dijous, 24 de juliol de 2014

Tres anys de pagaments irregulars a l’equip de govern.
Les retribucions dels càrrecs electes de la present legislatura (2011-2015) es van assignar per acord de Ple el 23 de juny de 2011. Allà es va establir un sou de 1.235€ bruts per els regidors en règim de dedicació parcial o sigui per el Sr. Joan Giraut, el Sr. Antoni Botellé i la Sra. Núria Giralt. Així mateix es varen definir unes indemnitzacions en concepte d’assistències a diferents sessions per tot els regidors, de tal manera que per l’assistència a comissions informatives, junta de portaveus, òrgans de les entitats urbanístiques col·laboradores, comissió tècnica d’activitats i comitè de seguretat i salut, els regidors presents rebéssim una quantitat de 65€ per sessió, per l’assistència a Junta de Govern els regidors de l’equip de govern cobressin 185€ per sessió, i per l’assistència als Plens Municipals els regidors cobréssim 390€ per sessió. Les meses de contractació, que són un òrgan de composició fonamentalment tècnic que te com a objectiu garantir el bon desenvolupament de procediments de licitació, i que son les sessions que ens porten a fer aquest escrit, quedaven fora d’indemnització, com ja passava a la darrera legislatura, i per tant els regidors assistents no hem de cobrar aquestes assistències. És per això que els pagaments de tota la legislatura per les assistències a meses de contractació són irregulars.  

El passat mes de juny regidors dels grups a l’oposició varem ser convidats, per primera vegada, a una mesa de contractació, en condició de vocals i en relació a la concessió del servei de manteniment i conservació de les xarxes del clavegueram. Concretament varem fer dues assistències, una per la valoració tècnica de la plica i una altre per a la valoració econòmica; un procés que va acabar amb una valoració positiva, ja que varem poder observar com es desenvolupava un procediment molt correcte en la valoració tècnica de les propostes presentades. Dues assistències a meses de contractació però, que no havíem de cobrar, i que en la nòmina d’aquell més se’ns va incloure, amb un pagament de 65€ per cada assistència.

Fa tres anys del ple a on es varen assignar retribucions, els mateixos anys que fa que diversos regidors de l’equip de govern porten cobrant assistències a meses de contractació de forma totalment irregular per valor de prop de 5000€ de diner públic, i casualment és ara que se’n adonen d’aquesta irregularitat. Se’ns comunica per correu a tots els regidors que fem el retorn corresponent, nosaltres vàrem fer l'ordre de retorn en el mateix moment en que varem conèixer la irregularitat, i s’explica en sessió informativa que tot sembla que es deu a un error tècnic. Cap reflexió ètica. Cap intuïció ni detecció de qui va ser que va ordenar el pagament d’aquest concepte. Cap garantia de revisar un procés que no sabem si es pot estar repetint en altres àrees. Cap proposta d’instal·lar nous mecanismes que garanteixin que no es puguin tornar a donar aquestes irregularitats. 

L’equip de govern només ha volgut fixar-se en el com, fet que no és de menor importància, i més quan sabem que encara s’utilitzen sistemes de control poc curosos i pagaments manuals, però al grup municipal del PSC a Castell – Platja d’Aro i s’Agaró no ens interessa només el com, si no també el què. Les praxis irregulars comporten  responsabilitats polítiques i hi ha més d’un tècnic que ha estat designat i avalat per l’equip de govern i per el propi alcalde. Hem de recordar que l’equip de govern de CiU i PP, i l’alcalde el Sr.Giraut, són lliures de prendre les seves decisions, però també cal tenir molt clar que són responsables de les conseqüències d’aquestes. I en aquest cas parlem de tres anys de pagaments irregulars a l’equip de govern; els hi demanem responsabilitats senyors regidors de l’equip de govern, li demanem responsabilitats Sr. Giraut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.