dimarts, 29 de juliol del 2014

La injustícia d’algunes plusvàlues.Per desgràcia fa temps que vivim en un estat d’emergència i alarma social a causa dels desnonaments i execucions hipotecàries, més de 400.000 a tot l’Estat des de 2007. És cert que a Castell - Platja d’Aro i s’Agaró no existeix cap cas d’execució hipotecària, però per desgràcia si comencen a sorgir casos de dació en pagament, amb tot el patiment i impotència que provoca a els nostres veïns afectats.

Des del grup municipal del PSC som conscients de la gravetat d’aquestes situacions, i és per això que abans de que arribes l’alarma al nostre municipi ja al 2013, a les al·legacions dels pressupostos, vam presentar una en relació a les ordenances fiscals per què la liquidació de l’impost de la plusvàlua,  en els casos de desnonaments o dació en pagament, anés a càrrec de l’entitat bancària, ja que creiem i seguim creient que és totalment injust que a una persona que ha perdut la seva vivenda habitual, a més a més se li gravi per aquest fet.

La resposta de l’equip de govern de CIU i PP va ser remetre’ns al Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, concretament a: “Código de buenas prácticas para la restructuración viable de las deuda con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual” que regulava que el subjecte passiu passava a ser l’entitat bancària (en el seu punt 3), això sí, obviava que les entitats bancàries s’adherien voluntàriament a aquest annex, cosa que fixava uns condicionants que feia que no es donés solució al problema i no servís absolutament per res.

De mentre des de 2013 fins ara, hem vist com altres ajuntaments tant importants com el de Barcelona o Lleida,  i ajuntaments més petits i pròxims com els de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, entre molts d’altres, sí han donat resposta a aquets problemàtica i han estat adoptant mesures com l’atorgament de subvencions, la creació de bosses d’ajuts econòmics o socials, o l’exempció de l’impost en casos de dació en pagament, entre d’altres accions.

La resposta del Sr. Giraut sempre ha estat que la legalitat no els hi permet. Estaria bé que de tant en tant parlessin amb companys del seu partit com el sr. Trias per veure com s’ho fa: “L'Ajuntament de Barcelona no cobrarà les plusvàlues per desnonaments o dació en pagament” (04/12/2012). Aquesta és una mostra més de la manca de sensibilitat que desprèn el nostre govern local liderat per el Sr. Giraut, davant problemàtiques tan summament greus que afecten a molts dels nostres conciutadans, com és perdre la seva llar, l’immobilisme és la seva resposta.
Darrerament, a 5 de Juliol 2014 s’ha publicat el Reial Decret Llei 8/2014, “De aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad i la eficiencia”, que modifica la llei reguladora d’hisendes locals que millora l’anterior Reial Decret Llei que ja hem comentat, i que diu que existirà l’exempció de l’impost amb efectes a 1 de gener de 2014.Des de el grup del PSC considerem que millorar la llei no és suficient, i a banda del no cobrament de la plusvàlua, des del nostre ajuntament i com a administració més propera al ciutadà, s’han de posar en marxa mesures per pal·liar els efectes negatius de desnonaments i dacions en pagament, i encara que sigui tard, demostrin que són sensibles als problemes dels seus veïns i que no són només gestors econòmics del consistori. Desde el grup municipal del PSC de Castell - Platja d’Aro i s’Agaró varem fer aquest prec al darrer ple del 21 de juliol, mai és tard per demostrar que es governa per les persones, i menys quan es tracta de corregir injustícies.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.