’Agaró. 

Cada vegada s’aposta més per a fer programes de prevenció, per tant és prendran mesures específiques conjuntament amb l’Àrea de Promoció econòmica, empresa i ocupació, per ajudar als ciutadans més desafavorits i que pateixen l’atur, amb paquets de formació específics i un nou servei de gestió d'oferta i demanda laboral així com nous plans d'ocupació.

El  pressupost es regula en diversos serveis perquè les partides siguin més equilibrades i equitatives, el servei d’àpats a domicili ha disminuït considerablement la demanda i per tant la partida, i s’apuja la partida de neteja bàsica a domicili, ja que n’hi ha més demanda del servei. Així mateix es mantenen partides pressupostàries importants com són les ajudes a menjador, llar d'infants o casals; o els ajuts i auxilis econòmics d'urgència que representen un total de 109.000 €.

La partida del banc d’aliments també augmenta, passant d'11.000 € a 20.000 €, després de totes les modificacions i progressos entre els voluntaris amb la gestió del servei donant una altra visió. A més es pensa a equilibrar la dieta amb l’entrega de nous aliments que ajudaran a l’alimentació i nutrició infantil.

Les subvencions normatives a les diferents associacions i fundacions que estan treballant al municipi puja la partida un 14,62% cobrint les necessitats que han demanat cadascuna d’elles. Alhora es preveu fer un estudi sociodemogràfic que ens ajudi a tenir una visió més global de la situació real del municipi, dels seus nuclis i de les persones que hi convivim.

En definitiva és un pressupost pensat per a solucionar problemes dels veïns però també per a fer prevenció, per tal d’afavorir als ciutadans que pateixin desigualtats i dels problemes socials que sorgeixin. 

Una mesura que es durà a terme serà la transparència, seguiment i proximitat dels projectes de les ONG’S que des de l’ajuntament se’ls ha dotat d’una ajuda econòmica per executar els seus projectes a les zones més vulnerables. S’apostarà per un apropament entre les ONG’S i els ciutadans de la vila, fent accions a través de tríptics, xerrades i altres per tal d’informar dels treballs que es realitzin i per tant que es pugui visualitzar la tasca. A més, també s’apostarà per a respondre amb més rapidesa a les campanyes d’emergència social, per tant disposar d’una partida perquè cada cop que hi hagi una emergència es pugui actuar ràpidament i amb eficàcia.


Des de l’àrea de promoció de la Salut s’ha habilitat una partida per a donar suport a les propostes de la comissió de la salut, considerem que la salut és un valor social de primer ordre i un dret fonamental de la ciutadania que haurem de preservar i garantir una societat més justa i amb més igualtat social. És un treball transversal i des de les diferents àrees de l’ajuntament es treballa perquè els nostres ciutadans i ciutadanes puguin tenir una vida saludable i alhora millorar la seva vida quotidiana. .