dijous, 19 de juliol del 2018

El nou transport municipal als Centres de DiaEl nou transport municipal al centre de dia és un servei necessari per a moltes persones que viuen al nostre municipi. Actualment el transport a aquests centres és difícil per a moltes persones, ja sigui per la seva limitada mobilitat, o per la no disponibilitat de la família per poder-los portar. És així que per donar resposta a aquesta necessitat s’ha creat, des de l'Àrea de Bnestar Social - regidoria que porta la Pilar Ferrero - el servei de transport, que consisteix en recollir als beneficiaris a la porta dels seus domicilis i portar-los als respectius centres on estigui assistint la persona (centre de dia de Palamós gent gran, Sant Feliu gent gran o centre de dia residència Bellamar). Alhora es marcarà un itinerari per la recollida i la tornada amb la finalitat que sigui el més pràctic i eficaç possible. 

L’horari de recollida és a partir de les 8.00 i la tornada a partir de les 18.00,  no obstant, aquest horari serà aproximat donades les circumstàncies de la carretera i de les persones a qui atenem. Per últim, el transport serà de nou places més el conductor i un acompanyant.

Sol·licitants/Requisits
: Poden sol·licitar aquest servei  les persones que compleixin les següents condicions:

- Estar empadronat/ada i residint al municipi de Castell-Platja d’Aro i S’agaró.ç
- Assistir a un dels centres de dia següents:
- Palamós gent gran.
- Sant Feliu gent gran.
- Centre de dia residència Bellamar.

La sol·licitud del servei de transport de centre de dia, es farà mitjançant un formulari normalitzat que es presentarà directament al Registre de les oficines de Benestar Social (c/ Brusel.les nº 6 17250 Platja d’Aro), o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds han d’anar signades per la persona peticionaria o, si s’escau, pel representant legal, adjuntant la documentació següent:

-          Fotocòpia DNI/ NIF/NIE/passaport de la persona beneficiaria.
-          Certificat d’empadronament.
-          Certificat conforme assisteix al centre de dia.
-          Acreditar els ingressos de l’unitat de convivència a través de declaració de renta, certificat de la/les pensions, moviments bancaris.
-          Certificat bancari fitxa client.

Un cop analitzat l’estudi econòmic amb la documentació presentada es valorarà el cost que el sol·licitant ha de pagar pel servei tenint en compte els següents ingressos:
- Ingressos inferiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei serà gratuït.
- Ingressos superiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei tindrà un cost de 3€ per viatge.

Aquest nou servei dota d'una nova eina de cohesió als nostres veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i els permetrà poder arribar de forma pública i adaptada als diferents serveis de Centre de Dia que es donen en el nostre territori. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.