dimecres, 14 de setembre del 2016

Memòria dels Serveis Socials de Castell - Platja d’Aro i S’Agaró 2015.

Cada any a mitja anualitat des dels serveis socials s’elabora un informe complert sobre els projectes i serveis que es donen a la ciutadania, i per tant s’ofereix una mirada àmplia de tot allò que es realitza a l’àrea de Benestar Social i així poder analitzar el treball fet al municipi.

El 2015 ha augmentat l’atenció directe, realitzant 2.385 entrevistes i derivant 35 coordinacions, la majoria d’aquestes intervencions han estat per la prevenció i inserció, ajudes domiciliàries i allotjaments alternatius, entre d’altres.

Els usuraris atesos als serveis socials han augmentat en relació a l’any 2014, en aquest any 321 persones varen apropar-se a algun servei que ofereix l’àrea de benestar social, mentre que l’any 2015 varen ser 533 persones les que es van beneficiar dels serveis que ofereix l’àrea.

Les problemàtiques socials que s’han detectat al municipi han estat diverses, aquelles més demandades han estat en primer lloc, les ajudes de caràcter econòmic, seguidament de les orientacions i demandes laborals i alhora les mancances socials, una visió molt latent de les problemàtiques que trobem dins del municipi, cosa que ens dóna molta informació per actuar.

L’ajuda domiciliaria és un servei que també ofereix els serveis socials, l’any 2015 es varen atendre 76 casos, donant una àmplia cobertura a tots els usuaris i facilitant la vida diària a aquelles persones sol·licitants; un altre servei és la tele-assistència on 16 persones en disposen d’aquest dispositiu per qualsevol emergència sanitària o d’altra urgència. També tenen una alta demanda les urgències socials, com són els pagaments de la farmàcia com del transport públic, la qual cosa ajuda a nombre significatiu de persones en el seu dia a dia i poder contribuir a la normalitat de la seva vida quotidiana.

El banc d’Aliments de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró ha atès en aquest 2015 a 1.934 famílies del municipi. En els grans recaptes fets l’últim any i gràcies a la nova gestió i els canvis positius que s’han realitzat, el treball que s’ha dut a terme ha obtingut molt bons resultats, ja pel nombre que va en augment de voluntaris com pels kg recollits a cada convocatòria, les xifres són:

Estiu de l’any 2014 9.202kg, hivern de l’any 2014 10.638kg
Estiu de l’any 2015 11.019kg, hivern de l’any 2015 12.168kg

Per últim també tenir en compte que al municipi s’han ofert ajudes pel pagament del lloguer, varen ser 67 beneficiaris el 2015, és així que es van destinar a aquesta ajuda una partida de 82.719€ donant cobertura a les famílies sol·licitants.

Un servei complementari que depèn dels serveis socials és l’assessorament per Immigrants, que el gestiona Caritas (SAI), durant l’any 2015 ha fet intervencions per l’orientació a la millora de les condicions legals, econòmiques i socials d‘aquests col·lectius, però també a sensibilitzat la societat amb diferents accions. L’objectiu final és aconseguir una societat on tothom pugui participar en igualtat de drets i obligacions, a més a més aquest servei també va oferir un acompanyament i apoderament a les persones en situació de risc d’exclusió social, promovent la seva autonomia i la seva integració a l’entorn.

A partir del 2016 el programa s’anomenarà “programa de suport jurídic”, que estarà format per dos projectes, l’assessorament jurídic i el servei de suport a deutes familiars, per tal de poder fer una atenció integral.

Aquest projecte del SAI s’ha dut a terme al Centre Cívic Vicenç Bou i està liderada per una advocada que assessora hi ha portat els 71 informes de les persones ateses, amb un total de 99 visites, les quals varen ser 39 homes i 32 dones, majoritàriament d’origen Marroquí, Espanyol i Argentí. Els serveis més comuns d’assessorament han estat: informes d’arrelament, permisos comunitaris, renovacions de permisos i permisos de residència.

La valoració del servei és molt bona, ja que l’atenció a l’immigrant proporciona un suport i acompanyament vital per a la persona nouvinguda, com la que presenta una situació de risc o diverses situacions, en moments d’incertesa i de regularització de la seva situació. Però no s’ha de deixar de banda que el 2015 encara s’està patint la crisi econòmica i les situacions que pateix aquest col·lectiu són difícils, ja que hi ha una llarga espera a l’hora d’aconseguir autoritzacions i permisos, i arribar a accedir a un estatus de regularitat. La cronificació de determinats usuaris que no disposen de documentació, per tant ha desencadenat les nul·les possibilitats de trobar feina i en conseqüència la dificultat de complir les exigències legals, alhora tenen un baix nivell de formació i baixa autoestima. Això causa un doble vessant, la percepció negativa de la immigració de la societat i a més el perjudici que la crisi ha desencadenat en aquest col·lectiu.

El club de la Feina és un servei en el qual les persones que cerquen feina, troben recursos materials d’autoconsulta (ordinadors, premsa, anuncis...) i suport tècnic que els permet millorar les seves competències i el seu grau d’autonomia en aquest procés. Un cop realitzada l’orientació grupal inicial, es podrà rebre assessorament individual a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació entres i rebre formació ocupacional que es programa al llarg de tot l’any.

El 2015 es varen registrar 120 persones al servei i es varen realitzar 650 visites al club de la feina per informar-se de qualsevol tema laboral al municipi o voltants. Els que van sol·licitar el servei són persones nascudes a Catalunya o a l’Estat Espanyol, que varen ser el 53% de les visites i la resta, el 47%  són persones immigrants que provenien del Marroc i de sud-Amèrica. El 64% dels participants tenien estudis secundaris obligatoris i el 29% tenien una titulació inferior als estudis mínims obligatoris, i l’11% tenia estudis Universitaris.

L’atenció directe i la tutoria individualitzada, és la metodologia que s’utilitza al servei i és aquí on es fa la primera entrevista per tal d’elaborar un perfil concret, i així poder fer una recerca de feina real i més acurada, aquesta consisteix a trobar un objectiu professional, definir les eines i els canals de recerca, estructurar estratègies i línies per a la motivació i finalment complementar amb accions formatives.

En el club de la feina es disposa d’una borsa de treball on qualsevol persona pot accedir a la consulta de feina al territori i a més les empreses es poden anunciar en aquesta. En el 2015 s’han gestionat al servei 70 ofertes de feina, que són 177 llocs de treball. S’han fet formacions específiques com són:
- El grup  de desenvolupament de l’ocupabilitat per receptors del RMI.
- Curs bàsic de manteniment d’instal·lacions d’aigua, llum, gas i zones verdes. 
- Curs d’introducció a la pintura professional.
- Curs de pizzer.

El club de la feina ofereix un servei molt ampli alhora de la recerca de feina, donant una atenció integral que dóna l’oportunitat al ciutadà a poder fer un estudi complert de tot allò que l’envolta per poder arribar a l’objectiu final, trobar feina, i que es veurà complementat en el projecte de l’any vinent de la mà de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació a través d’assessorament a l’emprenedoria, el servei actiu de prospecció amb les empreses locals i la nova borsa de gestió de la oferta i la demanda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.