dijous, 1 de setembre del 2016

Els costos de la nostra Llar d’Infants Municipal.

La Llar d’Infants Municipal ofereix per al curs 2016-2017 un total de 129 places públiques, 29 a Castell d’Aro i 100 a Platja d’Aro, adreçades a  infants amb edat mínima de nou mesos per accedir a la llar de Platja d’Aro, i de dotze mesos per fer-ho a la llar de Castell d’Aro. Dóna servei tot l’any (amb excepció de la primera quinzena de setembre, i la darrera setmana de juny), de dilluns a divendres; tant de setembre a juny, amb l’opció de menjador, com a l’estiu amb un casal de juliol i agost, que també manté l’oferta de menjador.
Actualment les quotes fins a desembre de 2016, que són subvencionables o amb possibilitat de beca per part d’infància i benestar social, són de 125€ al mes per empadronats i 237€ al mes per no empadronats, i amb una quota de servei de menjador de 154€ al mes, i l’eventual d’un dia de 8,20€ per empadronats i de 9,20€ per a no empadronats. Unes quotes que no arriben a cobrir la totalitat del cost del servei, que ve complementat per una subvenció de la Diputació de Girona i l’aportació municipal. En aquest sentit la voluntat d’aquest escrit és la d’explicar els costos i balanç econòmic de la nostra Llar d’Infants Municipal, que es resumeix tal i com podem trobar a continuació.
Les despeses de la nostra Llar d’Infants es concentren en cinc àmbits: el personal, el material fungible, la neteja, subministraments i el càtering per el menjador. Unes despeses que en els darrers dos anys han quedat estabilitzades al voltant d’aquestes xifres:
Despeses de personal (20 persones entre educadores i personal administratiu): 475.000 €
Càtering menjador (amb una mitjana d’entre 20 i 30 nens que en fan ús): 13.000€
Neteja Llar d’Infants: 17.000 €
Material Fungible (bàsicament material didàctic): 16.000 €
Subministraments (llum i gas): 13.000 €

COSTOS TOTALS: 534.000 € (no inclou manteniment fet per personal de l’Ajuntament)
Per l’altre costat, els ingressos relacionats amb el servei de Llar d’Infants Municipal es concentren en tres àmbits: l’aportació directa de les famílies, l’aportació municipal, i la subvenció de la Diputació de Girona. Uns ingressos que en els darrers dos anys han quedat estabilitzats al voltant d’aquestes xifres:
Aportació directa de les famílies a través de les quotes: 135.000 €
Subvenció de la Diputació de Girona: 88.000 € (anteriorment arribaven via Generalitat i havien arribat a aportar uns 140.000€)

INGRESSOS TOTALS: 223.000 €

Aportació municipal: 311.000€

Com es pot veure amb el balanç resultant, la nostra Llar d’Infants Municipal és un servei deficitari en tant que no és sostenible per ell mateix, però que per la prioritat que es dona i que s’ha donat sempre a l’àmbit educatiu d’excel·lència del nostre municipi és un servei que es veu complementat per una aportació municipal important, que prové dels impostos de tots els veïns. Una forma de garantir una educació de proximitat, de qualitat, i pública per a tots els nens de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.