divendres, 24 de novembre del 2017

L'Aula d'Adults Municipal, cap a formació reconeguda com a Centre de Formació d'Adults

Actualment a l’Àrea de Serveis a les Persones, des de la Unitat de Dinamització Comunitària, està duent a terme la nova creació d’un Centre de Formació d’Adults (CFA) de caràcter públic a Castell-Platja d’Aro; un servei que té els seus inicis a l’any 1999, en l'àmbit de la formació de persones adultes i sota la denominació d'Aula de Formació d’Adults des de l’any 2002/03, i que dona servei actualment a més de 200 persones. 

Aquest servei ha atès la diversitat de necessitats formatives, i ha ofert oportunitats de formació d’adults i es caracteritza per l’atenció individualitzada a les persones a qui van adreçades. És així que es vol assumir el repte de donar qualitat aquesta formació d’adults i que possibiliti oferir acreditacions oficials, i és per això que actualment s’està treballant per aconseguir-ho.

Els objectius que té aquest Centre de Formació d’Adults són:
- Oferir un programa de cursos i activitats que aculli i doni resposta a les necessitats formatives, socials, culturals i educatives de la població adulta.
- Acollir a la població nouvinguda al nostre municipi tot oferint espais de relació, d’intercanvi i de coneixement de l’entorn més proper a l’alumnat.

Les despeses de la nostra Aula d'Adults es concentren en tres àmbits: el personal, les despeses per a projectes, i els costos de manteniment dels equipaments.Unes despeses que en els darrers anys han quedat estabilitzades al voltant d’aquestes xifres:
Despeses de personal: 168.000 €
Despeses per a projectes: 14.000 €
Manteniment i subministraments: 23.000 €


COSTOS TOTALS: 205.000 €
Aquests costos no inclouen el manteniment de les instal·lacions fet per personal de l’Ajuntament. 
Per l’altre costat, els ingressos relacionats amb el servei d'Aula d'Adults es concentren únicament en les taxes i el preu públic del material, que signifiquen un ingrés mitjà anual de 5.000€.

INGRESSOS TOTALS: 5.000 €

Aportació municipal: 200.000€
Com es pot veure amb el balanç resultant, el nostre servei d'Aula d'Adults a Castell d’Aro i Platja d’Aro és un servei deficitari en tant que no és sostenible per ell mateix, però que per la prioritat que es dona i que s’ha donat sempre a l’àmbit formatiu d’excel·lència i de servei als veïns del nostre municipi, és un servei que es veu complementat per una aportació municipal important, que prové dels impostos de tots els veïns. Una forma de garantir una formació i serveis de proximitat, de qualitat, i públics per a tots els veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Actualment s’està treballant des d’una vessant educativa positiva, respectuosa i duent a terme un procés d’avaluació continuada, ajustant-se a les necessitats actuals i futures de les persones que reben el servei. Aquesta oferta formativa es duu a terme en 8 mesos de duració, que segueix el ritme estacional laboral del nostre municipi. L’inici del curs és després del 12 d’octubre, quan ja s’ha acabat la temporada turística i acabem a finals de maig, quan falta poc que comenci aquesta.

S’imparteixen formacions, tant a Castell  d’Aro com a Platja d’Aro i aquesta són les següents:
- Programa de formació bàsica instrumental de llengua escrita i comunicació oral.
- Programa de formació bàsica llengua Castellana, tant nivell inicial com nivell avançat.
- Programa de formació bàsica continuada en Català, taller de lectura, xerrada amb autors dels llibres llegits.
- Programa de coneixement de l’entorn més proper, Acollida i coneixement de l’entorn.
- Programa de col·laboració amb l’associació del voluntariat.

També s’ha de destacar la gran tasca que realitza el centre de formació de persones adultes amb la preparació i la celebració d’activitats tradicionals i culturals pròpies de la unitat de dinamització comunitària, tals com: la castanyada, la festa de Nadal ... tot fent un treball en xarxa dins del municipi, a més a més, es conta amb el suport per poder observar i fer una mirada a la feina realitzada durant el curs, de la revista el Mussolet. Alhora per tal de promoure les relacions interpersonals i l’intercanvi cultural es promouen dues activitats claus:
- Excursions culturals.
- Festa de les cultures.

La creació d’aquest Centre de Formació d’Adults, que ens agradaria que es pogués produïr per al curs 2018/2019, donarà una qualitat formativa al municipi dotant als ciutadans d’una cartera de formació completa i homologada, plena d’oportunitats pel seu futur cobrint molts perfils, per tal d’aconseguir l’emancipació i crear més oportunitats laborals dins i fora del municipi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.