dilluns, 29 de febrer del 2016

Promoció econòmica, empresa i ocupació 2016.

El pressupost de l’àrea de Promoció Econòmica, empresa i ocupació, incrementa la seva despesa en un 205%, encapçalada pel regidor socialista Maurici Jiménez. El regidor aposta per tres eixos cabdals:

La dinamització econòmica
Les activitats que s’estan duent a terme actualment, són les taules de participació, les quals en formen part l’associació d’Empresaris, les entitats de restauració, oci i serveis entre d’altres del municipi,  perquè la promoció econòmica pugui funcionar al poble, aquesta feina ha de ser conjunta.

El desenvolupament empresarial i l’emprenedoria:
Una aposta essencial per tal de posar en marxa diferents accions com n’és exemple el casal d’emprenedoria, que complementa l’oferta dins del municipi, i aporten una ampliació en els estudis d’excel·lència. A més a més, s’apostarà per assessoraments d’emprenedoria i la capacitació tant al ciutadà com a l’empresari, amb formacions i orientacions per treure el millor rendiment.

El foment de l’ocupació.
El Club de la feina actualment funciona al centre cívic, i per tant farà la tasca que està fent fins ara  però el que es vol és que aquest projecte tingui encara més força i per tant es farà un foment de l’ocupació a través de la regidoria de promoció econòmica, i per tant el complementarà. Els plans d’ocupació municipal també continuaran funcionant i s’especialitzaran per tal d’arribar a tots els perfils. Projectes que fomentin l’activitat a les empreses per la rehabilitació d’edificis, per l’aposta de noves empreses,  i/o modificacions una ajuda que aposti per tirar endavant l’emprenedoria.

Les Novetats a promoció econòmica, explicades més detalladament!

ARO IMPULSA 2016, són les subvencions i bonificacions per a empreses, serveis per a empreses i emprenedors del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. Mesures decisives i encertades per part de l’equip de govern, per a fomentar l’activitat empresarial al municipi.
Les subvencions i bonificacions per a PIMES (que desenvolupin la seva activitat a Castell d’Aro, Platja D’Aro i S’Agaró).

Les bonificacions per a llicències de nova obertura:

Bonificació del 90% de la quota per a les activitats econòmiques de nova obertura  que acreditin la contractació, com a mínim durant sis mesos, de nou personal que estigui inscrit a l’atur, o bé que el titular de la llicència estigui inscrit a l’atur immediatament abans de la sol·licitud i mantingui l’establiment obert per un període de sis mesos.

Bonificació del 20% de la quota per a les empreses que disposin del Certificat del Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, disposició addicional sisena.

Bonificació del 50% de la quota per donar d’alta l’activitat, a aquells subjectes passius que tinguin l’obligació de legalitzar apartaments turístic o habitatges turístics; i una bonificació del 40% de la quota, per donar d’alta aquesta activitat, a aquells subjectes passius que tingui obligació de legalitzar establiments d’allotjament turístic.

Les subvencions per al foment de la construcció i/o remodelació d’hotels, allotjaments turístics i equipaments comercials en general.

Subvencions del 40% dels tributs*en la construcció de nous allotjaments turístics, equipaments comercials en general, renovació dels establiments ja existents i canvi de titularitat o emplaçament d’establiments (màxim de 2.500€).
*Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), taxa de llicències urbanístiques, i taxa per llicències d’obertura i canvi de titularitat.

Subvencions del 40% i del 60% dels tributs* per a noves construccions hoteleres (màxim de 2500€).
*60% Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO, i 40% taxa de llicències urbanístiques, i taxa per llicències d’obertura i canvi de titularitat.

Subvencions per a la contractació de personal en situació d’atur de llarga durada.

Subvencions del 40% de la nòmina* del treballador per a aquelles empreses que contractin laboralment persones del municipi en situació d’atur de llarga durada durant un període mínim de sis mesos.
*40% de la nòmina durant els tres primers mesos de contracte d’entre 440€ i 600€ mensuals, depenent del grup de cotització.

Serveis per a Empreses i Emprenedors.

Servei d’assessorament a l’emprenedoria o de millora de la prospectiva empresarial:

Fins a 12 hores d’assessoria professional per a nous emprenedors que vulguin obrir un negoci al municipi.
Fins a 12 hores d’assessoria professional per a empreses instal·lades en el municipi que vulguin millorar el seu rendiment comercial.
*En ambdós casos un cop exhaurides les 12 hores d’assessoria municipal s’obté l’accés a un descompte del 10% en la carta de serveis que ofereixen assessories i gestories del municipi amb conveni amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació; al mateix temps que s’obtenen condicions especials per a l’ ingrés a PIMEC i altres organitzacions empresarials.

Borsa de treball: connectem oferta i demanda.

Borsa de treball que pretén posar en contacte empreses i persones que cerquen oportunitats laborals. Actuant com a mediadors, fem el seguiment d’ofertes i demandes de la mà del consell comarcal del Baix Empordà i del Club de la Feina.

Formació continuada.

Jornades formatives, píndoles de formació, cursos d’especialització o diploma d’especialització universitària en conveni amb la Fundació Universitat de Girona.

Una aposta per aquest 2016 per a la transformació empresarial a la vil·la, fomentant propostes creatives per donar solucions i serveis als ciutadans. En definitiva s’aposta per l’empresa, l’emprenedor, l’economia municipal, la ocupació i per l’ impuls  econòmic i ocupacional de la vila, perquè aquesta tingui una activitat productiva, eficaç i de qualitat, amb el total suport de l’Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.