dilluns, 14 de març del 2016

Ensenyament 2016

El pressupost d’ensenyament que ha elaborat i liderat el regidor socialista Miquel Chamorro, és coherent i amb una tendència clara a la millora permanent dels centres educatius del municipi, per tant els projectes que estan en marxa i d’alguns nous seran l’aposta clara d’aquest pressupost.
El notable increment que hi ha entre el pressupost del 2015 i el 2016 és atribuïble en una bona part al pagament de l’escola nova, és a dir de la NOVA ESCOLA VALL D’ARO. A continuació es pot observar com aquest pressupost es desglossa per centres educatius:

Llar d’infants Municipal:
Es mantenen les quantitats a totes les partides i se’n crea una de nova per fer front al lloguer de mòduls que serà necessari mentre durin les obres d’ampliació de la LLAR DE CASTELL D’ARO amb una dotació de (35.000€)

Activitats d’Ensenyament:
Les diferències més significatives es produeixen en l’augment de la partida que dota el Pla d’Excel·lència ja que s’ha posat en marxa en el curs que acaba de començar, un projecte per la CREATIVITAT que estan seguint tots els alumnes i mestres de 3r., 4t., 5è. i 6è  dels tres centres de primària. Una nova subvenció a  les AMPES, dels tres centres de primària, que es dotaran amb un total de 20.400 euros que es dedicaran a dues sessions setmanals d’aprenentatge de la llengua francesa adreçades als alumnes de 5è. i 6è de Primària, que permetrà que arribin a l’IES amb unes nocions bàsiques de l’idioma. I una nova subvenció per a la renovació dels equipaments informàtics de l’IES i dels tres centres de primària per un total de 20.000 € (5.000 € per a cada centre).

El projecte RECICLATEXT s’incrementa en 18.500 € per a poder garantir llibres a tots els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. Amb això és pretén solucionar de manera definitiva les mancances i els problemes ocorreguts els passats cursos. Estem treballant de manera consensuada i coordinada amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en la redacció del nou document que regirà el Reciclatext de Secundària en els cursos vinents.

Com a última mesura,  s’ha revisat una per una totes les subvencions que es donaven en funció del nombre d’alumnes i de les activitats i s’han millorat algunes lleugerament, passant de 3€ per alumne a 5€ per alumne.


S’aposta de manera decidida per una Escola de qualitat dins del nostre municipi, on puguin accedir tots els nostres nens i nenes, nois i noies del nostre municipi, invertint en el seu futur. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.