dijous, 23 de març de 2017

NOVES OPORTUNITATS LABORALS AL MUNICIPI, II EDICIÓ DEL PLATJA D’ARO PROFESSIONALS.

L’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, encapçalada pel regidor Maurici Jiménez, donen sortida a la nova edició de platja d’Aro professionals, un projecte atractiu per tal de dinamitzar l’ocupació dins del municipi i donar oportunitats tant als que recerquen feina com els que recerquen treballadors qualificats. Després de la bona experiència de l’any passat en aquest mateix projecte, aquesta segona edició està més enfocada en la professionalització i l’especialització dels treballadors, amb moltes novetats perquè aquest tingui més cobertura i garantia d’èxit en llarga durada.

Platja d’Aro professionals en aquesta nova edició, àmplia a 15 participants a incorporar-se en diferents perfils professionals com són:
-          Jardineria i manteniment de zones verdes.
-          Manteniment de piscines i del seu entorn.
-          Reparacions bàsiques d’instal·lacions.
-          Neteges especialitzades.
-          Vigilància i atenció a l’usuari.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en col·laboració amb el consell comarcal del baix Empordà, impulsa aquest programa, que vol afavorir la formació i inserció de persones en situació d’atur en serveis auxiliars per a empreses del municipi. Vol ser una formació dual remunerada, on l’empresa proporcionarà formació a mida segons el lloc de treball i l’execució de la feina, la finalitat d’aquest programa és proporcionar una sortida laboral de llarga durada en el sector.

Les empreses tenen uns requisits de participació en aquest programa:
Ÿ  Disposar de personal relacionat amb aquest sector d’activitat econòmica.
Ÿ  Seu o activitat econòmica desenvolupada a Castell-Platja d’Aro i S’Agaró.
Ÿ  Compromís de participació en la mesura de les seves possibilitats en el desenvolupament del programa.
Ÿ  Admissió de qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa vigent. La durada de la subvenció serà  d’una màxima de 6 mesos.
Ÿ  La jornada laboral pot ser a temps completa (no superior a 40 hores setmanals) o a temps parcial.
Ÿ  Retribució d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial d’aplicació, i en funció de la jornada laboral realitzada.
Ÿ  Imprescindible estar al corrent del pagament a hisenda i la seguretat social.

Les empreses col·laboradores optaran a diferents ajudes:
-          Subvenció de les despeses salarials de les derivades de la contractació dels participants durant un màxim de 6 mesos, amb una quantitat equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) per a una jornada completa.
-          Subvencionables les despeses salarials de l’empresa derivades de la contractació dels participants durant un màxim de sis mesos, sempre que hagin estat efectivament assumides per l’empresa. Inclou la part proporcional de les pagues extraordinàries del període.
-          El programa aporta un tutor/a de seguiment dels alumnes, que resoldrà també els dubtes de l’empresa i vetllarà perquè l’experiència resulti exitosa.
-          Subvenció per a contractes de 6 mesos:
Quantitat mensual (40h/setmanals): 707,60€
Quantitat total per als 6 mesos: 4.245,60€*
*part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, per als mesos de durada del contracte. Quantitat subjecta a variació segons normativa vigent.

En definitiva, aquest projecte vol implementar noves dinàmiques dins de l’ocupació al municipi, crear sinergies i garanties d’èxits laborals, amb un seguiment i un equip professional adequat per dur a terme un procés positiu i d’aprenentatge, oportunitats que s’ofereix a la ciutadania de la vila per poder millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.