dimarts, 27 de febrer de 2018

Pressupostos 2018: Benestar Social

El pressupost per a l'Àrea de Benestar Social i Salut Pública per al 2018 és de 821.651€, i manté tot el compromís pressupostari del programa social que sempre ha caracteritzat el nostre Ajuntament com són ajudes al lloguer, servei d'atenció domiciliària, els àpats a domicili o els espais familiars. Un pressupost que es reajusta un 1% a la baixa perquè es passen partides de serveis que per temes de coordinació ara gestionaran des Desenvolupament Comunitari i Ocupació, com són el punt d'igualtat, els cursos ocupacionals o accions preventives per a joventut.

L'estudi soci-demogràfic ja està en marxa, és un programa que des de de gener ens permet tenir informació i dades per a poder fer unes polítiques més àgils en relació a les persones que necessitin diversos serveis i alhora tenir dades locals que permetin el desenvolupament d'unes polítiques que arribin més a les necessitats reals dels nostres veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

Pel que fa a la mobilitat, el servei de transport al Centre de Dia serà una realitat en aquest primer trimestre de 2018, d'altra banda el xarxa bus segueix adaptant-se cada vegada mes a les necessitats que van sorgint i s'ha obert un preu públic a totes les persones que necessitin el servei, mantenint gratuït l'ús per a les persones que tenen carnet.

Un capítol que s'ajusta a la realitat és el les subvencions de Benestar social nominatives a fundacions, associacions i salut mental. El que es demana per optar a la subvenció és, dades de l'entitat, descripció del projecte, numero de persones que participen del nostre municipi a si com el pressupost de les activitats que ens presenten. El criteri tècnic per donar la subvenció és que sigui una entitat social i que l'activitat que subvencionem estigui lligada a persones beneficiàries del nostre municipi. Depenent de l'activitat i de les persones se li concedeix una dotació proporcional, d'aquesta manera es garanteix que si tots els municipis que tenen usuaris col·laboren en el projecte queda garantit al 100%
Per a nosaltres són molt importants totes aquestes entitats que es dediquen a millorar la qualitat de vida de les persones amb alguna discapacitat i procurem ser equitatius en les ajudes que donem.

El capítol de les ONG es queda igual, hi haurà 40.000 € per a projectes en països en vies de desenvolupament. Aquest any les subvencions s'han donat a través de les noves bases ja que passem de tenir 8 o 9 projectes a tenir 21, i es va fer necessari regular-lo de manera efectiva equitativa i transparent. Hem ajudat a 15 ONG de diversos països i una ha quedat fora per no complir els requisits.

La partida per a emergències és de 35.000 € i busca ajudar de les catàstrofes naturals que puguin passar. Aquest any hem enviat ajuda per les inundacions de Colòmbia, per les
inundacions de Perú, per ajudar els refugiats al corredor Mediterrani i pel terratrèmol de Mèxic.

Aquest any posarem en marxa un tècnic comunitari, que porti endavant el programa d'acollida, és la porta d'entrada al nostre municipi per a les persones que arriben noves i se les ajuda a que es puguin integrar, també és un servei que acompanya les persones que no tenen una xarxa social o familiar en tota la part administrativa per aconseguir el permís de residència, i ajudarà a l'àrea a desenvolupar projectes que contribueixin a una millor convivència entre tots els veïns del nostre municipi.

També ens preocupa el tema de l'habitatge, ja des de fa un temps hem començat a treballar aquest tema de forma transversal amb altres àrees, però necessitem algú que ajudi a tirar endavant aquest projecte, per això contractarem a un tècnic que ens ajudi a fer un estudi local per saber les necessitats reals que tenim.

Un altre treball important que portem treballant aquest any és el voluntariat i especialment el voluntariat social ajudant als voluntaris a empoderar-se i a constituir-se en associacions ja que a partir del 2018 els Ajuntaments no podrem tenir voluntaris ni voluntàries que depenguin directament de l'administració.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.