dilluns, 23 de juliol del 2018

Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, ciutat educadora


CASTELL-PLATJA D’ARÓ ÉS
CITUAT EDUCADORA.

Des d’aquest 2018, Castell-Platja d’Aro forma part de les ciutats, pobles i viles educadores; el nostre municipi ha d’esdevenir educadora perquè vam poder comprovar a la trobada que va tenir lloc a Girona i què vam ser convidats per aquests,  que compartíem molts valors i sinergies. Per tant, volíem agrupar i donar valor allò que fèiem i alhora podríem millorar en molts altres aspectes, i així oferir una oportunitat al nostre municipi. Actualment tenim en vigència diferents projectes que alhora avalen aquesta adhesió a les ciutats educadores, com són exemple el pla d’excel·lència que es duu a terme des de fa molt de temps, oferint una educació de qualitat, inclusiva i amb multitud d’ofertes, perquè els joves puguin triar el seu destí educatiu; alhora aporta múltiples beneficis, tant als alumnes com a la comunitat, perquè permet realitzat un treball en xarxa a tots nivells, a més també fem un treball transversal amb diferents àrees de l’ajuntament que faciliten el contacte, ordenant tots aquests factors hem escollit adherir-nos a aquest projecte i formar-ne part, el municipi i els nostres vilatans sortiran beneficiats.

Les ciutats, pobles i viles educadores treballen perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques locals; desenvolupant actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, esport, mobilitat, cultura, etc. L’objectiu principal és treballar per tal que els principis bàsics recollits a la Carta de Ciutats Educadores es potenciïn en el nostre territori, per aprendre i intercanviar experiències així com per enfortir la xarxa.

Els 20 principis que s’han de complir en mode de resum:

1.     El dret a totes les persones a l’educació.
2.     La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món. Afavorint la igualtat, el diàleg, la diversitat i la cultura.
3.     Ciutat intergeneracional com a promotora de nous projectes i sinergies.
4.     Les polítiques municipals de caràcter educatiu seran enfocades en un sentit més ampli, des de la justícia social, el civisme democràtic, i la qualitat de vida i la promoció dels seus habitants.
5.     Els ajuntaments exerciran les seves competències, que els corresponguin en matèria d’educació.
6.     Les persones responsables de la política municipal d’una ciutat hauran de tenir informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus habitants.
7.     La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat.
8.     La transformació i el creixement hauran d’estar en sintonia entre el passat i el futur, sent conscients de l’existència de tot allò que tenim al municipi i trobar l’harmonia.
9.     Fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable.
10. El govern municipal haurà de dotar a la ciutat dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció especial a la infància i la joventut.
11. La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants.
12. El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors, la qualitat de vida, les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament.


13. L’ajuntament avaluarà l’impacte de totes les propostes.
14. La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu.
15. La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat;
16. Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries.
17. Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats.
18. La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones.
19. El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se.
20. La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès  per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis.


Sovint tractem l’educació des d’una perspectiva exclusivament instrumental i individualista, com una eina que ens ha de permetre trobar feina i tenir èxit després de l’esforç emprat. En aquest context, les ciutats educadores representen una alternativa a aquesta mirada i entenen l’educació com una oportunitat de transformació de la comunitat. Aquest projecte col·lectiu, s’articula com un espai de relacions marcades per la interdependència, construït col·lectivament pels membres de la comunitat que es veuen obligats a reflexionar i a transformar-se a partir del mateix aprenentatge.

Actualment hi participen en aquest projecte de ciutats educadores unes 500 ciutats de 37 països de tots els continents. Els objectius que se segueixen són:
1.      Proclamar i reclamar la importància de l’educació a la ciutat.
2.      Posar en relleu els vessants educatius dels projectes polítics de les ciutats associades.

A finals de l’any 2016 es va construir la xarxa de ciutats educadores de les Comarques Gironines, que es va formar amb 9 ciutats, la qual Girona va acceptar la coordinació de la xarxa durant aquest primer any de 2017, amb l’acord que els altres membres vaguin assumint la coordinació d’una manera rotativa, on cada any un municipi de la xarxa, voluntàriament estigui disposat a fer-ho. En el 2018 Ripoll serà la ciutat que coordinarà la xarxa.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.