divendres, 13 de juliol del 2018

El nou Pla Director de l'Abastament d'Aigua Potable

L'abastament és un dels primers passos en el cicle de l'aigua i consisteix en la captació, la potabilització i la distribució d'aigua de diverses fonts per al consum domèstic, industrial i municipal.

En el Ple Municipal del passat dimecres dia 11 de juliol es va aprovar inicialment per majoria absoluta el Pla Director de l'Abastament de l'Aigua Potable municipal i dipòsits per a l'abastament de la zona sud de Ridaura. Un projecte amb el que pretenem assolir una millora a nivell global de les xarxes locals d’abastament, obtenint així una millor gestió dels recursos que es traduirà en un increment de l’estalvi i de la racionalització de la despesa, i que comportarà una inversió amb un pressupost final (IVA inclòs) de les obres i millores previstes de 10.154.192,19€

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.