dilluns, 27 de juliol del 2015

Avaluació i millora de la tasca socioeducativa a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Desde les regidories de Benestar Social i de Dinamització Comunitària s’ha engegat un treball d’investigació en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per tal d’avaluar la tasca socioeducativa al nostre municipi, un treball a realitzar entre tècnics i investigadors, i que vol contar amb la participació de veïns i entitats.

El treball incorpora a l’estudi i avaluació tots els serveis socials, socioculturals i de dinamització comunitària des de els seus inicis l’any 1987, moment en el que es van crear els serveis socials al nostre municipi, fins a l’actualitat, i neix amb la voluntat de generar una valoració objectiva del treball socioeducatiu realitzat en aquests darrers 10 anys.

Els projectes que s’avaluaran  estudiaran diversos àmbits com  les conductes incíviques, salut i consum de tòxics, educació, lleure i participació, família, suport a associacions, aula d’adults, horts ecològics, convivència i acció social, prevenció i benestar per a la gent gran, activitats de foment d’hàbits saludables, SIAD, programa d’acollida i el club de la feina.

Un treball d’investigació participatiu on els professionals, usuaris i veïns tindran el mateix protagonisme, i que vol motivar una transformació i creixement dels serveis, detectant alhora els efectes de la intervenció en la situació actual, definint un model d’intervenció, i avaluant el grau de satisfacció i benestar de la nostra població.

Aquest treball d’investigació constarà de 4 fases:

1a FASE: Investigació objectiva realitzada conjuntament amb la universitat Ramón Llull. Mitjançant grups focals i de discussió, històries de vida i entrevistes en profunditat.

2a FASE: Resultats obtinguts.

3a FASE: Fase de transformació.

4a FASE: Redacció i publicació.

En definitiva, un estudi que ens donarà eines per millorar la qualitat d’aquests serveis,  tenint un major coneixement dels mateixos, adaptant-los a les necessitats canviants, millorant les estratègies de prevenció i mediació , agilitzant les respostes davant les possibles necessitats essent més resolutius i  millorar la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents serveis.


Un treball per seguir millorant la vida dels nostres veïns i veïnes acompanyant-los i cobrint les necessitats durant tota la seva trajectòria vital, mitjançant un model relacional vincular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.